sample3.a.gz##4help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
V referendu odmítli navrhovanou mapu rozdělující území Bosny a Hercegoviny.
Analytical Tree