sample3.t.gz##13help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Nová zdravotní pojišťovna upřednostňuje prevenci
Tectogrammatical Tree