sample0.a.gz##48help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
"Každý musí mít právo získávat obživu ve svobodně zvoleném zaměstnání," uvádí se v dokumentu.
Analytical Tree