sample3.a.gz##44help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Způsobil ji pokles cen sušeného mléka na světových trzích.
Analytical Tree