sample0.a.gz##49help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Výkon sociální politiky by měl být zakotven ve sféře státu.
Analytical Tree