sample4.a.gz##19help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Včerejší den je posledním dnem minulosti a naším úsilím se může stát prvním dnem společné budoucnosti.
Analytical Tree