sample1.t.gz##51help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
V dalších řádcích nebude odkaz na žádný zákon a paragraf a přesto půjde o záležitost nanejvýš aktuální a citlivou - o podnikatelskou etiku.
Tectogrammatical Tree