sample0.m.gz##49help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Výkon sociální politiky by měl být zakotven ve sféře státu.
Morphological Notation