sample2.t.gz##19help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Za první republiky tohle hospodářství krylo náklady na provoz léčebny přibližně z 20 procent.
Tectogrammatical Tree