sample3.a.gz##5help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Před kontaktní skupinou, spojující čtveřici západních velmocí a Rusko, tím pádem stojí dvě možnosti.
Analytical Tree