sample0.t.gz##48help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
"Každý musí mít právo získávat obživu ve svobodně zvoleném zaměstnání," uvádí se v dokumentu.
Tectogrammatical Tree