sample3.a.gz##19help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Přitom například většinu zhoubných nádorů lze při včasném podchycení léčit.
Analytical Tree