sample4.a.gz##12help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
LN to řekla poradkyně náměstka ministra vnitra pro oblast bezpečnosti Jitka Gjuričová, autorka zprávy "Interetnické konflikty".
Analytical Tree