sample2.t.gz##42help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
V sezoně 1993/94 dosáhl světový obchod pšenicí 93.3 milionu tun, uvádí agentura Reuter.
Tectogrammatical Tree