sample1.m.gz##12help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
K němu se připojil i anglický vyzývatel Nigel Short a FIDE po marném jednání oba diskvalifikovala.
Morphological Notation