sample1.a.gz##22help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Někdejší oddanost současného francouzského prezidenta Françoise Mitterranda kolaborantské vládě maršála Pétaina, který byl po druhé světové válce odsouzen k trestu smrti, je hlavní náplní nové knihy Francouzské mládí, jež se právě objevila na pultech pařížských obchodů.
Analytical Tree