sample0.m.gz##48help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
"Každý musí mít právo získávat obživu ve svobodně zvoleném zaměstnání," uvádí se v dokumentu.
Morphological Notation