sample2.t.gz##5help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Všichni měli pozitivní nález během testů prováděných v dubnu a červnu.
Tectogrammatical Tree