sample2.m.gz##17help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Před válkou měla léčebna svou farmu, pěstovala krávy, prasata, hospodařila na polích, vedla velké zahradnictví.
Morphological Notation