sample1.a.gz##12help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
K němu se připojil i anglický vyzývatel Nigel Short a FIDE po marném jednání oba diskvalifikovala.
Analytical Tree