sample2.a.gz##17help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Před válkou měla léčebna svou farmu, pěstovala krávy, prasata, hospodařila na polích, vedla velké zahradnictví.
Analytical Tree