sample3.t.gz##4help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
V referendu odmítli navrhovanou mapu rozdělující území Bosny a Hercegoviny.
Tectogrammatical Tree