sample4.m.gz##1help
tectogrammatic
analytic
  Sample Data Index next sentence
Příměří vstoupilo v platnost
Morphological Notation