sample3.a.gz##36help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Úvodní číslo koncertu, předehru k opeře Don Giovanni W. A. Mozarta, zahráli Rakušané velmi dobře, hra měla patřičný švih, barevnost a plasticitu.
Analytical Tree