sample2.t.gz##17help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Před válkou měla léčebna svou farmu, pěstovala krávy, prasata, hospodařila na polích, vedla velké zahradnictví.
Tectogrammatical Tree