sample1.t.gz##12help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
K němu se připojil i anglický vyzývatel Nigel Short a FIDE po marném jednání oba diskvalifikovala.
Tectogrammatical Tree