sample3.a.gz##25help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Úvod patřil Orchestrálnímu kvartetu G dur prominentního skladatele mannheimské školy Karla Stamice.
Analytical Tree