sample3.t.gz##19help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Přitom například většinu zhoubných nádorů lze při včasném podchycení léčit.
Tectogrammatical Tree