sample2.t.gz##24help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Od druhého pololetí by si měli všichni pacienti nemocnic s výjimkou dětí připlácet první dva týdny hospitalizace 55 korun denně tak říkajíc na byt a stravu.
Tectogrammatical Tree