sample2.m.gz##33help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
"Od doby výběru a zařazení podniků do definitivní nabídky do konce vlny uplynulo více než tři čtvrtě roku a my nemůžeme vyloučit, že za toto období nedošlo k posunu v hospodaření podniku," uvedl na dotaz LN první místopředseda FNM Petr Čermák.
Morphological Notation