sample1.a.gz##36help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Vyslovil se pro rozšíření evropské dvanáctky o skandinávské země a Rakousko a ve vzdálenější budoucnosti o země střední a východní Evropy.
Analytical Tree