sample3.t.gz##6help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Jednak může mezinárodní společenství vyjít vstříc požadavkům Radovana Karadžiče a jeho nacionalistické kliky a začít navrhovanou mapu překreslovat tak, aby více vyhovovala poměrům nastoleným vojenskou silou.
Tectogrammatical Tree