sample4.a.gz##1help
tectogrammatic
  Sample Data Index next sentence
morphologic
Příměří vstoupilo v platnost
Analytical Tree