sample3.t.gz##25help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Úvod patřil Orchestrálnímu kvartetu G dur prominentního skladatele mannheimské školy Karla Stamice.
Tectogrammatical Tree