sample2.a.gz##42help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
V sezoně 1993/94 dosáhl světový obchod pšenicí 93.3 milionu tun, uvádí agentura Reuter.
Analytical Tree