sample2.a.gz##20help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Pojišťovna přispívala 30 procenty, země dalšími 30 procenty, 20 procent si platili sami pacienti.
Analytical Tree