sample2.a.gz##19help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Za první republiky tohle hospodářství krylo náklady na provoz léčebny přibližně z 20 procent.
Analytical Tree