sample4.a.gz##56help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Vydání našeho agenta prý naznačuje dopis KGB pro Amese , který zabavila americká FBI .
Analytical Tree