sample3.a.gz##49help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Při sběru a zpracování dat sdružení vychází z auditovaných, oficiálně publikovaných čísel v databázích Střediska cenných papírů, pražské burzy, Podniku výpočetní techniky, z Obchodního věstníku i rozhovorů přímo v podnicích.
Analytical Tree