<-  R
S
T  ->

* sáhnout
    ACT(.1) PAT(k-1[.3],po-1[.6],na-1[.4]) v-w5891f1 Used: 12x
        sáhnout k násilí
        s. po zajímavém námětu
        na úspory nesáhne ani v těžkých dobách
        s. po jiných prostředcích

    ACT(.1) DIR3(*) v-w5891f2 Used: 7x
        sáhnout do desek
        s. na kliku, po klice
        s. Jirkovi.BEN do kapsy
        po cukru.AIM

    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w5891f3 Used: 1x
        sáhla na jeho práva
        s. mu.BEN na svobodu


* sanace
    ACT(:2,:7,:u) PAT(.2,.u) v-w5892f1 Used: 0x
        včasná sanace banky.PAT


* sankce
    ACT(.2,.u) PAT(proti-1[.3]) v-w5893f1 Used: 2x
        sankcí OSN.ACT proti Iráku.PAT
        některé sankce OSN.ACT vůči Srbsku
        sankce od státu.ACT jsou tvrdé

    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w5893f2 Used: 0x
        americké sankcí na vývoz.PAT zboží a služeb


* sankcionovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5894f1 Used: 1x
        sankcionovat cenovou politiku


* saturovaný
    ACT(.7) v-w5895f1 Used: 0x
        (saturovat) saturovaný státním rozpočtem.ACT


* sazba
    EMPTY v-w5896f1 Used: 0x
        úrokové sazby z vládních půjček.ORIG
    EMPTY v-w5896f2 Used: 0x
        sazba za plyn.CAUS
        úřední sazba, úroková sazba


* sázení
    ACT(.2,.u) ?PAT(.2) v-w5897f1 Used: 1x
        (sázet) sázení do sportky, na koně, v loterii
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5897f2 Used: 1x
        (sázet rostliny) sázení stromků.PAT


* sázet
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w5898f1 Used: 14x
        autor sází na rozmarný tón
        poslanci na represi nesázejí

    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(na-1[.4]) v-w5898f2 Used: 2x
        sázet peníze na koně
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w5898f3 Used: 1x
        učitel sázel žákům pětky a čtyřky
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5898f4 Used: 0x
        sázet rajče
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w5898f5 Used: 0x
        sázel chléb do pece


* sázka
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(na-1[.4]) v-w5899f1 Used: 0x
        sázka na štěstí.PAT
        sázka na celkové vítězství.PAT


* sbalit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5900f1 Used: 2x
        sbalit kufry
        s. si.BEN zavazadla

    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(do-1[.2]) v-w5900f2 Used: 1x
        sbalit věci do úhledných hromádek
        s. věci do tábora.DIR3
        pak už se s. na vlastní výstup.INTT

    ACT(.1) PAT(.4) v-w5900f3 Used: 0x
        sbalit syna na tábor
        pak už se s. na vlastní výstup.INTT


* sběr
    ?ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5901f1 Used: 0x
        sběr dat.PAT, rostlin.PAT


* sběrač
    ?PAT(.2,.u) v-w5902f1 Used: 0x
        sběrač dat.PAT


* sběratel
    ?PAT(.2,.u) v-w5903f1 Used: 0x
        sběratel písní.PAT


* sbíhat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w5904f1 Used: 2x
        cesta se sbíhá s turistickou stezkou do úzkého chodníčku
        všechny nitě se konečně s.


* sbírání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5905f1 Used: 4x
        (sbírat) sbírání materiálu.PAT


* sbírat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5906f1 Used: 7x
        sbírat houby
    ACT(.1) CPHR({odvaha,zkušenost,...}.4) v-w5906f2 Used: 1x
        sbíral odvahu dát výpověď


* sbírka
    ACT(.2,.u) PAT(.2,.u) v-w5907f1 Used: 2x
        (soubor uměl. věcí) autorova.ACT sbírka Mařákovců.PAT
    ?PAT(.2,.u) v-w5907f2 Used: 0x
        (soubor lit. prací) nejoriginálnější básnická sbírka letošního jubilanta.AUTH / APP
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5907f3 Used: 0x
        (sbírání) sbírka peněz.PAT


* sblížení
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w5908f1 Used: 4x
        (sblížit se) sblížení s ostatními hráčkami.PAT během turné
        sblížení sazeb.ACT Rcp.PAT


* sblížit
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ADDR(.4) v-w5909f1 Used: 1x
        sblížit básníka s avantgardou


* sbližování
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w5910f1 Used: 3x
        (sbližovat se) sbližování sazeb.ACT Rcp.PAT
        sbližování unaveného novinářského esa.ACT s bystrou elévkou.PAT

    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(s-1[.7]) v-w5910f2 Used: 2x
        (sbližovat) sbližování právního řádu.PAT republiky s právními řády.EFF států
        sbližování sazeb.PAT bankami.ACT


* scéna
    ?PAT(.2,.u) v-w5911f1 Used: 0x
        scéna přijímání.PAT úplatků


* scénář
    ?PAT(o-1[.6]) v-w5912f1 Used: 1x
        televizní scénář o mladém Richardu Nixonovi.PAT
        podle scénáře Petra Kaňky.AUTH

    ?ACT(.2,.u) PAT(.2,.u) v-w5912f2 Used: 0x
        (postup) scénář ekonomické reformy.PAT


* scupovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w5913f1 Used: 1x
        scupovat verš s veršem v hlavolam


* scvrknout se
    ACT(.1) ?PAT(do-1[.2]) v-w5914f1 Used: 1x
        program se scvrkl do bonmotů
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w5914f2 Used: 0x
        jablko se scvrklo z původní velikosti na polovinu


* sčítání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5915f1 Used: 3x
        (sčítat) poslední statistické sčítání dopravy.PAT


* sčítat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5916f1 Used: 1x
        sčítat hlasovací lístky
        s. lidi


* sdělení
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6],k-1[.3],že[.v],zda[.v]) ADDR(.3) v-w5917f1 Used: 15x
        (sdělit) sdělení Jana Smolce.ACT přítomným.ADDR, že musí být.PAT připraveni
        sdělení o smluvních srážkách.PAT ze mzdy
        sdělení č zpravodaje.ACT k poskytnutí.PAT vozidla zaměstnanci

    ?ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.6],že[.v],zda[.v]) v-w5917f2 Used: 10x
        (oznámení, zpráva) sdělení č.43 finančního zpravodaje.ACT
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ADDR(*) v-w5917f3 Used: 2x
        sdělení cílů.PAT shromážděným.ADDR
        sdělení podmínek.PAT uchazečům.ADDR


* sdělit
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ADDR(.3) EFF(.4,že[.v],aby[.v],[.v],zda[.v],jestli[.v],.s,.c) v-w5918f1 Used: 165x
        sdělil jim o situaci v Bosně jen několik podrobností
        s. jim o studentovi, že už nepokračuje
        na otázku LN.REG jim o ministrovi s. vše dosud zatajované
        na dotaz LN.REG s. k povodňové situaci.REG v oblasti o škodách.PAT v regionu jen několik údajů.EFF

    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c,.s) ADDR(.3) v-w5918f2 Used: 16x
        sdělili nám počet členů
        s. jim přesné znění
        s. nám to jako hotovou věc.COMPL


* sdělovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c,.s) ADDR(.3) v-w5919f1 Used: 5x
        sdělovali nám jména osob a počet lidí
    ACT(.1) ?PAT(k-1[.3],o-1[.6]) ADDR(.3) EFF(.4,že[.v],aby[.v],[.v],jak-2[.v],jestli[.v],.s,.c) v-w5919f2 Used: 3x
        sděloval jim k situaci v Bosně podrobnosti
        sděloval nám o svém životě ty nejintimnější věci
        na otázku LN.REG sdělil, že..
        na dotaz LN.REG s. k povodňové situaci.REG v oblasti o škodách.PAT v regionu jen několik údajů.EFF


* sdílení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(s-1[.7]) v-w5920f1 Used: 1x
        (sdílet) jejich.ACT společné sdílení všech osnovaných nástrah.PAT (Rcp.ADDR)


* sdílet
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) v-w5921f1 Used: 11x
        sdílet s partnerem jeho úděl
        s. s rodiči společný pokoj
        s. jeho názor a osud


* sdružení
    EMPTY v-w5922f1 Used: 140x
        (organizace) amatérské sdružení profesionálních divadelníků.APP
        pěvecké sdružení

    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5922f2 Used: 0x
        (sdružit) sdružení společností.PAT


* sdružit
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2]) v-w5923f1 Used: 2x
        sdružit skupinu A se skupinou B do jedné party
        s. kluby do spolků Rcp.ADDR


* sdružit se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w5924f1 Used: 1x
        tým NY se sdružil s Nováčkem do jedné skupiny
        všichni se s. ve skupině Rcp.PAT


* sdružování
    ACT(.2,.u) PAT(:2,:u) v-w5925f1 Used: 1x
        (sdružovat) sdružování různorodých prvků.PAT
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w5925f2 Used: 0x
        (sdružovat se) sdružování občanů.ACT do politických stran.EFF Rcp.PAT


* sdružovat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w5926f1 Used: 12x
        sdružovat chlapce s děvčaty do jednoho týmu
        svaz s. výrobce Rcp.ADDR


* sdružovat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w5927f1 Used: 2x
        tým se s nimi sdružoval do skupiny
        země se s. do spolku
        podniky se s. u větších zakázek


* sdružující
    PAT(.4) ?EFF(*) v-w5928f1 Used: 0x
        (sdružovat) sdružující čtyři desítky.PAT podniků


* seběhnout se
    ACT(.1) LOC(*) v-w5929f1 Used: 1x
        na rohu se seběhl houf zvědavců
    ACT(.1) v-w5929f2 Used: 1x
        tato událost se seběhla včera
    ACT(.1) DIR3(*) v-w5929f3 Used: 0x
        na roh ulice se seběhl houf zvědavců


* sebehodnocení
    ACT(.2,.u) v-w5930f1 Used: 1x
        psychické sebehodnocení Čechů.ACT


* sebekritika
    ACT(.2,.u) v-w5931f1 Used: 0x
        sebekritika radnice.ACT


* sebepojetí
    ACT(.2,.u) v-w5932f1 Used: 1x
        nové sebepojetí Španělska.ACT


* sebepoznání
    ACT(.2,.u) v-w5933f1 Used: 3x
        sebepoznání každého jedince.ACT


* sebeupálení
    ACT(.2,.u) v-w5934f1 Used: 1x
        sebeupálení Jana Zajíce.ACT


* sebeurčení
    ACT(.2,.u) v-w5935f1 Used: 6x
        sebeurčení národů.ACT


* sebeuvědomování
    ACT(.2,.u) v-w5936f1 Used: 1x
        pomalé slovenské etnické sebeuvědomování


* sebevražda
    ACT(.2,.u) v-w5937f1 Used: 0x
        sebevražda pachatele.ACT


* sebevzdělání
    ACT(.2,.u) v-w5938f1 Used: 1x
        sebevzdělání členů.ACT obcí


* sebevzdělávání
    ACT(.2,.u) v-w5939f1 Used: 1x
        celoživotní sebevzdělávání


* sebrat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w5940f1 Used: 9x
        sebrat mu míč
    ACT(.1) CPHR({odvaha,zkušenost,...}.4) v-w5940f2 Used: 0x
        sebrat odvahu odejít ze školství


* sečení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5941f1 Used: 1x
        (síci, sekat) sečení luk.PAT


* sečíst
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5942f1 Used: 7x
        sečíst všechny položky
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(s-1[.7]) v-w5942f2 Used: 0x
        sečíst sedmičku s osmičkou
        s. všechna čísla Rcp.EFF


* sečtení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5943f1 Used: 4x
        (sečíst) sečtení třetiny.PAT hlasů


* sedávat
    ACT(.1) LOC(*) v-w5944f1 Used: 0x
        spisovatel tu sedával často


* sedět
    ACT(.1) LOC(*) v-w5945f1 Used: 37x
        sedí ve výboru, v komisi
    ACT(.1) v-w5945f2 Used: 8x
        dítě už sedí
        sedí v křesle

    ACT(.1,když[.v],že[.v]) PAT(.3) v-w5945f3 Used: 2x
        šaty mu sedí
    ACT(.1) v-w5945f4 Used: 2x
        on seděl déle než já


* sednout
    ACT(.1) DIR3(*) v-w5946f1 Used: 3x
        sedl do auta a jel


* sednout si
    ACT(.1) DIR3(*) v-w5947f1 Used: 5x
        sedl si do křesla
        sedl si pohodlně a čekal

    ACT(.1) LOC(*) v-w5947f2 Used: 0x
        sednout si na posteli


* sehnat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5948f1 Used: 30x
        sehnal bydlení v soukromí
        s. jim.BEN byt


* sehrání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5949f1 Used: 1x
        (sehrát) sehrání nového derby.PAT


* sehrát
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(s-1[.7],proti-1[.3]) ?EFF(o-1[.4]) v-w5950f1 Used: 24x
        sehráli odvetný zápas proti Spartě o výhru poháru
        Sparta s. zápas se Slávií o pohár
        s. s ním.ACMP proti ní.ADDR dvacet her

    ACT(.1,jak-2[.v],že[.v]) DPHR(role-2.S4) v-w5950f2 Used: 15x
        hlavní roli sehrály kontakty
    ACT(.1,jak-2[.v],že[.v]) DPHR(úloha.S4) v-w5950f3 Used: 2x
        sehrálo to nevyjasněnou úlohu
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5950f4 Used: 1x
        sehrál hlavní roli ve filmu


* sehrávat
    ACT(.1,jak-2[.v],že[.v]) DPHR(role-2.S4) v-w5951f1 Used: 2x
        jeho postavení sehrávalo důležitou roli
    ACT(.1,jak-2[.v],že[.v]) DPHR(úloha.S4) v-w5951f2 Used: 1x
        rodina sehrává nejdůležitější úlohu


* sejít
    ACT(z-1[.2]) v-w5952f1 Used: 4x
        z návrhu sešlo
        sešlo z výletu

    ACT(.1) DIR1(z-1[.2]) v-w5952f2 Used: 1x
        sešel z cesty
    ACT(.3) PAT(na-1[.6]) v-w5952f3 Used: 1x
        na tom mi nesejde
    ACT(.1) DIR1(*) v-w5952f4 Used: 0x
        sešel z hor
        lesem.DIR2
        do údolí.DIR3

    ACT(.1) v-w5952f5 Used: 0x
        nábytek časem sejde
        s. věkem.CAUS

    ACT(.1) v-w5952f6 Used: 0x
        sníh sešel
        otok už s.

    ACT(.1) PAT(.4) v-w5952f7 Used: 0x
        sešel kopec
    ACT(.1) DPHR(z-1[oko.P2]) PAT(.3) v-w5952f8 Used: 0x
        sešli si z očí
        s. mu z očí


* sejít se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w5953f1 Used: 61x
        sešli se s přítelem
        včera.TWHEN
        v baru.LOC
        na skleničku.AIM
        novináři se s. na tiskové konferenci

    ACT(.1) v-w5953f2 Used: 5x
        ve sbírce se sešly tři stejné obrazy
        při losování se s. hodně dopisů
        s. se nám.BEN dost peněz


* sejmout
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w5954f1 Used: 2x
        sejmout ze sebe vinu
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5954f2 Used: 2x
        myslivec sejmul psa
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5954f3 Used: 1x
        sejmout otisky prstů
        s. mu.BEN posmrtnou masku

    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w5954f4 Used: 0x
        sejmout obraz ze zdi


* sekundovat
    ACT(.1) PAT(.3) v-w5955f1 Used: 3x
        loutkám sekundovali Antonín N. a Vlasta S.
    ACT(.1) PAT(.3) v-w5955f2 Used: 0x
        Pavel mu sekundoval
        během hovoru.TPAR


* selhání
    ACT(.2,.u) v-w5956f1 Used: 10x
        (selhat) selhání krevního oběhu.ACT


* selhat
    ACT(.1) v-w5957f1 Used: 8x
        prevence selhala


* seminář
    ?PAT(o-1[.6]) v-w5958f1 Used: 0x
        semináře o možnostech.PAT obchodování
        seminář o SNP.PAT
        seminář pro zemědělské podníky.BEN na téma výzivy.PAT rostlin


* semlít
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4]) v-w5959f1 Used: 1x
        semlít mouku ze zrna na prášek


* sen
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.6],.f,že[.v]) v-w5960f1 Used: 0x
        sny milionů.ACT Afričanů o úplné nezávislosti.PAT
        jeho.ACT životní sen získat.PAT pro fotbal občany
        sen, že se v Meadows prosadí.PAT i mezi dospělými


* sepětí
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w5961f1 Used: 3x
        (sepnout) Nitschovo.ACT sepětí s barokem.PAT
        neoddělitelné sepětí ducha.ACT a jazyka.ACT Rcp.PAT


* sepisovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5962f1 Used: 4x
        sepisovat veřejné listiny
        s. paměti


* sepjetí
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w5963f1 Used: 1x
        (sepnout) sepjetí strany.ACT s jiným politickým subjektem.PAT


* sepsání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5964f1 Used: 8x
        (sepsat) sepsání smlouvy.PAT


* sepsat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5965f1 Used: 5x
        sepsat smlouvu
        s. paměti


* sepsout
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5966f1 Used: 1x
        Klaus sepsul Zemana


* serenáda
    ?PAT(o-1[.6]) v-w5967f1 Used: 0x
        Dvořákova.AUTH smyčcová serenáda


* seriál
    ?PAT(o-1[.6]) v-w5968f1 Used: 0x
        seriál o partě.PAT specialistů
        s Lynchovým.AUTH seriálem Městečko.ID


* servírovat
    ACT(.1) v-w5969f1 Used: 3x
        špatně servíroval i v tomto utkání
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w5969f2 Used: 1x
        servíroval hostům večeři


* servis
    EMPTY v-w5970f1 Used: 0x
        (souprava) originální černobílý porcelánový servis sochaře Jiřího Laštovičky.AUTH
    ACT(.2,.u) v-w5970f2 Used: 0x
        (podání) svůj.ACT servis
    ?PAT(.2,.u) v-w5970f3 Used: 0x
        (údržba) servis starého zařízení.PAT


* seřadit
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(do-1[.2]) v-w5971f1 Used: 2x
        seřadit slova a myšlenky do projevu


* seřídit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5972f1 Used: 1x
        seřídit zařízení


* seřízení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5973f1 Used: 1x
        (seřídit) seřízení teploty.PAT vody


* seřizování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5974f1 Used: 1x
        (seřizovat) seřizování strojů.PAT


* seřizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5975f1 Used: 1x
        seřizovat strojek


* seřvat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5976f1 Used: 1x
        strašlivě mě seřval
        za nedodržení slova.CAUS


* sesadit
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w5977f1 Used: 2x
        sesadit předsedu
        s. krále z trůnu

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) v-w5977f2 Used: 1x
        sesadit Jirku s Pavlem
        s. útvary k sobě.DIR3 Rcp.ADDR


* sesazení
    ACT(:2,:7,:u) PAT(.2,:u) v-w5978f1 Used: 1x
        (sesadit - svrhnout) sesazení předsedy.PAT z funkce.DIR1


* seskočit
    ACT(.1) DIR1(*) v-w5979f1 Used: 4x
        rychle seskočil ze stromu
        s. prudce na zem
        s. z kola


* seskupení
    ?MAT(.2,.u) v-w5980f1 Used: 25x
        seskupení sochařů.MAT


* seskupování
    ACT(.2,.u) v-w5981f1 Used: 1x
        (seskupovat se) seskupování zvědavců.ACT na místě nehody
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(*) v-w5981f2 Used: 0x
        (seskupovat) logické seskupování postav.PAT


* sestávající
    PAT(z-1[.2]) v-w5982f1 Used: 0x
        (sestávat) sestávající z dílčích výrobních operací.PAT


* sestávat
    ACT(.1) PAT(z-1[.2]) v-w5983f1 Used: 4x
        zkratka sestává z velkých písmen


* sestavení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5984f1 Used: 12x
        (sestavit) sestavení nové vlády.PAT


* sestavený
    ACT(.7) ?ORIG(z-1[.2]) v-w5985f1 Used: 0x
        (sestavit) sestavený státními úředníky.ACT
        výstava sestavená z ilustrací.ORIG pro časopis


* sestavit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w5986f1 Used: 22x
        sestavit z kostiček věž
        s. novou vládu
        s. jim.BEN hračku

    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w5986f2 Used: 0x
        sestavit články do svazku


* sestavování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ORIG(z-1[.2]) v-w5987f1 Used: 2x
        (sestavovat) sestavování komunálních kandidátek.PAT ze svých členů.ORIG
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(do-1[.2]) v-w5987f2 Used: 1x
        (sestavovat) klasické sestavování strojů.PAT do řad.EFF


* sestavovaný
    ACT(.7) v-w5988f1 Used: 0x
        (sestavovat) sestavovaný maršálkem Józefem Oleksym.ACT


* sestavovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w5989f1 Used: 11x
        sestavovat vládu z poslanců
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w5989f2 Used: 0x
        sestavovat stroje do řad


* sestrojit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w5990f1 Used: 1x
        sestrojit stroj jen z kovových částí
        s. přístroj na podávání léků


* sestřel
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5991f1 Used: 0x
        sestřel helikoptéry.PAT


* sestřelení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5992f1 Used: 1x
        (sestřelit) sestřelení tornáda.PAT


* sestřelit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w5993f1 Used: 3x
        sestřelit letadlo
        s. láhev


* sestřih
    ?ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w5994f1 Used: 0x
        sestřih fotbalových chyb.PAT


* sestupovat
    ACT(.1) DIR1(*) v-w5995f1 Used: 1x
        turisté sestupovali z hor


* sestykovat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) v-w5996f1 Used: 1x
        obsluha sestykovala nosič s hlavicí


* sesunout se
    ACT(.1) v-w5997f1 Used: 1x
        stěna se sesunula
        polštář se mu.BEN s.


* sesuv
    ACT(.2,.u) v-w5998f1 Used: 0x
        sesuvy kamenů.ACT


* sesypat se
    ACT(.1) v-w5999f1 Used: 1x
        mužstvo se sesypalo


* sešít
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6000f1 Used: 1x
        sešít ránu
        třemi stehy.MEANS


* setkání
    ACT(.2,.u,.1,.1) PAT(s-1[.7]) v-w6001f1 Used: 75x
        (setkat se) setkání premiéra.ACT s G Adamsem.PAT
        setkání premiérů.ACT Maďarska a Slovenska Rcp.PAT
        nová setkání mezi členy.ACT komise Rcp.PAT

    ?ACT(.2,.u) ?PAT(s-1[.7]) v-w6001f2 Used: 50x
        (společenská akce, jednání) slavnostní setkání spisovatelů.ACT v Praze.LOC
        účastníci setkání ocenili přínos...


* setkat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6002f1 Used: 51x
        setkal se s přítelem
        včera.TWHEN
        v baru.LOC
        s. se nám.BEN tu konkurenti
        Jan a Marie se s. Rcp. PAT

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6002f2 Used: 17x
        setkal se s potřebou
        s. se s nezájmem
        s. se s nepřátelstvím


* setkávání
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6003f1 Used: 3x
        (setkávat se) mahlerovské setkávání české a německé kultury.ACT Rcp.PAT


* setkávat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6004f1 Used: 15x
        setkávat se s dramaty
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6004f2 Used: 1x
        setkávat se s přítelem
        přátelé se s. Rcp. PAT


* setrvání
    ACT(.2,.u) LOC(*) v-w6005f1 Used: 8x
        (setrvat) setrvání dosavadního nájemníka.ACT v bytě.LOC


* setrvat
    ACT(.1) LOC(*) v-w6006f1 Used: 5x
        matka setrvala doma
    ACT(.1) LOC(=)|MANN(=)|ACMP(=) v-w6006f2 Used: 0x
        matka setrvala v rozpacích


* setrvávat
    ACT(.1) PAT(na-1[.6],v-1[.6]) v-w6007f1 Used: 1x
        setrvávat na názoru
        s. v přesvědčení


* setřít
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6008f1 Used: 1x
        setřít rozdíly


* sevřít
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6009f1 Used: 2x
        sevřít syna v náručí


* sezení
    ?ACT(.2,.u) v-w6010f1 Used: 4x
        (sedět) sezení žáků.ACT na lavicích.LOC
        místa k sezení.AIM

    EMPTY v-w6010f2 Used: 1x
        záležitost na dlouhá sezení.AIM
    EMPTY v-w6010f3 Used: 1x
        (kus nábytku) stejné sezení (sedadla) do dvou lodí


* seznámení
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6011f1 Used: 5x
        (seznámit se) seznámení s jízdními vlastnostmi.PAT auta na okruhu
        seznámení s tisíciletými pohledy.PAT na text


* seznámit
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ADDR(.4) v-w6012f1 Used: 28x
        seznámit Pavla s programem
        s. zákazníky s novými výhodami
        s. žáka s učebnicí


* seznámit se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6013f1 Used: 26x
        seznámit se s Pavlem
        Pavel a Jirka se s. Rcp. PAT


* seznamování
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6014f1 Used: 1x
        (seznamovat se) postupné seznamování přítomných.ACT Rcp.PAT
    ACT(.2,.7,.u) PAT(s-1[.7]) ADDR(.2) v-w6014f2 Used: 0x
        (seznamovat) seznamování hostů.ADDR s výrobou.PAT
        (průvodce seznamoval hosty s výrobou)


* seznamovat
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ADDR(.4) v-w6015f1 Used: 7x
        seznamovat voliče s programem


* seznamovat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6016f1 Used: 5x
        celý večer se seznamoval s novými lidmi
        kolegové se s. blíže Rcp. PAT


* sezvat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6017f1 Used: 2x
        sezvat hosty
        Drusse s. duchy do přednáškové haly.DIR3


* sežrat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6018f1 Used: 2x
        vegetariáni by vás sežrali zaživa, kdyby ...


* shánění
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6019f1 Used: 5x
        (shánět) shánění razítek.PAT


* shánět
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6020f1 Used: 14x
        sháněl potřebná razítka
        s. jim.BEN práci


* shánět se
    ACT(.1) PAT(po-1[.6]) v-w6021f1 Used: 1x
        fotbalisté se sháněli po angažmá


* shazovat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w6022f1 Used: 1x
        shazovat tyčku ze stojanu


* shledat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) v-w6023f1 Used: 7x
        komise neshledala důvod, proč...
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) EFF(.7,za-1[.4],za-1[.a]) v-w6023f2 Used: 4x
        shledal ho vinným
        s. to za neplatné
        s. to neplatným


* shledávat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) EFF(.7,za-1[.4],za-1[.a]) v-w6024f1 Used: 1x
        shledával nezákonným, že soud vrátil věc...
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) v-w6024f2 Used: 1x
        shledávat podstatné rozdíly


* shlížet
    ACT(.1) DIR1(*) v-w6025f1 Used: 1x
        shlížel z klenby
        na své já.DIR3
        s. z okna


* shluknout se
    ACT(.1) ?PAT(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6026f1 Used: 1x
        děti se shluknou do skupin
        ostatní se s. kolem školy.LOC


* shlukovat se
    ACT(.1) ?PAT(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6027f1 Used: 2x
        pracovníci se shlukují do sdružení
        novináři se s. kolem domu.LOC
        vlaštovky se s. k odletu.INTT


* shoda
    DPHR(okolnost.P2) v-w6028f1 Used: 1x
        shodou.MANN okolností.DPHR
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6],v-1[.6],na-1[.6]) ?ADDR(s-1[.7]) v-w6028f2 Used: 0x
        základní shoda mezi členy.ACT vlády o koncepci.PAT ekologické politiky Rcp.ADDR
        oboustranná shoda Londýna.ACT a Dublinu.ACT při rozhodování Rcp.ADDR
        obecná shoda (koaličních strán.ACT) v cíli.PAT zčitelnit ústavní systém Rcp.ADDR


* shodit
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w6029f1 Used: 3x
        shodil skleničku ze stolu
        s .potravinovou pomoc obyvatelstvu.BEN

    ACT(.1) DPHR(pod-1[stůl.S4]) PAT(.4) v-w6029f2 Used: 1x
        shodil návrh pod stůl


* shodnost
    ACT(.2,.u) v-w6030f1 Used: 0x
        blízká shodnost některých dat.ACT


* shodnout se
    ACT(.1) ?PAT(že[.v],v-1[.6],na-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w6031f1 Used: 32x
        shodnou se s ministrem v pohledu na řešení konfliktu
        s. se s ním na zařízení bytu
        komise se s. Rcp. ADDR na tom.hidden, že dokončí.PAT řízení


* shodný
    PAT(s-1[.7]) v-w6032f1 Used: 0x
        shodný s původním výrobkem.PAT
    EMPTY v-w6032f2 Used: 0x
        shodný přívlastek


* shodovat se
    ACT(.1) PAT(že[.v],v-1[.6],na-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w6033f1 Used: 9x
        shodoval se s kolegou v řešení konfliktu
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6033f2 Used: 2x
        termín odjezdu se shodoval s termínem konání valné hromady
        výsledek se s. s předlohou


* shořet
    ACT(.1) v-w6034f1 Used: 4x
        shořela celá vesnice
        s. mu.BEN zápisky z přednášek


* shrnout
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.s,.c) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6035f1 Used: 12x
        shrnout výzkum do dvou bodů
        s. teorii v jednu poučku
        s. hlavní myšlenky
        s., co to znamená

    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w6035f2 Used: 0x
        shrnout věci ze stolu


* shrnovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.s,.c,.v) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6036f1 Used: 4x
        Buzková shrnovala výsledky jednání do prohlášení
        s. hlavní myšlenky

    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w6036f2 Used: 0x
        shrnovat věci ze stolu
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(do-1[.2]) v-w6036f3 Used: 0x
        shrnovat zrní do hromady
        s. seno do kopek


* shrnující
    PAT(.4) v-w6037f1 Used: 0x
        (shrnout) shrnující práci.PAT


* shrnutí
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6038f1 Used: 1x
        (shrnout) shrnutí poznatků.PAT


* shromáždění
    EMPTY v-w6039f1 Used: 56x
        (instituce) Valné shromáždění OSN.APP
    ACT(.2,.u) v-w6039f2 Used: 15x
        (shromáždit se) shromáždění stoupenců.ACT v hale.LOC
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6039f3 Used: 0x
        (shromáždit) shromáždění důležitých dat.PAT


* shromáždit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6040f1 Used: 11x
        shromáždit informace
        s. důkazy


* shromáždit se
    ACT(.1) LOC(*) v-w6041f1 Used: 2x
        lid se shromáždil na malém náměstí
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6041f2 Used: 1x
        lid se shromáždil na malé náměstí


* shromažďování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6042f1 Used: 4x
        (shromažd'ovat) shromažďování informací.PAT
    ACT(.2,.u) v-w6042f2 Used: 0x
        (shromažd´ovat se) shromaždóvání manifestantů.ACT na náměstí.LOC


* shromažďovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6043f1 Used: 9x
        shromažďovat informace


* shromažďovat se
    ACT(.1) LOC(*) v-w6044f1 Used: 2x
        mastnota se shromažďovala kolem hrdla


* scházet
    ACT(.1,že[.v]) PAT(.3) v-w6045f1 Used: 12x
        scházel nám hráč


* scházet se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6046f1 Used: 7x
        scházet se s premiérem


* schopnost
    ACT(.2,.u) PAT(.f,.2,k-1[.3],na-1[.4]) v-w6047f1 Used: 10x
        schopnost některých.ACT z nás vytvořit.PAT dokonalejší svět
        schopnost podnikatelů.ACT nabízet.PAT služby
        jeho.ACT schopnost vcítění.PAT
        schopnost sliznice.ACT k adaptaci.PAT
        schopnost týmové práce.PAT


* schopný
    PAT(.2,k-1[.3],na-1[.4],.f) v-w6048f1 Used: 1x
        schopný (schopen) papír vykupovat.PAT
        schopen všeho.PAT
        schopen na všechno.PAT

    EMPTY v-w6048f2 Used: 0x
        neschopný pro jakoukoliv efektivní práci.AIM
        schopný člověk


* schovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jestli[.v],jak-2[.v],.c) ?ADDR(před-1[.7]) v-w6049f1 Used: 6x
        schoval před ním drogu
        s. si.BEN peníze do ponožky
        s. se před ním pod dveře.DIR3

    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ADDR(před-1[.7]) EFF(.4,že[.v],jak-2[.v],zda[.v],.s,.c) v-w6049f2 Used: 0x
        schovala před nimi o sobě, že je vdaná


* schůze
    ?ACT(.2,.u) v-w6050f1 Used: 0x
        schůze sněmoven.ACT
        veřejná schůze


* schůzka
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6051f1 Used: 2x
        schůzka vůdce Gerryho Adamse.ACT s předsedou Johnem Humem.PAT
        schůzky předáků.ACT strany Rcp.PAT
        vrcholná schůzka mezi Damaškem.ACT a Tel Avivem.ACT Rcp.PAT

    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w6051f2 Used: 0x
        (rozhovor, jednání) schůzka mezi ministry.ACT kultury a financí o situaci.PAT
        (ohledně situace.PAT) v České lotynce.LOC


* schválení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6052f1 Used: 43x
        (schválit) schválení výrobku.PAT
        schválení rozhodnutí.PAT městskou radou.ACT


* schválený
    ACT(.7) v-w6053f1 Used: 0x
        (schválit) schválený poradou.ACT ministrů


* schválit
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],aby[.v],.c) v-w6054f1 Used: 112x
        parlament neschválil rozpočet
        vládě.BEN
        s. auto k provozu.AIM

    ACT(.1) PAT(.4) EFF(v-1[.6]) v-w6054f2 Used: 0x
        schálili prezidenta ve funkci


* schvalování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6055f1 Used: 19x
        (schvalovat) schvalování počítačů.PAT
        schvalování výrobků.PAT státní zkušebnou.ACT


* schvalovaný
    ACT(.7) v-w6056f1 Used: 0x
        (schvalovat) schvalovaný státní zkušebnou.ACT


* schvalovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],aby[.v],.c) v-w6057f1 Used: 11x
        schvalovat zákon
        parlament s. vládě.BEN rozpočet
        s. auto k provozu.AIM

    ACT(.1) PAT(.4) EFF(v-1[.6]) v-w6057f2 Used: 0x
        schvalovali prezidenta ve funkci


* schylovat se
    ACT(k-1[.3]) v-w6058f1 Used: 2x
        schyluje se k bouřce
    ACT(.1) PAT(k-1[.3]) v-w6058f2 Used: 0x
        program se schyloval k závěru
        den se s. k večeru


* schytat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(od-1[.2]) v-w6059f1 Used: 1x
        schytal od ní pohlavek


* sídlící
    LOC(*) v-w6060f1 Used: 0x
        (sídlit) sídlící v parlamentě.LOC


* sídlit
    ACT(.1) LOC(*) v-w6061f1 Used: 26x
        firma sídlí v St.Louis


* signál
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.2,k-1[.3],že[.v]) v-w6062f1 Used: 1x
        signál, že pro něj platí.PAT časová omezení
        časový signál, poplašný signál
        varovný signál
        signál těchto soudců.ACT není ojedinělý


* signalizovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) ?ADDR(.3) v-w6063f1 Used: 3x
        signalizoval mi, že se mám klidit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6063f2 Used: 1x
        plné město člunů signalizuje jarní veletrh
        on pro nás.BEN s. nástup nové éry


* signatář
    ?PAT(.2,.u) v-w6064f1 Used: 0x
        signatář otevřeného dopisu.PAT


* signatářka
    ?PAT(.2,.u) v-w6065f1 Used: 0x
        signatářka petice.PAT


* signatura
    ACT(.2,.u) v-w6066f1 Used: 0x
        signatura autora.ACT


* signovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6067f1 Used: 1x
        signovat výtisk


* síla
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(na-1[.4],k-1[.3],.f,aby[.v]) v-w6068f1 Used: 6x
        síla vytrvat.PAT v záměrech
        síla ubránit.PAT se
        síla konkurentů.ACT
        má čas a sílu na seznámení.PAT
        má sílu k protiútoku.PAT


* sílit
    ACT(.1) v-w6069f1 Used: 7x
        marka sílí
        bouře s.
        jeho vliv s.


* simulovat
    ACT(.1) ?PAT(.4,že[.v]) v-w6070f1 Used: 1x
        simulovali stav z roku 1999
        on jen tak s.
        s. nemoc


* simulující
    PAT(.4) v-w6071f1 Used: 0x
        (simulovat - napodobovat) simulující postupy.PAT konstruktivismu


* sirotek
    EMPTY v-w6072f1 Used: 0x
        sirotci po obětech.ORIG


* síť
    EMPTY v-w6073f1 Used: 0x
        informační síť z optických vláken.ORIG


* situace
    EMPTY v-w6074f1 Used: 4x
        situace filmu.APP
    ?ACT(:2,:u) ?PAT(.2,.u,že[.v]) v-w6074f2 Used: 0x
        situace, že částku složí.PAT


* situovat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6075f1 Used: 6x
        režisér situoval příběh na venkov
        stavitel s. dům jižním směrem.MANN


* sjednání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(s-1[.7]) v-w6076f1 Used: 1x
        (sjednat) sjednání cizích kapitálových účastí.PAT v podnicích


* sjednaný
    ?ACT(.7) ?ADDR(s-1[.7]) v-w6077f1 Used: 0x
        (sjednat) sjednaný s pronajímatelem.ADDR


* sjednat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c,zda[.v],jestli[.v],aby[.v]) ADDR(s-1[.7]) v-w6078f1 Used: 16x
        sjednal druh práce se zaměstnancem


* sjednávání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(s-1[.7]) v-w6079f1 Used: 1x
        (sjednávat) sjednávání nájmu.PAT s majitelem.ADDR


* sjednávat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c,zda[.v],jestli[.v],aby[.v]) ADDR(s-1[.7]) v-w6080f1 Used: 3x
        sjednával s ním nové podmínky
    ACT(.1) DPHR(pořádek.S4) v-w6080f2 Used: 1x
        sjednat pořádek


* sjednocení
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) ?EFF(*) v-w6081f1 Used: 25x
        (sjednotit se - spojit se) sjednocení provincie.ACT s Irskem.PAT
        sjednocení Německa.ACT Rcp.PAT
        Evropské sjednocení Rcp.PAT

    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6081f2 Used: 12x
        (sjednotit - učinit jednotným) sjednocení komunikačních systémů.PAT
        sjednocení pojistného.PAT

    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(*) v-w6081f3 Used: 0x
        (sjednotit - spojit) státní sjednocení všech Paštunů.PAT (v jediný stát.EFF)


* sjednocování
    ACT(.2,.u) v-w6082f1 Used: 2x
        (sjednocovat se) sjednocování Evropy.ACT
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(s-1[.7]) v-w6082f2 Used: 1x
        (sjednocovat) sjednocování vlastního právního řádu.PAT s právem.EFF EU


* sjednocovat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4],na-1[.4]) v-w6083f1 Used: 2x
        sjednocovat území s východem do jednoho celku
        s. národy


* sjednotit
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4],na-1[.4]) v-w6084f1 Used: 9x
        národy sjednotily své území s východem do jednoho celku
        proti západu.BEN
        s. hodnotu akcie na 500 Kč


* sjednotit se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6085f1 Used: 4x
        národy východu a národy západu se sjednotily v jeden celek
        národy se s. Rcp. PAT


* sjet
    ACT(.1) DIR1(*) v-w6086f1 Used: 1x
        sjet z dálnice


* sjet se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6087f1 Used: 7x
        fanoušci se sjeli do Bruselu
    ACT(.1) LOC(*) v-w6087f2 Used: 0x
        fanoušci se sjeli v Praze


* sjezd
    ACT(.2,.u) v-w6088f1 Used: 0x
        sjednocovací sjezd stran.ACT středu


* sjezdit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6089f1 Used: 1x
        sjezdit celý svět


* sjíždět
    ACT(.1) DIR1(*) v-w6090f1 Used: 2x
        sjíždět z kopce dolů


* sjíždět se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6091f1 Used: 2x
        vozidla se sjíždějí do Prahy
    ACT(.1) v-w6091f2 Used: 1x
        improvizovaná sestava se několik dní sjížděla


* skákat
    ACT(.1) ?PAT(.4) v-w6092f1 Used: 7x
        skáče tuhle výšku dobře
        s. do dálky
        s. radostí.CAUS
        s. 220 cm.EXT
        s. o tyči.MEANS
        s. přes švihadlo.MEANS


* skandalizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6093f1 Used: 1x
        skandalizovat podnik


* skandování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6094f1 Used: 2x
        (skandovat) skandování hesel.PAT
        skandování zástupu.ACT


* skandovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6095f1 Used: 2x
        skandovat protistátní hesla


* skandující
    PAT(.4) v-w6096f1 Used: 0x
        (skandovat) skandující iredentistická hesla.PAT


* skartace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6097f1 Used: 0x
        (skartovat) skartace dokumentů.PAT StB


* skartovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6098f1 Used: 2x
        skartovat doklad


* skeptický
    PAT(k-1[.3]) v-w6099f1 Used: 0x
        skeptický k možnostem.PAT státu ovlivnit...
        skeptický vůči parlamentu

    EMPTY v-w6099f2 Used: 0x
        skeptický člověk, skeptické názory


* sklad
    ?PAT(.2,:u) v-w6100f1 Used: 0x
        sklad tabákových výrobků.PAT


* skládačka
    PAT(.2,:u) v-w6101f1 Used: 0x
        skládačky různorodých skečů.PAT


* skládání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6102f1 Used: 1x
        (skládat hudbu) skládání hudby k filmu


* skládat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w6103f1 Used: 3x
        klub již finanční částku pořadatelům neskládá
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6103f2 Used: 2x
        skládat zkoušku
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6103f3 Used: 0x
        skládat funkce


* skladatel
    ?PAT(.2,.u) v-w6104f1 Used: 0x
        hudební skladatel
        skladatel hudby.PAT k filmu


* skládat se
    ACT(.1) PAT(z-1[.2]) v-w6105f1 Used: 11x
        družstvo se skládá z 11 členů
    ACT(.1) PAT(v-1[.4],do-1[.2]) v-w6105f2 Used: 1x
        mužstvo se pořád skládá v jeden celek


* skladba
    ?PAT(o-1[.6]) v-w6106f1 Used: 0x
        (hudební) skladby Briana Eno.AUTH
        Smetanovy.AUTH klavírní skladby
        skladby od slavných příbuzných.AUTH

    ?ACT(:2,:u) PAT(.2,.u) v-w6106f2 Used: 0x
        (složení) skladba celého obrazu.PAT


* skladování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6107f1 Used: 5x
        (skladovat) skladování produktů.PAT


* skladovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6108f1 Used: 3x
        skladovat produkty
        s. med ve sklepě.LOC


* sklidit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6109f1 Used: 3x
        sklidit pšenici
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6109f2 Used: 0x
        sklidili odpadky


* sklizeň
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6110f1 Used: 0x
        sklizeň základních obilovin.PAT


* sklízet
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6111f1 Used: 7x
        sklízet plody svého jednání


* sklon
    ACT(.2,.u) PAT(k-1[.3],.f) v-w6112f1 Used: 4x
        (vlastnost) sklon k přehuštění.PAT scény
        sklon využívat.PAT cizí neštěstíi ke prospěchu


* sklonit
    ACT(.1) DPHR(hlava.4) PAT(před-1[.7]) v-w6113f1 Used: 1x
        sklonit hlavu před něčím


* sklonit se
    ACT(.1) PAT(před-1[.7]) v-w6114f1 Used: 1x
        sklonil se před diktátem peněz
    ACT(.1) v-w6114f2 Used: 1x
        sklonil se ve dveřích
        opatrně se s.
        s. se k dámě.DIR3


* sklopení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6115f1 Used: 1x
        (sklopit) běžné sklopení opěradel.PAT


* skloubení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) EFF(s-1[.7]) v-w6116f1 Used: 1x
        (skloubit) skloubení jejich obsahu.PAT a struktury.PAT s požadavky.EFF trhu


* skloubit
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6117f1 Used: 5x
        skloubit obsah s formou do jedné formy


* sklouznout
    ACT(.1) DIR3(=) v-w6118f1 Used: 2x
        sklouzl do letargie
        s. do nesnází


* skočit
    ACT(.1) ?PAT(.4) v-w6119f1 Used: 8x
        skočit tuto výšku bez problému
        s. přes metr.EXT

    ACT(.1) DIR3(*) v-w6119f2 Used: 3x
        skočit do jámy
        s. k telefonu


* skon
    ACT(.2,.u) v-w6120f1 Used: 0x
        Ortenův.ACT tragický skon


* skoncovat
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6121f1 Used: 3x
        skoncovat se systémem


* skončení
    ACT(.2,.u) v-w6122f1 Used: 46x
        (skončit - dospět ke konci) skončení kariéry.ACT
        po skončení zimy.ACT

    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6122f2 Used: 2x
        (skončit - zakončit) skončení čtyřletého studia.PAT


* skončit
    ACT(.1) v-w6123f1 Used: 139x
        škola skončila
        porada s.

    ACT(.1) LOC(*) v-w6123f2 Used: 38x
        skončil v blázinci
        s. v Madridu

    ACT(.1) PAT(.4,v-1[.6]) v-w6123f3 Used: 28x
        skončil jsem školu
        s. jsem závod, v závodě
        jako druhý.COMPL
        jako favoritka.COMPL s. trojskok až třetí.COMPL
        Stehlík s. jako jeden.COMPL z nejbohatších mužů Evropy

    ACT(.1) BEN(*)|MANN(*)|MEANS(*)|ACMP(*)|CRIT(*) v-w6123f4 Used: 12x
        skončil špatně.MANN
        spor s. ve prospěch sester.BEN
        soud s. bez hmatatelného výsledku.ACMP
        skončil se zlomenou nohou.ACMP
        s. to fiaskem.MEANS
        s. jsme podle hesla.CRIT za dobrotu na žebrotu

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6123f5 Used: 8x
        skončí s fotbalem
        s. jsem s Marií

    ACT(.1) BEN(*)|MANN(*)|MEANS(*)|ACMP(*)|CRIT(*) v-w6123f6 Used: 0x
        jméno skončilo písmenem M.MEANS
        s. na M.MEANS
        slovo s. bez přízvuku.ACMP


* skončit se
    ACT(.1) v-w6124f1 Used: 0x
        skončilo se včas
        soutěž se s.


* skórovat
    ACT(.1) v-w6125f1 Used: 11x
        hráč skóroval


* skrečovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6126f1 Used: 2x
        rozhodčí skrečoval zápas
        s. utkání


* skriptum
    ?PAT(o-1[.6],z-1[.2]) v-w6127f1 Used: 0x
        skripta Luboše Andršta.AUTH
        skripta z matematiky.PAT


* skrýt
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jestli[.v],jak-2[.v],.c) ?ADDR(před-1[.7]) v-w6128f1 Used: 2x
        skrýt před námi pravdu
        ve vládních kuluárech.LOC

    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ADDR(před-1[.7]) EFF(.4,že[.v],jak-2[.v],zda[.v],.s,.c) v-w6128f2 Used: 0x
        skryla před nimi o sobě, že kouří


* skrytý
    ?PAT(.3,před-1[.7]) v-w6129f1 Used: 0x
        skrytý lidskému zraku.PAT
        skrytý před světlem

    EMPTY v-w6129f2 Used: 0x
        skrytá kamera, skryté rezervy


* skrývat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jestli[.v],jak-2[.v],.c) ?ADDR(před-1[.7]) v-w6130f1 Used: 11x
        skrývala před ním svůj stav
        s. se před lidmi v jeskyni

    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ADDR(před-1[.7]) EFF(.4,že[.v],jak-2[.v],zda[.v],.s,.c) v-w6130f2 Used: 0x
        skrývala o sobě před nimi, že kouří


* skrývat se
    ACT(.1) LOC(*) v-w6131f1 Used: 14x
        skrývat se v nich řada úskalí


* skřípat
    ACT(.1) PAT(.7) v-w6132f1 Used: 2x
        skřípal zuby
        s. perem

    ACT(.1) v-w6132f2 Used: 0x
        brzdy skřípaly
    ACT(.1) v-w6132f3 Used: 0x
        jejich vztah skřípal


* skřípění
    ACT(.2,.u) v-w6133f1 Used: 1x
        (skřípět) skřípění zubů.ACT


* skupina
    ?MAT(.2) v-w6134f1 Used: 0x
        legendární rocková skupina Pink Floyd &Forn.
        skupina studentů.MAT


* skupovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(od-1[.2]) v-w6135f1 Used: 2x
        skupoval od nich veškerý materiál


* skutečnost
    ?PAT(že[.v]) v-w6136f1 Used: 1x
        skutečnost, že firmám přinesl.PAT úspěch právě výrobek
        skutečnost, že družstva musejí být.PAT zisková
        historická skutečnost


* skvět se
    ACT(.1) v-w6137f1 Used: 1x
        jelen se skvěl na červánkovém obzoru
        pokoj se s. čistotou


* skýtat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3,pro-1[.4]) v-w6138f1 Used: 3x
        skýtat divákům prožitek
    ACT(.1) CPHR({možnost,pomoc,záruka,rada-1,služba,...}.4) ADDR(.3) v-w6138f2 Used: 2x
        situace nám neskýtá záruku


* slábnout
    ACT(.1) v-w6139f1 Used: 3x
        vlivné faktory postupně slábnou


* slabost
    ACT(.2,.u) v-w6140f1 Used: 0x
        slabost novin.ACT


* sladění
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(s-1[.7]) v-w6141f1 Used: 1x
        (sladit) sladění dispozic.PAT států při potírání zločinnosti


* sladit
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(s-1[.7]) v-w6142f1 Used: 3x
        sladit rozvoj tržnice se sousedními pozemky
        s. požadavky s možnostmi

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6142f2 Used: 1x
        sladila čaj
        cukrem.MEANS


* sláva
    ?PAT(.3) v-w6143f1 Used: 0x
        sláva království.PAT
    ACT(.2,.u) v-w6143f2 Used: 0x
        sláva sportovců.ACT


* slavit
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) v-w6144f1 Used: 11x
        slavit konec války


* slavnost
    PAT(.2,.u) v-w6145f1 Used: 0x
        slavnost přátelství.PAT demokratů


* sledování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6146f1 Used: 12x
        (sledovat - pozorovat) sledování kvality.PAT
        sledování televize.PAT


* sledovaný
    ACT(.7) v-w6147f1 Used: 0x
        (sledovat) soudní spor sledovaný médii.ACT


* sledovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jak-2[.v],zda[.v],jestli[.v],.c) v-w6148f1 Used: 50x
        sledovali se dalekohledem
        StB s. jejího manžela dalekohledem
        s. stopu

    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jak-2[.v],zda[.v],jestli[.v],.c) v-w6148f2 Used: 28x
        sledovat zábavný pořad
        s., kam to uložil

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6148f3 Used: 24x
        sledoval svůj prospěch
        s. tím.MEANS pouze vlastní zájmy

    ACT(.1) PAT(.4,zda[.v],jestli[.v],.c) v-w6148f4 Used: 4x
        sledovali roční obrat
        s., kolik zůstalo na účtu


* sledující
    PAT(.4) v-w6149f1 Used: 0x
        (sledovat - pozorovat) sledující imunologický stav.PAT pacienta


* slehnout
    ACT(.1) v-w6150f1 Used: 1x
        jídlo mu rychle slehlo


* slehnout se
    ACT(po-1[.6]) DPHR(země.S1) v-w6151f1 Used: 1x
        slehla se po něm zem


* sleva
    ?ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6152f1 Used: 2x
        sleva nájemného.PAT
    ?ACT(.2,.u) PAT(z-1[.2]) v-w6152f2 Used: 0x
        přiměřené slevy z nájemného.PAT
    EMPTY v-w6152f3 Used: 0x
        slevy na zboží.REG
        sleva na dítě.REG


* slévat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6153f1 Used: 1x
        pravý pramének se sléval s levým praménkem v potok
        zvuk se tu s. Rcp. PAT


* slevit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4]) v-w6154f1 Used: 3x
        slevil zboží ze 300 na 250 Kč
        s. o groš.DIFF


* slézat
    ACT(.1) DIR1(*) v-w6155f1 Used: 1x
        slézat ze stromu


* slézt
    ACT(.1) DIR1(*) v-w6156f1 Used: 2x
        slézt ze střechy


* slib
    ACT(.2,od-1[.2]) PAT(.2,.f,že[.v]) ?ADDR(.3) v-w6157f1 Used: 1x
        závazné sliby účasti.PAT na invazi od sedmi karibských zemí.ACT
        slib demokratů.ACT vyrovnat.PAT rozpočet
        slib daný vládě,že připraví.PAT předčasné volby


* slíbený
    ACT(.7) ADDR(.3) v-w6158f1 Used: 0x
        práva, slíbená maďarské menšině.ADDR (slovenskou vládou.ACT)


* slíbit
    ACT(.1) PAT(.4,.f,že[.v],.s) ADDR(.3) v-w6159f1 Used: 28x
        slíbil jim mytí auta


* slibování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u,.f) ADDR(.3) v-w6160f1 Used: 1x
        (slibovat) slibování dotací.PAT


* slibovat
    ACT(.1) PAT(.4,.f,že[.v],.s) ADDR(.3) v-w6161f1 Used: 30x
        sliboval mu lepší budoucnost


* slibovat si
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) ?ORIG(od-1[.2]) v-w6162f1 Used: 8x
        slibovat si od pokynů výuku bez známkování


* slogan
    ?PAT(o-1[.6],že[.v]) v-w6163f1 Used: 0x
        slogany o tzv národním charakteru.PAT
        oblíbený slogan Romů.AUTH, že Češi jsou.PAT nejblbější gádžové


* sloka
    ?PAT(o-1[.6]) v-w6164f1 Used: 0x
        sloka o utrpení.PAT Romů v táborech


* slosování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6165f1 Used: 8x
        (slosovat) slosování nákupních knížek.PAT
        čtvrtletní slosování o 3000 korun.AIM


* sloučení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2]) v-w6166f1 Used: 10x
        (sloučit) sloučení sociálního a zdravotního pojištění.PAT do jedné platby.EFF
        sloučení obou částí.PAT ostrova (do admin. celku.EFF)

    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) ?EFF(*) v-w6166f2 Used: 7x
        (sloučit se) mechanické sloučení strany.ACT s jinou stranou.PAT
        sloučení Československé obchodní komory.ACT s Hospodářskou komorou.PAT


* sloučit
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6167f1 Used: 2x
        sloučili síru se železem do nové směsi
        s. objekty

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) v-w6167f2 Used: 2x
        lze sloučit tento argument s faktem


* sloučit se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6168f1 Used: 3x
        naše jednota se sloučila s vaší do jedné organizace
        strany se s. Rcp. PAT do společného fondu.EFF


* slout
    ACT(.1) PAT(.1,.7) v-w6169f1 Used: 2x
        ta rovina sluje Moravské pole
        po Moravě.HER
        s. označením Na Ferenci


* sloužící
    PAT(k-1[.3]) v-w6170f1 Used: 0x
        (sloužit) sloužící k přípravě.PAT
    PAT(.3) v-w6170f2 Used: 0x
        (sloužit) sloužící státu.PAT


* sloužit
    ACT(.1,že[.v]) PAT(.3,k-1[.3]) v-w6171f1 Used: 55x
        vládě slouží ke cti, že to dokázala včas
        jazyk s. dorozumívání
        pistole mu s. k zastrašování.AIM
        stanice Anděl bude s. pouze jako nástupní.COMPL

    ACT(.1) v-w6171f2 Used: 25x
        manželé spolu sloužili
        s. v armádě.LOC
        s. jako pilot.COMPL

    ACT(.1) PAT(.3) v-w6171f3 Used: 7x
        sloužit dvěma pánům
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6171f4 Used: 3x
        sloužit mši
    ACT(.1) v-w6171f5 Used: 2x
        auto ještě slouží
        nohy mu.BEN s.


* slovakizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6172f1 Used: 0x
        slovakizace názvů.PAT obcí


* slovník
    ?PAT(.2,.u) v-w6173f1 Used: 0x
        slovník od J. V. Bečky.AUTH
        Palův.AUTH slovník synonym.PAT (je autorem)
        Petrův.APP slovník (patří Petrovi)
        slovník od mého učitele.ORIG


* slovo
    PAT(o-1[.6],že[.v]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6174f1 Used: 2x
        Havlova.AUTH slova o Mnichově.PAT
        slova Gerry Adamse.AUTH o historické šanci.PAT na mír
        mluvené slovo z archivu.ORIG Supraphonu

    EMPTY v-w6174f2 Used: 0x
        bez jediného slova vysvětlení.APP
        slova chvály.APP, slova uznání


* složení
    EMPTY v-w6175f1 Used: 28x
        (sestava,složení) složení vlády.APP
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6175f2 Used: 6x
        (složit - zaplatit) složení zálohy.PAT předem


* složený
    ?ACT(:7) ORIG(z-1[.2]) v-w6176f1 Used: 1x
        (složit - vytvořit) skupina složená ze zástupců.ORIG
        komise složená z expertů.ORIG


* složit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w6177f1 Used: 12x
        složit bance podíl
        s. hotovost na účet

    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(do-1[.2]) v-w6177f2 Used: 8x
        složit skládanku z drobných teček do tvaru kytice
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6177f3 Used: 3x
        složil hymnu
        pro skautský oddíl.BEN
        s. báseň

    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(před-1[.7]) v-w6177f4 Used: 2x
        před tím problémem složil nádobíčko
    ACT(.1) DPHR(ruka:P4,do-1[klín:S2]) v-w6177f5 Used: 1x
        složil ruce do klína
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6177f6 Used: 0x
        složit zkoušku
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6177f7 Used: 0x
        složil prádlo do komínků
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6177f8 Used: 0x
        složit jelena


* složit se
    ACT(.1) PAT(na-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w6178f1 Used: 1x
        svaz se složí s klubem na určené částce
        oba se na tom.PAT s. Rcp.ADDR


* složka
    EMPTY v-w6179f1 Used: 0x
        složka chování.APP


* slučitelný
    PAT(s-1[.7]) v-w6180f1 Used: 1x
        slučitelný se systémem.PAT EU


* slučování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6181f1 Used: 1x
        (slučovat) slučování fakult.PAT Rcp.ADDR rektorem.ACT university
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6181f2 Used: 0x
        (slučovat se) slučování fakult.ACT Rcp.PAT


* slučovat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6182f1 Used: 2x
        neslučuje se to s našimi záměry


* slunění
    ACT(.2,.u) v-w6183f1 Used: 2x
        (slunit se) slunění na terase.LOC


* slunit se
    ACT(.1) v-w6184f1 Used: 1x
        slunila se u moře


* slupnout
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6185f1 Used: 1x
        slupnout všechny tituly
        s. celý oběd


* slušet
    ACT(.1,když[.v],že[.v]) PAT(.3) v-w6186f1 Used: 4x
        Jitce sluší sukně
        s. by nám více pokory


* slušet se
    ACT(.1,.f,že[.v],aby[.v]) ?PAT(na-1[.4],:3) v-w6187f1 Used: 4x
        sluší se, aby nebyl členem
        na evropské město se s., že...


* slušnost
    EMPTY v-w6188f1 Used: 0x
        nějaká slušnost o sobě.RSTR
    ACT(.2,.u) v-w6188f2 Used: 0x
        slušnost občanů.ACT (vůči cizincům.BEN)


* služba
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.3) v-w6189f1 Used: 25x
        bezplatná služba podnikatelům.PAT
        poradenská služba policie.ACT
        služby akademické veřejnosti.PAT


* slýchávat
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ORIG(od-1[.2],strana-3.S2[z-1]) EFF(.4,že[.v],.c) v-w6190f1 Used: 0x
        slýchávám od ekologů, že principy tržní ekonomiky jsou ekologicky škodlivé


* slyšení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6191f1 Used: 2x
        (slyšet) slyšení růstu.PAT trávy pana Pitharta.ACT
    EMPTY v-w6191f2 Used: 1x
        (audience) další slyšení v případu korupční aféry


* slyšet
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jak-2[.v],jestli[.v],zda[.v],.c) v-w6192f1 Used: 59x
        slyšel křik, ale šepot už ne
        babička s. pořád dobře
        s., co si povídají

    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ORIG(od-1[.2],strana-3.S2[z-1,.2]) EFF(.4,že[.v],jak-2[.v],jestli[.v],zda[.v],.c,.s) v-w6192f2 Used: 12x
        slyšel od Jany o Honzovi, že se stěhuje
    ACT(.1) PAT(.4,o-1[.6]) ?ORIG(od-1[.2]) v-w6192f3 Used: 10x
        slyšel jsem od nich různou angličtinu
        chci to s. od tebe
        s. o tom od učitele
        s. o katastrofě

    ACT(.1) PAT(.4) EFF(.f,jak-2[.v],že[.v]) v-w6192f4 Used: 0x
        slyšet křik přicházet zleva
        s. Karla, jak zpívá
        s. ho, že jí nadává

    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w6192f5 Used: 0x
        pes slyší na jméno Alík


* smát se
    ACT(.1) ?PAT(.3,nad-1[.7]) v-w6193f1 Used: 18x
        smát se jeho důvěře
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4]) v-w6193f2 Used: 2x
        každý se na ni zdaleka směje
        s. se afektovaně.MANN


* smazat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6194f1 Used: 1x
        výkony smazaly obavy


* smeč
    ACT(.2,.u) v-w6195f1 Used: 0x
        prudká smeč novináře.ACT


* smeknout
    ACT(.1) PAT(před-1[.7]) v-w6196f1 Used: 1x
        musím smeknout před tímto člověkem
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6196f2 Used: 0x
        smeknout klobouk


* směna
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) EFF(za-1[.4]) v-w6197f1 Used: 0x
        (směnit) směna Bojnického oltáře.PAT za deset gotických deskových obrazů.EFF
        směna prostředků.PAT


* směnit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(s-1[.7]) ?EFF(za-1[.4]) v-w6198f1 Used: 3x
        směnit s ním dům za hrad
        s. příjem za nižší kurs.MEANS


* směnitelnost
    ACT(.2,.u) v-w6199f1 Used: 0x
        vnitřní směnitelnost koruny.ACT


* směňovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(s-1[.7]) ?EFF(za-1[.4]) v-w6200f1 Used: 1x
        směňovat s ním tužku za pero
        za 200 korun.MEANS s. své výrobky
        prostřednictvím peněz.MEANS s. svá díla za nemovitost


* směrnice
    ?ACT(:2,:u) v-w6201f1 Used: 0x
        směrnice k účtové osnově.AIM
        směrnice pro další práci.BEN / AIM


* směrování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) DIR3(*) v-w6202f1 Used: 2x
        (směrovat) směrování odpadu.PAT do spálovny.DIR3


* směrovat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6203f1 Used: 4x
        směrovat vývoz oceli do dalších zemí
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6203f2 Used: 2x
        směrovat vůz na klientelu
        s. výčitky proti nám


* směřování
    ACT(.2,.u) DIR3(*) v-w6204f1 Used: 12x
        (směřovat) směřování obou zemí.ACT do unie.DIR3
        směřování HZDS.ACT k samostatnému státu.DIR3
        autorovo.ACT nynější směřování k jednoduchému obrazu .DIR3

    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) DIR3(*) v-w6204f2 Used: 0x
        (směřovat) směřování kultury.PAT do úzkých mantinelů.DIR3


* směřovat
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6205f1 Used: 36x
        směřovat do hor
    ACT(.1) PAT(k-1[.3],na-1[.4]) v-w6205f2 Used: 8x
        směřujeme k získání, k nadvládě
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6205f3 Used: 1x
        stížnost směřovala proti členům EU
        zbraň protivníka s. nad moře

    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6205f4 Used: 0x
        směřovat střelu nad moře
        s. výčitky proti učiteli


* směřující
    PAT(k-1[.3]) v-w6206f1 Used: 0x
        (směřovat) směřující k nejpříznivějšímu režimu.PAT
    DIR3(*) v-w6206f2 Used: 0x
        (směřovat) směřující do města (silnice)


* smést
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w6207f1 Used: 4x
        smést smetí ze stolu
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6207f2 Used: 2x
        rychle smetla celou halu
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w6207f3 Used: 0x
        smést problém ze stolu
        s. překážky ve výrobě


* směstnat
    ACT(.1) PAT(.4) LOC(*) v-w6208f1 Used: 1x
        směstnali 60000 uprchlíků na 13 hektarech
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6208f2 Used: 0x
        směstnat uprchlíky na malý prostor


* směšovač
    ?PAT(.2,.u) v-w6209f1 Used: 0x
        směšovač plynu.PAT
        směšovače na plyn.PAT


* smíchání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(s-1[.7]) v-w6210f1 Used: 1x
        (smíchat) smíchání žánrů.PAT


* smíchat
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(s-1[.7]) v-w6211f1 Used: 1x
        smíchat sirup s gumou


* smír
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6212f1 Used: 1x
        smír federací.ACT FIDE s PCA.PAT


* smíření
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6213f1 Used: 7x
        (smířit se) smíření ruského a německého lidu.ACT Rcp.PAT
        smíření mezi Čechy.ACT a sudetskými Němci.ACT Rcp.PAT


* smířit se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6214f1 Used: 17x
        smířit se s působením
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6214f2 Used: 0x
        smířit se se synem


* smiřovat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6215f1 Used: 3x
        veřejnost se s tím smiřuje


* smlouva
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w6216f1 Used: 41x
        platné smlouvy hráčů.ACT s našimi kluby.ADDR
        mírová smlouva mezi oběma zeměmi.ACT
        smlouvy mezi děkankou Gaifmanovou.ACT a fondem.ACT kultury Rcp.ADDR .PAT
        smlouva asociace.ACT s dostihovým závodištěm.ADDR o vyrovnání.PAT pohledávek
        budoucí smlouva k prodeji.PAT

    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w6216f2 Used: 1x
        smlouva Rady.ACT s firmou.ADDR na zakázku.PAT rekonstrukce Obecního domu
        kupní smlouva na prodej.PAT nemocnice


* smlouvat
    ACT(.1) PAT(.4,z-1[.2],že[.v],aby[.v],.c) ADDR(s-1[.7]) v-w6217f1 Used: 4x
        smlouval s ním cenu
        s mnoha z nich více s. z ceny

    ACT(.1) PAT(o-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w6217f2 Used: 0x
        smlouval o obětování s Bohem


* smolit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6218f1 Used: 1x
        smolit úkol
        s. si.BEN báseň


* smrákat se
    EMPTY v-w6219f1 Used: 1x
        smrákalo se kolem šesté


* smrdět
    ACT(.1) ?PAT(.7,po-1[.6]) v-w6220f1 Used: 1x
        kozel smrdí hnojem


* smrštit se
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4],do-1[.2]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6221f1 Used: 1x
        vesmír se smrští z dosavadní velikosti na polovinu
        s. se do nového tvaru


* smršťování
    ACT(.2,.u) v-w6222f1 Used: 1x
        (smšt'ovat se) smršťování kovu.ACT


* smrt
    ACT(.2,.u) v-w6223f1 Used: 0x
        smrt vězně Pavla Wonky.ACT


* smrťák
    EMPTY v-w6224f1 Used: 0x
        smrťák z Earl Grey.ORIG (čaj)


* smýkat
    ACT(.1) PAT(.7,s-1[.7]) v-w6225f1 Used: 2x
        Othello smýká Desdemonou


* smysl
    PAT(.2,.u) v-w6226f1 Used: 20x
        (obsah, význam) hlavní smysl navrhovaného zákona.PAT
    ACT(.2,.u) PAT(pro-1[.4]) v-w6226f2 Used: 0x
        (cit) smysl pro neotřelost.PAT


* smýšlení
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.6]) v-w6227f1 Used: 1x
        (smýšlet) smýšlení (mínění) našich někdejších spoluobčanů.ACT
        politické smýšlení


* snaha
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.4],.f,aby[.v]) v-w6228f1 Used: 5x
        snaha nového vedení.ACT o vytvoření.PAT podmínek
        snahy zachovat.PAT zaměstnanost
        snaha Makedonie.ACT o vstup.PAT do evropských struktur
        snaha pomoci.PAT mi ze strany barona Aventina.ACT

    ACT(.2,.u) PAT(po-1[.6]) v-w6228f2 Used: 0x
        snaha firem.ACT po reklamě.PAT


* snášenlivost
    ACT(.2,.u) v-w6229f1 Used: 0x
        nesnášenlivost firem.ACT
        náboženská snášenlivost
        objevuje se nesnášenlivost mezi lidmi.LOC


* snášet
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) v-w6230f1 Used: 10x
        snášet injekci spíš než tabletu
        s. těžce, že si ho nevšímá
        s. bolest

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6230f2 Used: 2x
        řemeslnící snášejí stropy
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6230f3 Used: 0x
        snáší několik vajec denně
        letošní zimu ta černá slepice nesnáší

    ACT(.1) PAT(.4) MANN(*)|ACMP(*)|CPR(*) v-w6230f4 Used: 0x
        snášela to dobře


* sňatek
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6231f1 Used: 1x


* snažení
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.4],.f,aby[.v]) v-w6232f1 Used: 3x
        (snažit se) veškeré lidské snažení (úsilí)
        jeho.ACT soudobé filmové snažení


* snažící se
    PAT(o-1[.4],.f,aby[.v]) v-w6233f1 Used: 0x
        (snažit se) snažící se dokázat.PAT extremismus


* snažit se
    ACT(.1) PAT(o-1[.4],.f,aby[.v]) v-w6234f1 Used: 209x
        snaží se o dobrý dojem
        s. se vzbudit dojem
        s. se, aby vzbudil dojem


* sněm
    ACT(.2,.u) v-w6235f1 Used: 0x
        sněm Svobodných demokratů.ACT


* sněmování
    ACT(.2,.u) v-w6236f1 Used: 1x
        (sněmovat) opakované sněmování politiků.ACT


* snesení
    ACT(.2,.u) PAT(.2,.u) v-w6237f1 Used: 1x
        (snést - odstranit) chirurgické snesení kůže.PAT


* snést
    ACT(.1) PAT(.4,.2) v-w6238f1 Used: 4x
        to nesnese odkladu
        papír s. všechno

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6238f2 Used: 0x
        snesla vejce


* snést se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6239f1 Used: 2x
        kanonáda se snesla na branku
        vrány se s. na pole

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6239f2 Used: 0x
        snést se s tchýní


* sněžit
    EMPTY v-w6240f1 Used: 0x
        včera sněžilo
    ACT(.1) v-w6240f2 Used: 0x
        sníh hustě sněžil


* snímač
    ?PAT(.2,.u) v-w6241f1 Used: 0x
        snímač děrné pásky.PAT FS


* snímání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2) v-w6242f1 Used: 2x
        (snímat) snímání informací.PAT


* snímat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w6243f1 Used: 1x
        snímat obrazy ze stěn


* snímek
    ?ACT(.2,.u) PAT(:2,:u) v-w6244f1 Used: 1x
        (zvukový nebo fotografický záznam něčeho)
        snímek koncertu.PAT
        rentgenový snímek lebky.PAT

    ?PAT(o-1[.6]) v-w6244f2 Used: 0x
        osobitý Smyczkův.AUTH snímek o Originálním pražském synkopickém orchestru.PAT
        snímek o rodině.PAT se spoustou adoptovaných dětí
        přihlášené snímky od čtrnácti autorů.AUTH


* sníst
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6245f1 Used: 3x
        sníst všechno jídlo


* snít
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],že[.v]) v-w6246f1 Used: 12x
        sní o moři
        s., že odjede k moři

    ACT(.1) ?PAT(.4) v-w6246f2 Used: 3x
        snila pořád stejné sny
        nevím, zda bdíš či s.


* snít se
    ACT(.3) PAT(.1,že[.v]) ?EFF(o-1[.6]) v-w6247f1 Used: 0x
        sní se jí o učiteli, že blouzní
        s. se jí o ní sen


* snít si
    ACT(.1) ?PAT(.4) v-w6248f1 Used: 1x
        sni si své sny


* snížení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4]) v-w6249f1 Used: 86x
        (snížit) snížení počtu.PAT členů z 19.ORIG na 14.EFF
        snížení investic.PAT v ČR z jedné miliardy.ORIG dolarů na 600 milionů.EFF
        snížení poplatků.PAT za teplo
        snížení HDP.PAT o dva body.DIFF

    ACT(.2,.u) v-w6249f2 Used: 24x
        (snížit se) snížení zájmu.ACT o zájezdy.PAT


* snížit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4]) v-w6250f1 Used: 104x
        snížili cenu ze 4 na 3 tisíce
        s. zaměstnancům.BEN mzdu z 12 na 8 tisíc
        o 6 procent.DIFF
        s. hlasitost
        s. strop


* snížit se
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6251f1 Used: 52x
        úroveň se snížila z již nízké na ještě nižší
        nám.BEN se s. úroveň
        o hodně.DIFF

    ACT(.1) PAT(k-1[.3]) v-w6251f2 Used: 0x
        snížit se k takovému chování


* snižování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ORIG(*) ?EFF(*) v-w6252f1 Used: 23x
        (snižovat) snižování daňového břemene.PAT
    ACT(.2,.u) v-w6252f2 Used: 7x
        (snižovat se) postupné snižování inflace.ACT
        mírné snižování zaměstnanosti.ACT


* snižovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4]) v-w6253f1 Used: 48x
        snižovali daně z 22 na 19 procent
        s. nám.BEN nájem
        s. počet o 10 procent.DIFF


* snižovat se
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6254f1 Used: 11x
        spokojenost zákazníků se snižuje z uspokojivé na neuspokojivou


* snoubit se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6255f1 Used: 1x
        skromnost se snoubí s rozvahou v jeden celek


* socializace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6256f1 Used: 0x
        (socializovat) socializace evropského poloostrova.PAT


* socha
    ?PAT(.2) v-w6257f1 Used: 0x
        socha Apollóna.PAT (představuje Apollóna)
        socha P.Pajase.APP (patří P.Pajasovi)
        socha Kafky.PAT od Róny.AUTH (je autorem)
        Myslbekova.AUTH socha sv. Václava.PAT


* solidarita
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6258f1 Used: 0x
        solidarita s postiženými.PAT
        mezinárodní solidarita stávkujících.ACT


* solidární
    PAT(s-1[.7]) v-w6259f1 Used: 0x
        solidární s ekonomickou situací.PAT země


* sólo
    ?ACT(.2,.u) v-w6260f1 Used: 0x
        sólo bubeníka Maxe Roache.ACT


* sondovat
    ACT(.1) PAT(.4,zda[.v],jestli[.v],.c) v-w6261f1 Used: 2x
        sondovat názory


* song
    ?PAT(o-1[.6]) v-w6262f1 Used: 0x
        Mikoláškovy.AUTH songy


* souběh
    ACT(.2,.u) ?PAT(s-1[.7]) v-w6263f1 Used: 0x
        souběh nepříznivých vlivů.ACT


* souběžný
    ?PAT(s-1[.7]) v-w6264f1 Used: 0x
        souběžný s prezentací.PAT výsledků


* souboj
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w6265f1 Used: 0x
        souboj Brna.ACT se Slavií.ADDR o body.PAT v tabulce
        souboj dvou odlišných koncepcí.ACT Rcp.ADDR
        souboj mezi přepravci.ACT a ochránci.ACT Rcp
        souboji o první příčku.PAT divize


* součinnost
    ACT(.2,.u) ?PAT(s-1[.7]) v-w6266f1 Used: 0x
        součinnost policie.ACT s jinými složkami.PAT
        součinnost demokratických zemí.ACT


* soud
    ACT(.2,.u) PAT(nad-1[.7]) v-w6267f1 Used: 2x
        morální soud nad postoji.PAT známých lidí
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.6]) v-w6267f2 Used: 0x
        (mínění, názor) další chybný soud premiéra.ACT
    PAT(s-1[.7]) v-w6267f3 Used: 0x
        (úř. řízení) odložený soud s M Váňou.PAT


* soudcování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6268f1 Used: 1x
        (soudcovat) soudcování války.PAT
    ACT(.2,.u) v-w6268f2 Used: 0x
        (soudcovat - vykonávat funkci soudce)
        jeho.ACT dlouholeté soudcování


* soudcovat
    ACT(.1) v-w6269f1 Used: 1x
        někdo soudcuje moudře, jiný ne
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6269f2 Used: 0x
        soudcovat utkání


* soudit
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) EFF(.4,že[.v],.s,.c) v-w6270f1 Used: 48x
        soudit o nich, že nejsou kompetentní
        nepodaří se, s. občané
        s., že nepřijde

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6270f2 Used: 12x
        soudit občany
        s. občana za účastna.CAUS vraždě a pro trestný čin...


* soudit se
    ACT(.1) PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w6271f1 Used: 3x
        soudit se s ním o dědictví
        rodiče se dlouho s. Rcp. ADDR o majetek


* soudržnost
    ACT(.2,.u) ?PAT(s-1[.7]) v-w6272f1 Used: 1x
        soudržnost členů.ACT skupiny


* souhlas
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7],.f) v-w6273f1 Used: 18x
        (shoda) souhlas Francouzů.ACT s maastrichtskými dohodami.PAT
        Izrael vyslovil souhlas s palestinským plánem.PAT

    ACT(.2,od-1[.2],.u) PAT(k-1[.3],:f,aby[.v]) v-w6273f2 Used: 7x
        (svolení) souhlas k vyžádání.PAT zpráv
        souhlas k návratu.PAT do Brazílie
        souhlas, aby státy mohly jednat.PAT
        souhlas od rady.ACT ministrů ES

    ACT(.2,.u) ?PAT(v-1[.6],že[.v]) ADDR(s-1[.7]) v-w6273f3 Used: 0x
        jeho.ACT souhlas s rodiči.ADDR ve všem.PAT


* souhlasící
    ?PAT(v-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w6274f1 Used: 0x
        (souhlasit - shodovat se) nesouhlasící s Vatikánem.ADDR v této věci.PAT
    PAT(s-1[.7]) v-w6274f2 Used: 0x
        (souhlasit) nesouhlasící se zmrzačenou verzí.PAT


* souhlasit
    ACT(.1) PAT(s-1[.7],aby[.v]) v-w6275f1 Used: 87x
        souhlasili s odjezdem
        s. s projednáním zákona
        s. s tím, aby byl zákon projednán

    ACT(.1) PAT(v-1[.6],že[.v],aby[.v]) ADDR(s-1[.7]) v-w6275f2 Used: 10x
        souhlasím s tebou, že její forma stoupla
        v tom s tebou s.
        s. s nimi, aby se zákon projednal

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6275f3 Used: 1x
        její popis nesouhlasil s jeho popisem zavražděného


* souhra
    ACT(.2,.u) ?PAT(s-1[.7]) v-w6276f1 Used: 0x
        souhra okolností.ACT
        souhra náhod.ACT Rcp.PAT


* soulad
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6277f1 Used: 0x
        soulad projektu.ACT se záměrem.PAT
        soulad se stanovenými normami.PAT


* soupeř
    ?PAT(v-1[.6]) ?ADDR(.2,.u) v-w6278f1 Used: 0x
        soupeř koho.ADDR v kartách.PAT
        sopeř v lásce.PAT, fotbalový soupeř


* soupeření
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w6279f1 Used: 4x
        soupeření číselných loterií.ACT Rcp.ADDR ( o prvenství.PAT)


* soupeřit
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.4],za-1[.4]) ADDR(s-1[.7],proti-1[.3]) v-w6280f1 Used: 4x
        porsche soupeří s ferrari o prvenství
        s. se Spartou o titul mistra
        ve fotbale.REG
        ve finále.TWHEN
        děti s. Rcp.ADDR
        Jan a Jirka s. Rcp.ADDR


* sousedící
    PAT(s-1[.7]) v-w6281f1 Used: 0x
        (sousedit) sousedící s Rakouskem.PAT


* sousedit
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6282f1 Used: 2x
        Slovensko sousedí s Polskem


* sousedství
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6283f1 Used: 0x
        (vztah) dobré sousedství s Československem.PAT


* soustrast
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(nad-1[.7],s-1[.7]) v-w6284f1 Used: 2x
        mít soustrast s pozůstalými.PAT


* soustředění
    ACT(.2,.u) v-w6285f1 Used: 13x
        (společný pobyt) soustředění (sportovců.ACT) v Tatrách.LOC
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w6285f2 Used: 2x
        (soustředit se) soustředění Nissanu.ACT na technické provedení.PAT
        soustředění (dirigenta.ACT) na detail.PAT


* soustředěný
    ?PAT(na-1[.4]) v-w6286f1 Used: 0x
        (soustředit se) soustředěný na konkrétní politické nástroje.PAT


* soustředit
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(na-1[.4],k-1[.3]) v-w6287f1 Used: 8x
        soustředit pozornost na vyučování
        s. síly k zvládnut úkolu
        rozpočet je soustředěn na financování průmyslu

    ACT(.1) PAT(.4) LOC(*) v-w6287f2 Used: 6x
        soustředit žáky ve škole
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6287f3 Used: 5x
        soustředit do školy jen určité děti


* soustředit se
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4]) v-w6288f1 Used: 21x
        soustředila se na problém
        s. se během chvilky

    ACT(.1) LOC(*) v-w6288f2 Used: 0x
        soustředili se ve škole
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6288f3 Used: 0x
        soustředili se do školy


* soustřeďování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6289f1 Used: 1x
        (soustřed'ovat - shromažd'ovat] soustřeďování uchazečů.PAT o zaměstnání (manažerským fondem.ACT)


* soustřeďovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6290f1 Used: 5x
        soustřeďovat informace


* soustřeďovat se
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w6291f1 Used: 6x
        reforma se soustředuje na průmysl
    ACT(.1) LOC(*) v-w6291f2 Used: 2x
        povstalci se soustřeďovali v severní oblasti
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6291f3 Used: 1x
        lidé se soustřeďovali do západní části


* soustřeďující se
    ?PAT(na-1[.4]) v-w6292f1 Used: 0x
        (soustřed'ovat se) soustřeďující se na promyšlené oživení.PAT pramenů


* soutěž
    ?ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w6293f1 Used: 0x
        (konkurz) soutěž na řešení budovy
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7],proti-1[.3]) v-w6293f2 Used: 0x
        (úsilí) soutěž skupin.ACT o přízeň.PAT publika
        soutěž mezi producenty.ACT kávy Rcp.ADDR
        soutěž (společnosti.ACT) s dalšími firmami.ADDR
        X a Z soutěžili v hodu.REG oštěpem

    ?ACT(:2,:u) ?PAT(o-1[.4]) v-w6293f3 Used: 0x
        (konkurz, společenská akce) soutěž o cenu.PAT podnikatele
        klavirní soutěž, umělecká soutěž


* soutěžení
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w6294f1 Used: 1x
        (soutěžit) soutěžení divadel.ACT o přízeń.PAT diváků
        soutěžení divadel.ACT v kvalitě.REG


* soutěžit
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.4]) ADDR(proti-1[.3],s-1[.7],mezi-1[.P7],mezi-1[.7],mezi-1[.7]) v-w6295f1 Used: 16x
        soutěžit s nimi o medaili
        v hodu oštěpem.REG
        děti s. Rcp.ADDR
        Jan a Jirka s. Rcp.ADDR


* související
    PAT(s-1[.7]) v-w6296f1 Used: 0x
        (souviset) související s dalším rozvojem.PAT


* souviset
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6297f1 Used: 58x
        to souvisí se spoustou věcí


* souvislost
    ?ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w6298f1 Used: 0x
        souvislost na ministerský statut.PAT (zvláštní vazba )
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6298f2 Used: 0x
        souvislost člověka.ACT s přírodou.PAT
        souvislost mezi zahraničními cestami.ACT a uzavřenými kontrakty.ACT Rcp.PAT


* souvztažnost
    ACT(.2,.u) ?PAT(s-1[.7]) v-w6299f1 Used: 0x
        barokní souvztažnost všemocného Boha.ACT a bezmocného člověka.ACT Rcp.PAT


* souznění
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6300f1 Used: 1x
        maximální souznění spravedlnosti.ACT a práva.ACT Rcp.PAT


* soužití
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6301f1 Used: 11x
        soužití s Romy.PAT
        další soužití obou republik.ACT Rcp.PAT
        naše.ACT soužití se skupinou.PAT Romů na teritoriu

    EMPTY v-w6301f2 Used: 5x
        (společný život) univerzální soužití


* sovětizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6302f1 Used: 0x
        sovětizace evropského poloostrova.PAT


* spadat
    ACT(.1,že[.v],.f) DIR3(*) v-w6303f1 Used: 16x
        požadavek spadá mezi důležité
        závod s. do července
        sekce s. pod ministerstvo


* spadnout
    ACT(.1) v-w6304f1 Used: 6x
        dům spadl
    ACT(.1) v-w6304f2 Used: 6x
        babička spadla
        na schody.DIR3
        s. na schodech.LOC
        s. mu.BEN hlava na ramena

    ACT(.1) DPHR(do-1[klín:S2]) PAT(.3) v-w6304f3 Used: 3x
        státu spadl do klína veškerý majetek
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6304f4 Used: 3x
        akcie spadly ze 4000 na 3000
    ACT(.1) DPHR(z-1[nebe.2]) v-w6304f5 Used: 1x
        problémy spadly z nebe
    ACT(.1) DPHR(z-1[višeň.2]) v-w6304f6 Used: 0x
        ty jsi snad spadl z višně!


* spadnutí
    ACT(:2,:u) v-w6305f1 Used: 1x
        spadnutí starých budov.ACT


* spáchání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6306f1 Used: 8x
        (spáchat) spáchání trestného činu.PAT nezletilými.ACT


* spáchaný
    ACT(.7) v-w6307f1 Used: 0x
        vraždy spáchané nájemcem.ACT kóje
        vraždy spáchané na maďarských Slovácích.REG


* spáchat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6308f1 Used: 11x
        spáchat zločin
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w6308f2 Used: 0x
        spáchal mu bolest


* spálení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6309f1 Used: 1x
        (spálit) spálení povrchového laku.PAT


* spálit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6310f1 Used: 4x
        spálit suchou trávu
        s. odpadky

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6310f2 Used: 0x
        spálil sestru
        o kamna.MEANS

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6310f3 Used: 0x
        spálil málo uhlí


* spalování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6311f1 Used: 2x
        (spalovat) spalování uhlí.PAT
    EMPTY v-w6311f2 Used: 1x
        (zařízení) přídavné spalovaní motoru.APP


* spalovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6312f1 Used: 2x
        spalovat pryž
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6312f2 Used: 0x
        každoročně spaloval málo uhlí a více dřeva


* spalovna
    ?PAT(.2,.u) v-w6313f1 Used: 0x
        spalovna odpadu.PAT


* spasit
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(před-1[.7]) v-w6314f1 Used: 4x
        spaste nás před zloději
        měření tepla nespasí peněženku


* spát
    ACT(.1) v-w6315f1 Used: 7x
        spí dobře
        s. celé odpoledne.THL


* spatření
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6316f1 Used: 1x
        (spatřit) spatření psa.PAT


* spatřit
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jak-2[.v],jestli[.v],zda[.v],.c) v-w6317f1 Used: 7x
        spatřit zeleninu
        na trhu .LOC
        s. perspektivu
        s., že chlapec přichází
        Olga a Martin se. hidden s. Rcp. PAT

    ACT(.1) DPHR(světlo.NS4[svět.2]) v-w6317f2 Used: 4x
        s. světlo světa
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(.f,jak-2[.v],že[.v]) v-w6317f3 Used: 3x
        spatřit auto odjíždět
        s. ji, jak odjíždí

    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) EFF(v-1[.6]) v-w6317f4 Used: 1x
        spatřit řešení ve vybudování systému


* spatřovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) EFF(v-1[.6]) v-w6318f1 Used: 12x
        spatřovat lekci Výmaru v poučení
    ACT(.1) PAT(.4) LOC(*) v-w6318f2 Used: 1x
        zde spatřoval národní cestu české kultury


* specialista
    ?PAT(na-1[.4]) v-w6319f1 Used: 0x
        specialista na marketing.PAT


* specializace
    ?ACT(:2,:u) ?PAT(na-1[.4]) v-w6320f1 Used: 0x
        (specializovat se) specializace na kotle.PAT


* specializovaný
    ?PAT(na-1[.4]) v-w6321f1 Used: 0x
        (specializovat se) specializovaný na jednotlivé okruhy.PAT jevů


* specializovat se
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w6322f1 Used: 11x
        specializovat se na jazyky


* specializující se
    ?PAT(na-1[.4]) v-w6323f1 Used: 0x
        (specializovat se) specializující se na pořádání.PAT kulturních akcí


* specifikace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6324f1 Used: 0x
        (specifikovat) podle specifikací objednavatele.ACT
        specifikace izolačních materiálů.PAT z hlediska hořlavosti


* specifikovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jestli[.v],zda[.v],.c) v-w6325f1 Used: 11x
        specifikovat prostředky
        s., jakým způsobem dojde k...


* spěchat
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6326f1 Used: 5x
        spěchal do práce
        s. zmáčknout.INTT spoušť
        pro noviny.BEN

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6326f2 Used: 4x
        spěchal s řešením otázky
    ACT(.1) v-w6326f3 Used: 2x
        umí i hodně spěchat


* spekulace
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6],zda[.v],že[.v]) v-w6327f1 Used: 1x
        (spekulovat - přemýšlet, uvažovat) spekulace evropského tisku.ACT
        spekulace o zaujatosti.PAT volby
        spekulace, zda šlo.PAT o povstání
        spekulace, že si doma vyzvedl.PAT peníze


* spekulovat
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],nad-1[.7],že[.v],zda[.v],.c,jestli[.v],.s) v-w6328f1 Used: 7x
        moc o tom nespekuluj
        s. o tom, nakolik ovlivnil
        s. o výsledku sporu, že byl.COMPL nespravedlivý

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6328f2 Used: 2x
        spekulovat se svými účty
        s. s tím, že by budova mohla být pronajata


* spelovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6329f1 Used: 3x
        děti svědomitě spelují slova


* spět
    ACT(.1) PAT(k-1[.3]) v-w6330f1 Used: 5x
        spěli k nedůvěře, k rivalitě
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6330f2 Used: 1x
        spěli do finále


* spíchnout
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6331f1 Used: 1x
        spíchnout song z pěti řádek
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6331f2 Used: 0x
        spíchla mu šaty ze zbytku


* spiknutí
    ACT(.2,.u) ?PAT(proti-1[.3]) v-w6332f1 Used: 3x
        spiknutí soudců.ACT proti čemu.PAT


* spílat
    ACT(.1) ?PAT(do-1[.2],že[.v]) ADDR(.3) v-w6333f1 Used: 2x
        pravice spílá demokratům
        s. si do bláznů


* spis
    ?PAT(o-1[.6]) v-w6334f1 Used: 2x
        tajný spis StB.APP o šéfovi.PAT Poldi
        (lit. dílo) spisy Josefa Škvoreckého.AUTH
        Kolářovy.AUTH spisy


* spisovatel
    PAT(.2,.u) v-w6335f1 Used: 0x
        spisovatelé zákonů.PAT z dílny.DIR1...
    EMPTY v-w6335f2 Used: 0x
        významný spisovatel


* spjatý
    PAT(s-1[.7]) v-w6336f1 Used: 0x
        spjatý s pokusným pracovištěm.PAT


* splacení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) v-w6337f1 Used: 10x
        (splatit) splacení dluhu.PAT
        splácení úroků.PAT (bance.ADDR)


* splácení
    ACT(.2,.u,.7) PAT(.2,.u) ?ADDR(*) v-w6338f1 Used: 16x
        (splácet) splácení dluhu.PAT


* splácet
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w6339f1 Used: 24x
        splácet jim dluh
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w6339f2 Used: 0x
        splácel jim příkoří


* splakat
    ACT(.1) PAT(nad-1[.7]) v-w6340f1 Used: 2x
        dikové splakali nad výdělkem
        s. jsme nad výsledkem testů


* splasknout
    ACT(.1) v-w6341f1 Used: 2x
        míč splaskl
        otok s.


* splatit
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w6342f1 Used: 24x
        splatil bance úvěr
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w6342f2 Used: 0x
        splatil jim příkoří


* splátka
    ?ACT(:2,:u) ?PAT(.2,.u) v-w6343f1 Used: 0x
        splátka úvěru.PAT na skrývku.AIM
        poslední splátka za reprezentanta Poborského.CAUS
        třináct splátek na sociální pojištění.AIM


* splatnost
    ACT(.2,.u) v-w6344f1 Used: 0x
        splatnost vkladu.ACT


* splést se
    ACT(.1) v-w6345f1 Used: 1x
        splést se je snadné


* splnění
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6346f1 Used: 16x
        (splnit) splnění požadovaných skutečností.PAT
        splnění jistých podmínek.PAT ze strany Srbska.ACT


* splnit
    ACT(.1) PAT(.4,.c) v-w6347f1 Used: 78x
        splnil úkol, podmínky, limit
        s., co se od nich očekávalo
        s. dětem.BEN sen


* splnit se
    ACT(.1) v-w6348f1 Used: 4x
        splnila se očekávání
        s. se nám.BEN přání


* splňovat
    ACT(.1) PAT(.4,.c) v-w6349f1 Used: 26x
        splňoval jejich požadavky, očekávání
        s., co požadovali
        s. nároky
        s. jim.BEN všechna přání


* splňující
    PAT(.4) v-w6350f1 Used: 0x
        (splnit) nesplňující podmínky.PAT


* splynout
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6351f1 Used: 1x
        naše strana splynula s jejich stranou v novou organizaci
        s. s davem
        obě strany s. Rcp. PAT


* splynutí
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) ?EFF(*) v-w6352f1 Used: 3x
        (splynout) splynutí s jinou společností.PAT
        splynutí cen.ACT Rcp.PAT


* splývání
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6353f1 Used: 1x
        (splývat) samovolné splývání romské komunity.ACT s českou společností.PAT


* splývat
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6354f1 Used: 2x
        politická a administrativní moc splývaly v jeden celek


* spočíst
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],jestli[.v],zda[.v],.c) v-w6355f1 Used: 1x
        spočetla, jestli se to vyplatí


* spočítat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) v-w6356f1 Used: 14x
        spočítat zkušenosti
        s. příklad


* spočítat si
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],zda[.v],.c) v-w6357f1 Used: 1x
        spočítali si odpovědnost


* spočívající
    PAT(v-1[.6]) v-w6358f1 Used: 0x
        (spočívat) spočívající ve snaze.PAT podpořit


* spočívat
    ACT(.1) PAT(v-1[.6]) v-w6359f1 Used: 44x
        jeho úspěch spočívá v dobrém načasování
    ACT(.1) PAT(na-1[.6]) v-w6359f2 Used: 2x
        všechny starosti spočívají na mně
    ACT(.1) PAT(na-1[.6]) v-w6359f3 Used: 1x
        spočívat na zásadách
    ACT(.1) LOC(*) v-w6359f4 Used: 0x
        spočívá na podušce


* spojenectví
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6360f1 Used: 0x
        spojenectví s králem.PAT
        jeho.ACT spojenectví s CSU.PAT
        spojenectví mezi státy.ACT Rcp.PAT


* spojení
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) ?EFF(*) v-w6361f1 Used: 25x
        (spojit se) spojení kosmické stanice.ACT Mir s nákladní lodí.PAT Progress
        spojení hudebního tělesa.ACT s konkrétním výtvarníkem.PAT
        budoucí spojení ODA.ACT s ODS.PAT

    EMPTY v-w6361f2 Used: 17x
        (ve významu - doprava) dopravní spojení do jednotlivých části.DIR3 města
        telefonické spojení do celé Evropy.DIR3

    ?ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6361f3 Used: 9x
        (kontakt) spojení se světem.PAT
        spojení s kanadským Úřadem.PAT
        spojení Prostějova.ACT se světem.PAT
        letecké spojení s Libyí.PAT

    ACT(.2,.u) PAT(.2,.u) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(*) v-w6361f4 Used: 8x
        (spojit - sloučit) spojení některých stávajících pojišťoven.PAT Rcp.ADDR
    EMPTY v-w6361f5 Used: 5x
        (celek tvořený několika spojenými členy) slovní spojení, frazeologické spojení
    EMPTY v-w6361f6 Used: 0x
        Ve spojení s tím,že vyrovnávání není.ADDR pružné NIL
        (předložka - ve_spojení_s + 7)


* spojený
    PAT(s-1[.7]) v-w6362f1 Used: 1x
        (související) pracovníci spojení s bezprostřední obsluhou.PAT počítače
        s tím.PAT spojená administrativa

    ?ACT(.7) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(*) v-w6362f2 Used: 0x
        (spojit, sloučit) obrazovka spojená s klávesnicí.ADDR (do jednoho celku.EFF)


* spojit
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(s-1[.7]) v-w6363f1 Used: 19x
        spojit procházku s nákupem
        s. řízení s rozhodováním
        s. příjemné s užitečným

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6363f2 Used: 9x
        spojit větu A s větou B do souvětí
        s. obyvatele do sdružení

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) v-w6363f3 Used: 5x
        operátor spojil Petra s Jirkou
        s. obce mostem.MEANS
        s. manžele láskou.MEANS
        s. lano s lanem

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6363f4 Used: 0x
        spojili rychle hovor


* spojitost
    ?ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6364f1 Used: 0x
        spojitost s krádeží.PAT v galerii


* spojit se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6365f1 Used: 13x
        otec a syn se spojili v jeden tým
        s. se s matkou proti sestře.BEN
        nepřátelé se s. Rcp. PAT

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6365f2 Used: 4x
        spojil se s matkou
        telefonem.MEANS


* spojnice
    ?PAT(.2,.u) v-w6366f1 Used: 0x
        spojnice scén.PAT MDP


* spojovačky
    EMPTY v-w6367f1 Used: 0x
        spojovačky z různých materiálů.ORIG


* spojování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(*) v-w6368f1 Used: 3x
        (spojovat) spojování privatizace.PAT s karlovarským Rotary Clubem.ADDR
        spojování obcí.PAT Rcp.ADDR (do adm. celku.EFF)

    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) ?EFF(*) v-w6368f2 Used: 1x
        (spojovat se) bezbolestné spojování národa Rcp.PAT (do jednoho státu.EFF)


* spojovat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) v-w6369f1 Used: 11x
        operátor spojoval Petra s Jirkou
        s. obce mostem.MEANS
        s. manžele láskou.MEANS

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6369f2 Used: 10x
        spojovat věta A s větou B do souvětí
        s. lidi do společenství

    ACT(.1) PAT(.4) EFF(s-1[.7]) v-w6369f3 Used: 8x
        spojovat návštěvu s prací
        s. řízení s rozhodováním
        s. příjemné s užitečným

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6369f4 Used: 0x
        spojovali rychle hovory


* spojovat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6370f1 Used: 1x
        socialisté se spojovali s podnikateli v silnou organizaci
        s. se proti nim.BEN
        podnikatelé se s. Rcp. PAT

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6370f2 Used: 0x
        spojoval se s matkou
        telefonem.MEANS


* spojující
    PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) v-w6371f1 Used: 0x
        (spojovat) spojující Arménii.PAT s Náhorním Karabachem.ADDR
    PAT(.4) ?ADDR(*) ?EFF(*) v-w6371f2 Used: 0x
        (spojovat) spojující čtveřici.PAT velmocí


* spokojenost
    ACT(.2,.u) ?PAT(s-1[.7]) v-w6372f1 Used: 2x
        nespokojenost zákazníka.ACT se zbožím.PAT
    ACT(.2,.u) ?PAT(z-1[.2]) v-w6372f2 Used: 0x
        spokojenost zákazníka z lepšího využití.PAT programu
        spokojenost zákazníka z dokončeného díla.PAT


* spokojený
    ?PAT(s-1[.7],.7) v-w6373f1 Used: 1x
        spokojený s úrovní.PAT spojení
        spokojen s tím, že jsem odevzdal.PAT vše
        spokojený s návrhem


* spokojit se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6374f1 Used: 20x
        spokojit se s návrhen


* spokojovat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6375f1 Used: 1x
        nespokojím se s výmluvami


* spolčení
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6376f1 Used: 2x
        (spolčit se) jeho.ACT spolčení se zločinnou skupinou.PAT


* spolčit se
    ACT(.1) ?PAT(proti-1[.3]) ADDR(s-1[.7]) v-w6377f1 Used: 1x
        spolčili se s Němci
        kamarádi se proti nim.PAT s. Rcp. ADDR


* spolčování
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6378f1 Used: 1x
        (spolčovat se) spolčování se zahraničními organizacemi.PAT


* společenství
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6379f1 Used: 0x
        (svazek) izolované společenství s jednou středoevropskou zemí.PAT
    EMPTY v-w6379f2 Used: 0x
        majetkové společenství
        jazykové společenství


* společný
    PAT(s-1[.7]) v-w6380f1 Used: 0x
        společný s Hnutím.PAT
        společný s německým AEG.PAT

    PAT(.3) v-w6380f2 Used: 0x
        společný socialistům.PAT a kapitalistům.PAT
    EMPTY v-w6380f3 Used: 0x
        společné zájmy, společné znaky


* spoléhání
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w6381f1 Used: 1x
        (spoléhat) pragmatické spoléhání na výsledek


* spoléhat
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w6382f1 Used: 15x
        spoléhat na domací vývoj


* spoléhat se
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w6383f1 Used: 4x
        spoléhat se na informace


* spolehnout se
    ACT(.1) PAT(na-1[.4]) v-w6384f1 Used: 4x
        spolehnout se na lidi


* spolknout
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6385f1 Used: 6x
        spolknout sousto


* spoluautor
    ?PAT(.2,.u) v-w6386f1 Used: 0x
        spoluautor nových Pravidel.PAT pravopisu
        spoluautor slavného tvůrce.APP


* spolufinancovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6387f1 Used: 1x
        projekt spolufinancují Japonci


* spolukandidátka
    ?PAT(na-1[.4]) v-w6388f1 Used: 0x
        spolukandidátka na funkci.PAT viceprezidenta


* spolumajitel
    ?PAT(.2,.u) v-w6389f1 Used: 0x
        spolumajitel firmy.PAT


* spolumajitelka
    ?PAT(.2,.u) v-w6390f1 Used: 0x
        spolumajitelka restaurace.PAT


* spoluodpovědnost
    ACT(.2,.u) ?PAT(za-1[.4]) v-w6391f1 Used: 0x
        jeho.ACT historická spoluodpovědnost za nacistické zločiny.PAT


* spolupodílet se
    ACT(.1) PAT(na-1[.6]) v-w6392f1 Used: 1x
        spolupodílet se na letošním ročníku


* spolupráce
    ACT(.2,.u) ?PAT(na-1[.6],v-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w6393f1 Used: 7x
        (spolupracovat) spolupráce zemědělců.ACT se zpracovateli.ADDR
        spolupráce mezi oběma zeměmi.ACT v obchodu.PAT Rcp.ADDR
        spolupráce mezi vládní a parlamentní komisí.ACT na přípravě.PAT ústavy Rcp.ADDR


* spolupracovat
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.6],v-1[.6],při-1[.6]) ADDR(s-1[.7],mezi-1[.7]) v-w6394f1 Used: 64x
        spolupracovat s kolegou na novém návrhu
        na smluvním základě.MANN


* spolupracovník
    APP(.2,.u) v-w6395f1 Used: 0x
        spolupracovník měsíčníku.APP Harmonie
    ?PAT(v-1[.6]) ADDR(.2,.u) v-w6395f2 Used: 0x
        spolupracovník mého kolegy.ADDR
        (v čem)


* spolupříprava
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6396f1 Used: 0x
        spolupříprava sociálních zákonů.PAT


* spolupůsobit
    ACT(.1) LOC(*) v-w6397f1 Used: 1x
        grémium spolupůsobí v naší firmě
        při výzkumu.TWHEN


* spolurozhodování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(o-1[.6]) v-w6398f1 Used: 1x
        spolurozhodování o výběru.PAT subdodavatelů


* spoluúčast
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.6]) v-w6399f1 Used: 0x
        jeho.ACT spoluúčast na vraždě.PAT


* spoluvina
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.6]) v-w6400f1 Used: 1x
        osobní spoluvina na nacistických zločinech.PAT


* spoluvlastnictví
    ACT(.2,.u) PAT(.2,.u) v-w6401f1 Used: 0x
        zaměstnanecké spoluvlastnictví podniků.PAT


* spoluvlastník
    ?PAT(.2,.u) v-w6402f1 Used: 0x
        spoluvlastník společných prostor.PAT v domě


* spoluvytvářet
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6403f1 Used: 1x
        epizodní role spoluvytvářejí z nahrávky orchestru umělecký počin


* spoluzahájit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6404f1 Used: 1x
        spoluzahájit výstavu


* spoluzakladatel
    ?PAT(.2,.u) v-w6405f1 Used: 0x
        spoluzakladatel festivalu.PAT


* spoluzodpovědný
    PAT(za-1[.4]) ADDR(.3) v-w6406f1 Used: 0x
        spoluzodpovědný za porážku.PAT povstání


* spolužít
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6407f1 Used: 1x
        spolužít se sousedními státy


* spolykat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6408f1 Used: 1x
        spolykat miliardy


* sponzor
    PAT(.2,.u) v-w6409f1 Used: 0x
        druhý sponzor reklamního projektu.PAT firmy
        jejich.PAT hlavní sponzoři


* sponzorování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6410f1 Used: 5x
        (sponzorovat) sponzorování voleb.PAT miss (bankami.ACT)


* sponzorovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6411f1 Used: 11x
        sponzorovat pořad
        firma s. školu
        s. představení velkou sumou.MEANS


* spor
    ACT(.2,.u) ?PAT(o-1[.4],o-1[.6]) ADDR(s-1[.7]) v-w6412f1 Used: 6x
        spor lékařských komor.ACT s ministerstvem.ADDR zdravotnictví
        spor světové elity.ACT o Evropu.PAT Rcp.ADDR
        spor mezi FNM.ACT a Čekanem.ACT o platbu.PAT firmy Rcp.ADDR
        spor o to, zda respektovat.PAT tuto nutnost
        spor kolem dvou divokých karet.PAT

    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w6412f2 Used: 0x
        (pře) Uhdeho.ACT soudní spor na ochranu.PAT osobnosti


* sportování
    ACT(.2,.u) v-w6413f1 Used: 1x
        (sportovat) sportování turistů.ACT


* spořádat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6414f1 Used: 1x
        J. Bek spořádal 116 švestkových knedlíků


* spoření
    ACT(.2,.7,.u) ?PAT(:2,:u) v-w6415f1 Used: 2x
        (spořit) spoření domácností.ACT


* spořit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6416f1 Used: 3x
        domácnosti spoří peníze
        s. v bance


* spotřeba
    ACT(.2,.u) v-w6417f1 Used: 0x
        spotřeba vozu.ACT
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6417f2 Used: 0x
        spotřeba paliva.PAT (rolbou.ACT)


* spotřebitel
    ?PAT(.2,.u) v-w6418f1 Used: 0x
        spotřebitel tepla.PAT
        maloobchodní spotřebitelé


* spotřebovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6419f1 Used: 12x
        spotřebovat energii


* spotřebovávat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6420f1 Used: 1x
        spotřebovávat peníze poplatníků


* spouštět
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6421f1 Used: 1x
        spouštět novou železnou oponu


* spoutat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6422f1 Used: 2x
        pachatelé spoutali podnikatele


* správa
    ACT(.2,.u,.7) PAT(.2,.u) v-w6423f1 Used: 1x
        (řízení, péče) správa majetku
    EMPTY v-w6423f2 Used: 0x
        (orgán, vedení) státní správa
        Správa KRNAP.APP ve Š. Mlýně
        Odbor správy sbírek.APP a výstav.APP

    ?ACT(:2,:u) PAT(nad-1[.7]) v-w6423f3 Used: 0x
        (řízení) správa nad autonomním územím.PAT
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6423f4 Used: 0x
        (oprava) mít auto ve správě


* správce
    ?PAT(.2,.u) v-w6424f1 Used: 0x
        správce tržiště.PAT


* spravit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6425f1 Used: 2x
        spravit kolo
        pro syna.BEN
        s. manželce.BEN šicí stroj

    ACT(:1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w6425f2 Used: 1x
        spravili nám náladu


* správnost
    ACT(.2,.u) v-w6426f1 Used: 0x
        správnost úsilí.ACT ministerstva o decentralizaci


* spravování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6427f1 Used: 1x
        (spravovat - řídit) spravování cizího území.PAT


* spravovaný
    ACT(.7) v-w6428f1 Used: 0x
        (spravovat - řídit) spravovaný zvolenými zástupci.ACT
        loterie spravovaná společností.ACT Sazka.ID


* spravovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6429f1 Used: 15x
        spravovali území
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6429f2 Used: 7x
        spravit svůj osud
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6429f3 Used: 0x
        spravit dveře


* sprchnout
    ACT(.1) v-w6430f1 Used: 1x
        pár kapek deště sprchne každý den


* sprchování
    ACT(.2,.u) v-w6431f1 Used: 2x
        (sprchovat se) jedno sprchování stojí O,92


* sprchovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6432f1 Used: 2x
        sprchuje děti
        s. se rád.COMPL


* sprintovat
    ACT(.1) v-w6433f1 Used: 2x
        na trati 250 m sprintoval Chalupa


* sprovodit
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w6434f1 Used: 1x
        sprovodit spor ze světa
        s. řešení ze světa


* spřádat
    ACT(.1) CPHR({plán,úvaha,...}.4) v-w6435f1 Used: 1x
        Jakub spřádá úvahy o možnostech minimalismu
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6435f2 Used: 0x
        spřádat len
        s. vlnu


* spřátelit se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6436f1 Used: 1x
        spřátelit se s novými lidmi
        Olga a Jana se s. Rcp. PAT


* spříznění
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6437f1 Used: 2x
        vaše.ACT spříznění s Bratrstvem.PAT


* spustit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6438f1 Used: 3x
        spustit program
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6438f2 Used: 1x
        spustit kolegu po provaze do kostela


* spustit se
    ACT(.1) v-w6439f1 Used: 1x
        spustil se déšť
        s. se mu.BEN krev z nosu

    ACT(.1) DIR3(*) v-w6439f2 Used: 1x
        spustil se po provaze dolů
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6439f3 Used: 0x
        spustit se s cizím člověkem


* spuštění
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6440f1 Used: 1x
        (spustit - uvést do chodu) spuštění speciálního programu.PAT


* sraz
    ACT(.2,.u) v-w6441f1 Used: 0x
        (schůzka) sraz ekologických aktivistů.ACT
        sraz čs reprezentantů.ACT před zápasem


* srazit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6442f1 Used: 7x
        řidič autobusu srazil cyklistu
        ze silnice.DIR1
        z kola.DIR1
        s. poškozeného k zemi.DIR3

    ACT(.1) DPHR(na-1[koleno.P4],do-1[koleno.P2]) PAT(.4) v-w6442f2 Used: 2x
        srazil nás na kolena, do kolen


* srazit se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6443f1 Used: 4x
        srazit se s Karembou
        auto se s. s autobusem
        Rcp. PAT auta se s.


* srážet
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w6444f1 Used: 3x
        srážet někomu zálohu
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4]) v-w6444f2 Used: 1x
        srážet cenu z 500 na 300
        to vše s. zájem o politiku


* srážka
    ORIG(z-1[.2]) v-w6445f1 Used: 0x
        (stržení peněz) srážka ze mzdy.ORIG
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6445f2 Used: 0x
        (srazit se) srážka se spoluhráčem Christianem Karembeuem.PAT
        srážka mercedesu.ACT a Śkody.ACT 100


* srovnání
    ACT(.2,.u) PAT(.2,.u,jak-2[.v],.c) EFF(s-1[.7]) v-w6446f1 Used: 35x
        (srovnat - konfrontovat) srovnání výsledků.PAT roku 93 s lety.EFF předchozími
        přímé srovnání pracovních postupů.PAT a konsultace.PAT Rcp.EFF
        objevují se srovnání s rokem.PAT 1985
        není žádné srovnání, jak na tom jsem.PAT


* srovnat
    ACT(.1) PAT(.4,.c) EFF(s-1[.7]) v-w6447f1 Used: 14x
        srovnali Drnovice s ostatními týmy
        s. matku s dcerou
        učitelka s. obě děti.PAT Rcp. EFF

    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4]) v-w6447f2 Used: 9x
        srovnat skóre z 0:1 na 1:1
    ACT(.1) DPHR(s-1[země.S7]) PAT(.4) v-w6447f3 Used: 2x
        srovnat pozůstatky se zemí
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(na-1[.4],do-1[.2]) v-w6447f4 Used: 1x
        srovnat košile ve skříni do sloupečku
        s. papír na hromádku
        s. knihy

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6447f5 Used: 0x
        srovnat křivdy
        s. spory

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6447f6 Used: 0x
        srovnal hodinky
        podle signálu.CRIT


* srovnatelnost
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6448f1 Used: 0x
        srovnatelnost výrobku.ACT s domácími produkty.PAT


* srovnatelný
    PAT(s-1[.7]) v-w6449f1 Used: 0x
        (srovnat) srovnatelný s výkonem.PAT nábojů
        srovnatelný s cenou.PAT za dlažbu


* srovnat si
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],zda[.v],jestli[.v],.c) v-w6450f1 Used: 1x
        srovnal si v hlavě, že jedna a jedna jsou dvě
        s. si, jestli mu to stojí za námahu
        s. si v hlavě, proč nepřišla


* srovnávání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(s-1[.7]) v-w6451f1 Used: 6x
        (srovnávat) srovnávání naší zábavy.PAT se světovou zábavou.EFF
        srovnávání Ruska.PAT s výmarskou republikou.EFF
        v posledních letech se srovnávání rozšiřuje.


* srovnávat
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(s-1[.7]) v-w6452f1 Used: 11x
        srovnávali úspěšnost ve fotbale s úspěšností v hokeji
        s. povídku s románem

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6452f2 Used: 1x
        srovnávat spory
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(na-1[.4],do-1[.2]) v-w6452f3 Used: 0x
        srovnávat košile do špalíru
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4]) v-w6452f4 Used: 0x
        srovnávat skóre z 0:1 na 1:1


* srozumění
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6453f1 Used: 1x
        harmonie tichého srozumění


* srozumitelný
    ?PAT(.3) v-w6454f1 Used: 0x
        srozumitelný každému.PAT
        srozumitelný pro každého.BEN
        srozumitelný text, projev


* srůst
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6455f1 Used: 1x
        předměstí srostlo s centrem v jeden celek


* stabilita
    ACT(.2,.u) v-w6456f1 Used: 0x
        stabilita demokracie.ACT


* stabilizace
    ACT(.2,.u) v-w6457f1 Used: 0x
        (stabilizovat se) stabilizaci cen.ACT
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6457f2 Used: 0x
        (stabilizovat) stabilizace finančních trhů.PAT


* stabilizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6458f1 Used: 8x
        stabilizovali situaci


* stabilizovat se
    ACT(.1) v-w6459f1 Used: 8x
        hluková zátěž se stabilizovala
        ceny na trhu se s.


* stáčení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6460f1 Used: 1x
        (stáčet) stáčení vína.PAT do láhví.DIR3


* stáčet
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6461f1 Used: 3x
        stáčet pivo


* stačit
    ACT(.1,.f,že[.v],aby[.v],když[.v],jestli[.v]) ?PAT(.3) v-w6462f1 Used: 105x
        stačí nám, když si vyvoláme fotografie
        s. mu to ke štěstí.AIM
        k jejich obsluze.AIM s. jeden člověk
        s. mu skočit o cm víc

    ACT(.1) PAT(.4,.f) v-w6462f2 Used: 40x
        stačí přijít
        s. schůzi

    ACT(.1,.f) PAT(na-1[.4]) v-w6462f3 Used: 19x
        stačí na svou práci
        s. na něj
        dupnout s. nejen na něj

    ACT(.1) PAT(.3) ?REG(v-1[.6]) v-w6462f4 Used: 4x
        Petr stačí Pavlovi
        v běhu.REG

    ACT(.1) LOC(*) v-w6462f5 Used: 0x
        dítě ve vodě stačí
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6462f6 Used: 0x
        stačí s platem


* stádo
    ?MAT(.2) v-w6463f1 Used: 0x
        dvacetičlenné stádo slonů.MAT


* stagnace
    ACT(.2,.u) v-w6464f1 Used: 0x
        (stagnovat) stagnace dopravy.ACT


* stagnovat
    ACT(.1) v-w6465f1 Used: 17x
        česká ekonomika stagnuje


* stáhnout
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w6466f1 Used: 17x
        stáhnout jednotky z území


* stáhnout se
    ACT(.1) DIR1(*) v-w6467f1 Used: 13x
        stáhnout se z území
        do defenzívy.DIR3

    ACT(.1) DIR3(*) v-w6467f2 Used: 1x
        rodina se stáhne do sebe


* stáhnutí
    ACT(.2,.u) v-w6468f1 Used: 1x
        (stáhnout se) stáhnutí svalů.ACT
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6468f2 Used: 0x
        (stáhnout) stáhnutí vojáků.PAT z Kosova.DIR1
        stáhnutí vojáků.PAT do výhodnějšího postavení.DIR3


* stahování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6469f1 Used: 3x
        (stahovat - odsouvat) stahování Ochranných jednotek.PAT OSN
        (z Chorvatska.DIR1, na bezpečné pozice.DIR3)


* stahování se
    ACT(.2,.u) v-w6470f1 Used: 1x
        stahování se do sebe &Gen.ACT


* stahovat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w6471f1 Used: 4x
        stahovat vojáky z území
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6471f2 Used: 0x
        stahovat sval


* stahovat se
    ACT(nad-1[.7]) DPHR(mrak.1) v-w6472f1 Used: 1x
        nad zdravotním stavem Soukupa se stahovaly mraky
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6472f2 Used: 1x
        stahuje se mezi obranu


* standardizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6473f1 Used: 0x
        (standardizovat) standardizace obchodních podmínek.PAT


* stání
    EMPTY v-w6474f1 Used: 6x
        (místo) platíme za parkovací stáni
        (projednávání u soudu) dostavit se k stání

    ACT(.2,.u) v-w6474f2 Used: 4x
        (stát) stání automobilů.ACT
        zákaz stání motorových vozidel.ACT


* stanout
    ACT(.1) LOC(*) v-w6475f1 Used: 10x
        literatura stanula před novou skutečností
        s. ve městě

    ACT(.1) LOC(=) v-w6475f2 Used: 1x
        stanout v údivu


* stanovení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6476f1 Used: 15x
        (stanovit) stanovení přestávek.PAT


* stanovený
    ACT(.7) v-w6477f1 Used: 0x
        (stanovit - předepsat) stanovený živnostenským zákonem.ACT
    ACT(.7) EFF(jako[.4]) v-w6477f2 Used: 0x
        (stanovit - určit) stanovený jím.ACT samým jako den.EFF odchodu
    ?ACT(.7) EFF(na-1[.2]) v-w6477f3 Used: 0x
        (stanovit - odhadnout) stanovený na 15 korun.EFF (výrobcem)


* stanovící
    PAT(.4) v-w6478f1 Used: 0x
        (stanovit) stanovící pravidla.PAT stávky


* stanovisko
    ACT(.2,.u) PAT(k-1[.3],na-1[.4]) v-w6479f1 Used: 12x
        stanovisko Spojených států.ACT k severokorejské vládě.PAT
        její.ACT odmítavé stanovisko k trestu.PAT smrti
        stanovisko KDS.ACT
        stanovisko Spojených států.ACT na konflikt.PAT v Bosně


* stanovit
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],zda[.v],.c) v-w6480f1 Used: 73x
        stanovit pořadí losem
        s., kde budeme bydlet
        s. z daného vzorku.DIR1 krevní skupinu

    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) ?EFF(.7,.4[{jako,jakožto}:/AuxY],za-1[.4]) v-w6480f2 Used: 28x
        stanovili mu něco jako cíl
        s. nám to úkolem

    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) ?EFF(na-1[.4]) v-w6480f3 Used: 27x
        stanovit cenu akcie na 600 korun
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(.7,.4[{jako,jakožto}:/AuxY],za-1[.4]) v-w6480f4 Used: 0x
        stanovili ho učitelem


* stanovování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6481f1 Used: 1x
        (stanovovat) stanovování podmínek.PAT smlouvy


* stanovovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6482f1 Used: 5x
        stanovovat toxicitu
        ze vzorku.DIR1 tkáně

    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) ?EFF(na-1[.4]) v-w6482f2 Used: 4x
        stanovovat cenu na 500 Kč
    ACT(.1) PAT(.4,.f,že[.v]) ?ADDR(.3) ?EFF(.7,.4[{jako,jakožto}:/AuxY],za-1[.4]) v-w6482f3 Used: 1x
        stanovovala mu to za cíl


* starat se
    ACT(.1) PAT(o-1[.4],.c,zda[.v],jestli[.v],aby[.v]) v-w6483f1 Used: 31x
        starali se o chod počítače
        s. se, zda je vše připraveno
        s. se, kam uložit peníze


* stárnout
    ACT(.1) v-w6484f1 Used: 3x
        humor nestárne
        lidi s.


* stárnutí
    ACT(.2,.u) v-w6485f1 Used: 4x
        (stárnout) stárnutí populace.ACT


* starost
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.4]) v-w6486f1 Used: 0x
        starost vlády.ACT o zdar.PAT reformy
        starost o základní koncepční otázky.PAT

    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6486f2 Used: 0x
        starosti s neúměrným odběrem.PAT


* starosta
    ?PAT(.2,.u) v-w6487f1 Used: 0x
        starosta města.PAT


* starostování
    ACT(.2,.u) v-w6488f1 Used: 1x
        (starostovat) jeho.ACT starostování na Praze.LOC 3


* start
    ACT(.2,.u) v-w6489f1 Used: 2x
        start Grüna.ACT
        Benátský start Čonkina.ACT
        jeho.ACT start v premiéře.LOC


* startovat
    ACT(.1) v-w6490f1 Used: 18x
        golfista startuje na turnaji
    ACT(.1) v-w6490f2 Used: 11x
        letadlo startuje
        auto s.

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6490f3 Used: 0x
        otec startuje auto


* stať
    ?PAT(o-1[.6]) v-w6491f1 Used: 0x
        obsáhlá stat' Tomislava Volka.AUTH


* stát
    ACT(.1) ?PAT(.4) EXT(*) v-w6492f1 Used: 104x
        vstupenka nás dnes stojí jen 50 Kč
        s. ho to balík peněz

    ACT(.1) v-w6492f2 Used: 100x
        stojí na rohu
        vzpřímeně.MANN

    ACT(.1,.f) PAT(.4) ?ADDR(.4) v-w6492f3 Used: 37x
        stojí ji to velké úsilí a námahu
        omezení výroby bude s. místo 2000 zaměstnanců

    ACT(.1,že[.v],.f,aby[.v],jestli[.v],zda[.v]) PAT(za-1[.4]) ?ADDR(.3) v-w6492f4 Used: 36x
        vytahovat formality nám nestojí za to
        s. mu to za snahu
        že to pochopí, nestojí za námahu
        aby se to naučil, nestojí za to
        s. za úvahu, zda to půjde
        s. za připomenutí, že se prosadili

    ACT(.1) v-w6492f5 Used: 18x
        vlasy stály na hlavě hrůzou
        všem zúčastněným.BEN

    ACT(.1,že[.v],zda[.v],jak-2[.v],.c,.s) LOC(*) v-w6492f6 Used: 18x
        v novinách stojí, že ...
        kde ji lze provozovat, s. v návrhu zákona
        v dopise s., že měli dvě děti
        s. tam černé na bílém, že...

    ACT(.1) PAT(za-1[.7],při-1[.6],proti-1[.3]) v-w6492f7 Used: 10x
        stojí za ním, při něm, proti němu
        s. při sobě
        tato teorie s. proti všem ostatním teoriím

    ACT(.1) PAT(o-1[.4]) v-w6492f8 Used: 9x
        stojí o tu službu
    ACT(.1) PAT(na-1[.6]) v-w6492f9 Used: 8x
        stojí na svém
    ACT(.1) LOC(*) v-w6492f10 Used: 4x
        socha stojí v Praze
        před fabrikou mu.BEN s. vozy

    ACT(.1) LOC(=) v-w6492f11 Used: 3x
        stojí pod ochranou státu
        tito lidé s. úplně mimo

    ACT(.1) PAT(před-1[.7]) v-w6492f12 Used: 2x
        stojíme před volbou
        s. před rozhodnutím
        s. před problémem a před otázkou

    ACT(.1) PAT(na-1[.6]) v-w6492f13 Used: 1x
        jeho úspěch stojí na vašich výzkumech
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6492f14 Used: 1x
        stojí s podnikateli
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6492f15 Used: 1x
        rodiče s. frontu
    DPHR(co-5,stát-3.S$11<A>$2<i>$8<2>) v-w6492f16 Used: 1x
        stůj co stůj


* statečnost
    ACT(.2,.u) v-w6493f1 Used: 0x
        statečnost ministra Zieleniece.ACT


* statistika
    ?ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6]) v-w6494f1 Used: 0x
        statistika o Edbergových zmrtvýchvstání.PAT
    ?ACT(.2,.u) PAT(.2,.u) v-w6494f2 Used: 0x
        statistika dopravních nehod.PAT


* stát s
    ACT() PAT(.7) v-w6495f1 Used: 0x
        stát se lepšími vyjednavači.PAT &Cor.ACT
    ACT(.1) PAT(.3) v-w6495f2 Used: 0x
        Pod hranicí se mladým ochutnávačům.PAT metod nemůže celkem nic.ACT stát NIL
    ACT(.1) PAT(.7) v-w6495f3 Used: 0x
        Vyrovnaný rozpočet.ACT stát se stejným ústavním pilířem.PAT a


* stát se
    ACT(.1) PAT(.7,.a7,.a1) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6496f1 Used: 437x
        stal se z chlapce mužem
        s. se majitelem krásné ženy
        s. se movitým
        mečbol se mu.BEN s. osudným

    ACT(.1,že[.v],aby[.v],tak-3) ?PAT(.3) v-w6496f2 Used: 96x
        to se mi stalo včera
        už se mu s., že ji přehlédl
        tak se s. paní prezidentové

    ACT(.1,tak-3) v-w6496f3 Used: 36x
        včera se stalo neštěstí
        tak se s. roku 1977
        včera se s. loupež

    ACT(.1) PAT(z-1[.2]) v-w6496f4 Used: 26x
        stala se z něj příšera
        ze sportovní gymnastky se s. atletka

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6496f5 Used: 5x
        Co se stane s delikventy?


* stát si
    ACT(.1) MANN(*) v-w6497f1 Used: 1x
        jak si stojí slovinská literatura?
    ACT(.1) PAT(za-1[.7],na-1[.6]) v-w6497f2 Used: 1x
        stál si za svým
        s. si na svém rozhodnutí


* stav
    EMPTY v-w6498f1 Used: 0x
        zdravotní stav, sřední stav
        ve stálém válečném stavu s Walensou.
        (být ve válečném stavu s )


* stávat
    ACT(.1) LOC(*) v-w6499f1 Used: 1x
        socha stávala v těch místech


* stávat se
    ACT(.1) PAT(.7,.a7,.a1) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6500f1 Used: 61x
        stávají se z nevlastníků spoluvlastníky
        aktivity se s. nadstandardními
        svět se s. globální

    ACT(.1,že[.v]) ?PAT(.3) v-w6500f2 Used: 14x
        stává se mu, že při schůzi usne
    ACT(.1) PAT(z-1[.2]) v-w6500f3 Used: 6x
        z rozepří se stávají války


* stavba
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6501f1 Used: 0x
        (proces) stavba hotelu.PAT Ritz v areálu Slovanského domu
    EMPTY v-w6501f2 Used: 0x
        (budova, dílo) historická stavba
        Gočarova.AUTH stavba


* stavebník
    ?PAT(.2,.u) v-w6502f1 Used: 0x
        stavebník rodinných domků.PAT


* stavějící se
    PAT(proti-1[.3],pro-1[.4]) v-w6503f1 Used: 0x
        (stavět se) stavějící se proti konkrétním důsledkům.PAT sjednocení


* stavění
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6504f1 Used: 1x
        (stavět - budovat) stavění překážek.PAT


* stavět
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6505f1 Used: 56x
        stavěl věž z kostek
        s. kurt

    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(na-1[.6]) v-w6505f2 Used: 9x
        staví kariéru na těchto zásadách
        s. svou novou funkci na svém starém postavení

    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6505f3 Used: 7x
        stavět fotbalisty na druhé místo
        s. znakovou řeč na nižší stupeń

    ACT(.1) v-w6505f4 Used: 3x
        cestou jsme třikrát stavěli
    ACT(.1) CPHR({bariéra,překážka,...}.4) ?ADDR(.3) v-w6505f5 Used: 3x
        stavěl mu do cesty překážky
    ACT(.1) CPHR(otázka.4) ?ADDR(.3) v-w6505f6 Used: 1x
        už titul kapitoly staví čtenářům otázky
    ACT(.1) PAT(.4) EFF(proti-1[.3]) v-w6505f7 Used: 1x
        proti mytologii staví liberální poučky
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(=) v-w6505f8 Used: 0x
        stavět věci do protikladu


* stavět se
    ACT(.1) PAT(k-1[.3],vůči[.3],stran[.2]) MANN(*)|ACMP(*)|CRIT(*)|CPR(*) v-w6506f1 Used: 6x
        ředitel se staví liknavě.MANN k této zaležitosti
        s. se k tomu profesorsky.CPR
        s. se k řešení podle pravidel.CRIT
        s. se k nim s rozmyslem.ACMP

    ACT(.1) PAT(za-1[.4],proti-1[.3]) v-w6506f2 Used: 6x
        staví se za toto pojetí
        s. se proti tomuto pojetí
        s. se proti extremismu

    ACT(.1) DIR3(=) v-w6506f3 Used: 3x
        stavět se do výbojné pózy
    ACT(.1) DPHR(na-1[odpor.S4]) v-w6506f4 Used: 1x
        stavět se na odpor myšlence pokračovat
    ACT(.1) LOC(*) v-w6506f5 Used: 1x
        tam jsme se stavěli
        na večeři.INTT


* stavit
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(=) v-w6507f1 Used: 1x
        staví ho do pozice kancléře
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(na-1[.6]) v-w6507f2 Used: 1x
        staví kariéru na novém přístupu


* stavitel
    ?PAT(.2,.u) v-w6508f1 Used: 0x
        stavitele chrámu.PAT
        (profese - on je stavitel )


* stavit se
    ACT(.1) PAT(za-1[.4],proti-1[.3],k-1[.3]) v-w6509f1 Used: 3x
        stavit se proti tomu
        s. se k otázce

    ACT(.1) LOC(*) v-w6509f2 Used: 1x
        stav se u sestry


* stávka
    ACT(.2,.u) v-w6510f1 Used: 0x
        stávka 52 redaktorů.ACT


* stávkovat
    ACT(.1) v-w6511f1 Used: 16x
        kováci stávkují
        na podporu.AIM


* stáž
    ACT(.2,.u) v-w6512f1 Used: 0x
        jeho.ACT odborná stáž ve Francii


* stažení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6513f1 Used: 13x
        (stáhnout) stažení vojáků.PAT z okupovaných výšin.DIR1
        stažení rolety.PAT

    ACT(.2,.u) DIR1(*) v-w6513f2 Used: 3x
        (stáhnout se) úplné stažení židovského státu.ACT ze strategického území.DIR1


* steak
    EMPTY v-w6514f1 Used: 0x
        steaky z krokodýla.ORIG


* stěhování
    ACT(.2,.u) DIR1(*) DIR3(*) v-w6515f1 Used: 6x
        (stěhovat se) okolnosti donutily Smetanu ke stěhování Cor.ACT
        opožděné stěhování nájemníků.ACT z domu 8 do bytů na sídlišti Barrandov

    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) DIR1(*) DIR3(*) v-w6515f2 Used: 6x
        (stěhovat) násilné stěhování černých obyvatel.PAT
        velké stěhování jejich činností.PAT do Evropy.DIR3


* stěhovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6516f1 Used: 1x
        stěhovat všechen nábytek
        s. věci sem a tam

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6516f2 Used: 0x
        stěhovat rodiče na venkov


* stěhovat se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6517f1 Used: 10x
        stěhují se do Prahy


* stěr
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6518f1 Used: 0x
        stěr pracovního prostředí.PAT (veterinarními pracovníky.ACT)


* sterilizovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6519f1 Used: 1x
        sterilizovat nástroje


* stesk
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4]) v-w6520f1 Used: 0x
        (stížnost) stesky na nekvalitní výkony.PAT
    ACT(.2,.u) PAT(po-1[.6]) v-w6520f2 Used: 0x
        (touha) stesk po domově.PAT


* stěžovat si
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4],že[.v],.s,.c) ?ADDR(.3) v-w6521f1 Used: 31x
        stěžoval si úřadům na nedostatek informací
        s. si jim, že nemá dostatek informací
        s. si u mne.LOC na bandity

    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4]) ADDR(.3) EFF(že[.v],.s,.c) v-w6521f2 Used: 1x
        stěžoval si jim na syna, že lže


* stíhání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6522f1 Used: 26x
        (stíhat) trestní stíhání Jiřího Wonky.PAT
        podnět ke Kudláčkovu.PAT trestnímu stíhání pro podezření.CAUS ...

    ?ACT(.2,.u) PAT(proti-1[.3],po-1[.6]) v-w6522f2 Used: 3x
        trestní stíhání policistů.ACT proti pachateli.PAT
        stíhání po pachateli.PAT


* stíhat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6523f1 Used: 29x
        stíhal zloděje
        s. ho pro trestný čin.CAUS


* stihnout
    ACT(.1) PAT(.4,.f) v-w6524f1 Used: 22x
        stihnout dovézt zbraně
        s. vlak

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6524f2 Used: 1x
        stihl ho trest


* stimulace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6525f1 Used: 1x
        (stimulovat - povzbuzovat) stimulace ekonomiky.PAT (vládou.ACT)
    ACT(.2,.7,.u) ?PAT(k-1[.3],aby[.v]) ADDR(.2,.u) v-w6525f2 Used: 0x
        (stimulovat - podněcovat) stimulace důchodců.ADDR


* stimulovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6526f1 Used: 7x
        stimulovat nabídku
    ACT(.1) PAT(k-1[.3],aby[.v]) ADDR(.4) v-w6526f2 Used: 4x
        vedoucí pozice s. poslance ke kontrole


* stimulující
    PAT(.4) v-w6527f1 Used: 0x
        (stimulovat) stimulující obdělávání.PAT luk


* stín
    ?ACT(.2,.u) v-w6528f1 Used: 2x
        (špatná stránka něčeho) vrhat stín na něco / někoho
    EMPTY v-w6528f2 Used: 0x
        dlouhé stíny stromů.APP


* stírání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6529f1 Used: 1x
        (stírat - odstrańovat) postupné stírání velkého rozdílu.PAT


* stisknutí
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6530f1 Used: 1x
        (stisknout) stisknutí tlačítka.PAT


* stísnit se
    ACT(.1) LOC(*) v-w6531f1 Used: 1x
        uprchlíci se stísnili u chorvatských hranic
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6531f2 Used: 0x
        stísnili se do tunelu


* stížnost
    ACT(.2,.u) PAT(na-1[.4],proti-1[.3],že[.v]) ?ADDR(.3) v-w6532f1 Used: 7x
        občasné stížnosti zejména politiků.ACT, že odhady jsou.PAT podceněné
        stížnost papeži.ADDR do Říma proti utlačování.PAT českého jazyka
        stížnost na vysokou cenu.PAT tepla v ČR


* stlačení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6533f1 Used: 2x
        (stlačit - stisknout) stlačení křemíkové destičky.PAT


* stlačit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4]) v-w6534f1 Used: 2x
        clo stlačilo vývoz z 800 na 700 tisíc
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6534f2 Used: 0x
        stlačit zvonek


* stlačovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) ?EFF(na-1[.4]) v-w6535f1 Used: 1x
        změny stlačují cenu z tisíce na 900
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6535f2 Used: 0x
        stlačovat tlačítko zvonku


* stmelení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(s-1[.7]) v-w6536f1 Used: 1x
        (stmelit - spojit) stmelení útočné řady.PAT s Machuldou.ADDR a Alinčem.ADDR
        stmelení kamenů.PAT


* stmelit
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6537f1 Used: 1x
        stmelit partituru do živé sugestivnosti
        s. organizaci v pevný celek

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6537f2 Used: 0x
        stmelit kámen se sklem v hodnotné dílo


* stmívat se
    EMPTY v-w6538f1 Used: 1x
        stmívá se rychle


* stočit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6539f1 Used: 1x
        stočila jen lihoviny


* stokoruna
    EMPTY v-w6540f1 Used: 0x
        stokoruna od dědy.ORIG za vyhraný turnaj.CAUS


* stop
    PAT(.3) v-w6541f1 Used: 0x
        STOP BOJOVÝM OPERACÍM.PAT
        stop konzumu.PAT


* stopa
    EMPTY v-w6542f1 Used: 0x
        stopy po krádeži.ORIG


* stopování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6543f1 Used: 4x
        (stopovat - sledovat) stopování Sazky.ACT


* stopovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6544f1 Used: 4x
        stopovat řidiče


* stornovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6545f1 Used: 1x
        stornovat letenku


* story
    ?PAT(o-1[.6]) v-w6546f1 Used: 0x
        story o nelehkém žití.PAT v režimu ...


* stoupání
    ACT(.2,.u) v-w6547f1 Used: 3x
        (stoupat) stoupání silnice.ACT
        stoupání cen.ACT


* stoupat
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6548f1 Used: 20x
        akcie stoupaly z 3450 na 4567
        napětí s. o hodně.DIFF


* stoupenec
    PAT(.2,.u) v-w6549f1 Used: 0x
        stoupenci sjednocení.PAT provincie s Irskem


* stoupenkyně
    PAT(.2,.u) v-w6550f1 Used: 0x
        stoupenkyně mnohostranného fungování.PAT OSN


* stoupnout
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6551f1 Used: 55x
        nezaměstnanost stoupne na 15 z 8
        s. o 6 procent.DIFF


* strádání
    ACT(.2,.u) v-w6552f1 Used: 1x
        (strádat) strádání obyvatestva.ACT


* strádat
    ACT(.1) v-w6553f1 Used: 0x
        nemocné dítě strádá


* strach
    ACT(.2,.u) PAT(z-1[.2],.f,aby[.v],že[.v]) v-w6554f1 Used: 21x
        (očekávání něčeho nemilého) strach rodičů.ACT z nové bariéry.PAT ve společnosti
        strach z tvrdé hry.PAT soupeřů
        strach Izákův.ACT
        strach vycházet.PAT z domova
        strach, aby jim pořadatel zaplatil.PAT
        strach, že debata od něho odvede.PAT pozornost

    ACT(.2,.u) PAT(před-1[.7]) v-w6554f2 Used: 1x
        strach podnikatelů.ACT před zločinci.PAT
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.4],že[.v]) v-w6554f3 Used: 0x
        (ztráta něčeho) strach o bezpečnost.PAT
        strach o majetek.PAT


* strachovat se
    ACT(.1) PAT(o-1[.4]) v-w6555f1 Used: 1x
        tým se strachoval o závodníky


* stranit
    ACT(.1) PAT(.3) v-w6556f1 Used: 1x
        nikomu nestraním


* strašící
    PAT(.4) v-w6557f1 Used: 0x
        (strašit) strašící národ.PAT
        (poslanec strašící národ)


* strašit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6558f1 Used: 6x
        čert strašil děti
    LOC(*) v-w6558f2 Used: 1x
        na zámku straší
        s. mu.BEN v hlavě


* strategie
    ACT(.2,.u) ?PAT(:2,:u) v-w6559f1 Used: 0x
        strategií jezdce.ACT týmu
        podle nové strategie DNP.ACT
        strategie boje.PAT


* strávit
    ACT(.1) PAT(.4) LOC(*) v-w6560f1 Used: 20x
        strávila tři měsíce ve vazbě
        s. léto doma

    ACT(.1) PAT(.4) BEN(*)|LOC(=)|MANN(*)|MEANS(*)|ACMP(*)|CRIT(*)|CPR(*) v-w6560f2 Used: 4x
        strávit týden hledáním.MEANS
        s. čas příjemně.MANN
        s. hodinu dost hazardérsky.CPR
        s. prázdniny podle plánu.CRIT
        s. hodinu v souladu s předpisy.ACMP
        s. den ku prospěchu věci.BEN


* stravování
    ACT(.2,.u) v-w6561f1 Used: 32x
        (stravovat se) stravování žáků.ACT


* stravovat se
    ACT(.1) ?PAT(z-1[.2]) v-w6562f1 Used: 1x
        stravovala se z nákupů
        s. se v jídelně.LOC


* stráž
    ?PAT(.2,.u) v-w6563f1 Used: 0x
        jeho.PAT osobní stráž


* strážce
    ?PAT(.2,.u) v-w6564f1 Used: 0x
        strážce odbornosti.PAT členů


* strážkyně
    ?PAT(.2,.u) v-w6565f1 Used: 0x
        strážkyně morálky.PAT


* strčit
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6566f1 Used: 3x
        strčil ženu do řeky


* strhat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6567f1 Used: 1x
        kritika strhala nahrávku


* strhávat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w6568f1 Used: 2x
        strhávat jim marži
        z konta.DIR1
        s. mu ze mzdy.DIR1 stovku

    ACT(.1) PAT(.4,.c) ?EFF(na-1[.4]) v-w6568f2 Used: 0x
        strhávali celé stavby na nepatrné zbytky stěn


* strhávat si
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6569f1 Used: 1x
        banka si strhává poplatky


* strhnout
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6570f1 Used: 7x
        strhnout vítězství na svou stranu
        s. pozornost na sebe
        s. na sebe vládu

    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(na-1[.4]) v-w6570f2 Used: 3x
        strhli centrum města na nepatrné zbytky
    ACT(.1) ?PAT(k-1[.3],aby[.v]) ADDR(.4) v-w6570f3 Used: 3x
        strhnout diváky k potlesku
        s. obecenstvo svým vystoupením.MEANS

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6570f4 Used: 2x
        strhl ho proud vody
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w6570f5 Used: 0x
        strhl mu plat


* strhnout se
    ACT(.1) v-w6571f1 Used: 2x
        strhla se bitka


* strkat se
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w6572f1 Used: 1x
        strkat se s ním o první místo


* strnout
    ACT(.1) v-w6573f1 Used: 3x
        Pavel strnul
        úžasem.CAUS


* stroj
    EMPTY v-w6574f1 Used: 0x
        stroje na filtrování.AIM vzduchu


* strop
    EMPTY v-w6575f1 Used: 0x
        nové stropy z betonu.ORIG


* strpět
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6576f1 Used: 3x
        strpět hodně hladu
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) ?ADDR(.3) v-w6576f2 Used: 0x
        strpěl jí, že přišla pozdě


* strůjce
    ?PAT(.2,.u) v-w6577f1 Used: 0x
        strůjce vítězství.PAT domácích


* struktura
    ?PAT(.2,.u) v-w6578f1 Used: 0x
        (způsob složení) struktura dřeva.PAT
        (způsob uspořádání) struktura věty.PAT


* strukturování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6579f1 Used: 1x
        (strukturovat) strukturování textu.PAT


* strukturovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6580f1 Used: 1x
        strukturovat organizaci


* střádání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6581f1 Used: 2x
        (střádat) střádání optimismu.PAT
        dlouhodobější střádání (peněz.PAT)


* střádat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6582f1 Used: 0x
        střádat optimismus
        s. peníze


* střecha
    EMPTY v-w6583f1 Used: 0x
        střecha ze sušeného kravského lejna.ORIG


* střela
    ?ACT(:2,:u) v-w6584f1 Used: 0x
        Syrcovova.ACT střela od modré čáry


* střelba
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6585f1 Used: 0x
        (sport. střílení) střelba pokutových kopů.PAT
    ACT(.2,.7,.u) DIR3(*) v-w6585f2 Used: 0x
        (střílení ze zbraně) střelba na běžící terč.DIR3
        střelba do terče.DIR3


* střelec
    ?PAT(.2,.u) v-w6586f1 Used: 0x
        střelec prvního gólu.PAT
        výborný střelec na bránku.DIR3


* střelit
    ACT(.1) ?PAT(.4) v-w6587f1 Used: 1x
        střelit ránu
        s. z pistole do vzduchu.DIR3
        s. do do davů.DIR3
        s. do hejna vrabců.DIR3

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6587f2 Used: 0x
        střelit kotouč na branku
        s. míč do koše

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6587f3 Used: 0x
        střelit jelena
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w6587f4 Used: 0x
        střelil Spartě branku


* střet
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6588f1 Used: 0x
        střet Srbů.ACT s jednotkami.PAT sarajevské vlády
        diplomatické střety Washingtonu.ACT s Havanou.PAT
        střet dvou variant.ACT &Rcp.PAT
        obchodní střet mezi firmami.ACT Rcp.PAT

    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.4]) ?ADDR(*) v-w6588f2 Used: 0x
        střet (ministrů.ACT) o rozpočet.PAT Rcp.ADDR


* střetávat
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ---([se]) v-w6589f1 Used: 0x
        otec se s dcerou střetával často
        radost se.hidden s. se smutkem
        vozidla se s. Rcp.PAT

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6589f2 Used: 0x
        Jan střetával Marii


* střetávat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6590f1 Used: 4x
        oportunisté se střetávají s komunisty
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w6590f2 Used: 2x
        Sparta se střetávala se Slávií o titul
        s. se s ním ve fotbale.REG
        obě mužstva se s. o titul mistra.PAT Rcp. ADDR


* střetnout
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) ---([se]) v-w6591f1 Used: 1x
        otec se střetne s dcerou
        radost se. hidden s. se smutkem

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6591f2 Used: 1x
        Jan střetl Marii


* střetnout se
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w6592f1 Used: 11x
        Slávie se střetla se Spartou o titul mistrů
        ve fotbale.REG
        obě mužstva se s. o titul mistra.PAT Rcp. ADDR


* střetnutí
    ACT(.2,.u,.1,.1,.1[versus[.1]]) ?PAT(v-1[.6]) ADDR(s-1[.7],proti-1[.3]) v-w6593f1 Used: 37x
        (zápas) střetnutí Sparta.ACT- Vítkovice.ACT
        ve druhém střetnutí porazilo Śvédsko Slovensko

    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6593f2 Used: 5x
        (střetnout se) opakované střetnutí Jacka Travena.ACT s maniakem Paynem.PAT
        střetnutí Změlíka.ACT s obhájcem titulu O'Brienem.PAT


* střežení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6594f1 Used: 2x
        (střežit) střežení objektů.PAT


* střežit
    ACT(.1) PAT(.4,zda[.v],jestli[.v],.c) v-w6595f1 Used: 7x
        střežil hranice
        s. jim.BEN objekty


* střídající
    PAT(.4) v-w6596f1 Used: 0x
        (střídat - nahrazovat) střídající druhou epidemii.PAT


* střídání
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6597f1 Used: 9x
        (střídat se) rychlé střídání představ.ACT
        střídání etap.ACT znárodňování a privatizování &Rcp.PAT

    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6597f2 Used: 6x
        (střídat - nahrazovat) střídání míst.PAT


* střídat
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(.7,s-1[.7],za-1[.4]) v-w6598f1 Used: 9x
        střídat trubku s křídlovkou
        s. kytaru za klavír
        musel jsem s.
        Kubka ve hře často s. pozici s Hornou

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6598f2 Used: 8x
        bílá barva střídá černou barvu
        Gross v utkání s. Oliviera


* střídat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6599f1 Used: 10x
        Petr se střídá s Pavlem
        stráže se s. Rcp. PAT
        Jana a Jitka se s. Rcp. PAT


* stříkat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6600f1 Used: 2x
        stříkat vodu na lidi
    EMPTY v-w6600f2 Used: 0x
        venku stříká


* střílení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6601f1 Used: 1x
        (střílet - usmrtit) střílení divoké zvěře.PAT
    ACT(.2,.u) DIR3(*) v-w6601f2 Used: 0x
        (střílet - posílat na cíl) střílení barevnými kuličkami.MEANS do terče.DIR3


* střílet
    ACT(.1) ?PAT(.4) v-w6602f1 Used: 16x
        střílet rány
        s. z pistole do vzduchu.DIR3
        s. do davů.DIR3
        s. proti sobě.DIR3
        s. na nepřítele. DIR3
        DIR3 s. po lidech

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6602f2 Used: 12x
        střílet zajíce
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6602f3 Used: 0x
        střílet kotouč na branku
        s. míč do koše


* student
    ?PAT(.2,.u) v-w6603f1 Used: 0x
        student Beningtonské vysoké školy.PAT / APP


* studie
    ?ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6]) v-w6604f1 Used: 0x
        nejčerstvější studie OSN.ACT o potravinovém deficitu.PAT v Africe
        studiie Michala Reimana.AUTH Ruská revoluce.ID
        historická studie Romaneto.ID o osudech.PAT Arbese

    ?ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6604f2 Used: 0x
        studie trhů.PAT od technických poradců.ACT


* studium
    ACT(.2,.u) v-w6605f1 Used: 0x
        studium staršího syna.ACT
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6605f2 Used: 0x
        pokačoval ve studiu materiálů.PAT


* studovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6606f1 Used: 43x
        studuje matematiku, fakultu matematiky
        s. na katedře.LOC informatiky
        matematika.PAT se mi.ACT studuje dobře (dispoziční modalita)


* stupňovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6607f1 Used: 2x
        lidé stupňují averzi vůči...


* stupňovat se
    ACT(.1) v-w6608f1 Used: 1x
        napětí se stupňuje před volbami


* stvoření
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ORIG(*) v-w6609f1 Used: 1x
        (stvořit) stvoření světa.PAT
    EMPTY v-w6609f2 Used: 1x
        (bytost) nevděčné stvoření


* stvořit
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6610f1 Used: 5x
        stvořit svět z ničeho


* stvrzenka
    ?PAT(o-1[.6]) v-w6611f1 Used: 0x
        stvrzenka o zaplacení.PAT pojistného
        pokladní stvrzenka


* stvrzovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],zda[.v],jestli[.v],.c,.s) ?ADDR(.3) v-w6612f1 Used: 3x
        stvrzovat jim smlouvu


* stydět se
    ACT(.1) ?PAT(za-1[.4],.f,.c) v-w6613f1 Used: 11x
        nebude se mít za co stydět
        nestydíte se zrazovat kolegy
        s. se, jaký jsme postavili žebříček hodnot


* styk
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6614f1 Used: 11x
        hospodářské styky tehdejšího Československa.ACT s Latinskou Amerikou.PAT
        bezvízový styk diplomatů.ACT Rcp.PAT
        jejich.ACT vzájemné obchodní styky


* stýkat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6615f1 Used: 3x
        stýkat se s význačnou osobností
        milenci se s. tajně.MANN Rcp. PAT


* styl
    EMPTY v-w6616f1 Used: 0x
        Jornův.AUTH styl
        literární styl, těžkopádný styl


* stylizace
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6617f1 Used: 0x
        (stylizovat) stylizace návrhů.PAT


* stýskat se
    ACT(.3) ?PAT(po-1[.6]) v-w6618f1 Used: 3x
        stýskalo se mu po matce


* subvencování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6619f1 Used: 1x
        (subvencovat) subvencování vývozu.PAT brambor (vládou.ACT)


* subvencovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6620f1 Used: 2x
        program subvencovaly firmy


* sugerovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) ADDR(.3) v-w6621f1 Used: 1x
        to slovo nám sugeruje představu, že..


* sumarizovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.s,.c) ?EFF(do-1[.2],v-1[.4]) v-w6622f1 Used: 1x
        ministerstvo sumarizuje nová prohlášení do novely


* summit
    ACT(.2,.u) ?PAT(s-1[.7]) v-w6623f1 Used: 0x
        (vrcholné setkání) summit Izraele.ACT a Sýrie.ACT Rcp.PAT
        summit mezi Izraelem.ACT a Sýrií.ACT Rcp.PAT


* sundat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR1(*) v-w6624f1 Used: 2x
        sundat ženu z okna
        s. obraz ze zdi

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6624f2 Used: 0x
        sundat sukni


* sundávat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6625f1 Used: 1x
        sundávat brýle


* sunout se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6626f1 Used: 1x
        sunout se na jeho místo
    ACT(.1) DIR3(=) v-w6626f2 Used: 0x
        svět se sune ke krizi zaměstnanosti


* suplující
    PAT(.4) v-w6627f1 Used: 0x
        (suplovat) suplující hypoteční úvěry.PAT


* surfovat
    ACT(.1) v-w6628f1 Used: 1x
        surfovat na vodě


* suspendovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6629f1 Used: 1x
        suspendovat ministra


* sušárna
    ?PAT(.2,.u) v-w6630f1 Used: 0x
        sušárna mléka.PAT


* sužovaný
    ACT(.7) v-w6631f1 Used: 0x
        (sužovat) sužovaný ekonomickou krizí.ACT


* sužovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6632f1 Used: 4x
        sužovat zemi


* sužující
    PAT(.4) v-w6633f1 Used: 0x
        (sužovat) sužující zemi.PAT


* svádět
    ACT(.1) ?PAT(k-1[.3],aby[.v],[.v]) ADDR(.4) v-w6634f1 Used: 5x
        písnička ho svádí k domněnce...
        s. mladé dívky

    ACT(.1) PAT(.4) EFF(na-1[.4]) v-w6634f2 Used: 4x
        sváděl své vyřazení na zdravotní potíže
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) v-w6634f3 Used: 1x
        svádí souboj s nepřítelem


* svár
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6635f1 Used: 0x
        ambivalentní svár banálního.ACT s nevyzpytatelným vnitřním zázemím.PAT
    ACT(.2,.7,.u) PAT(o-1[.4]) ADDR(s-1[.7]) v-w6635f2 Used: 0x
        (ve významu - hádka) svár mezi partnery o majetek


* sváření
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6636f1 Used: 1x
        (svářet) je nutno mít při sváření ochranné brýle


* svařený
    ?ORIG(z-1[.2]) v-w6637f1 Used: 0x
        (svářet) svařený obvykle z ocelových plechů.ORIG


* svářet
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6638f1 Used: 2x
        svářet kovy


* svařovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6639f1 Used: 2x
        svařovat tlakové nádoby


* svatba
    ACT(.2,.u) ?PAT(s-1[.7]) v-w6640f1 Used: 0x
        svatby našich klasiků.ACT


* svatořečení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6641f1 Used: 3x
        (svatořečit) svatořečení Aloise Rašína.PAT


* svatořečit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6642f1 Used: 1x
        svatořečit Zdislavu z Lemberka


* svaz
    EMPTY v-w6643f1 Used: 0x
        (organizace) antikomunistický Svaz demokratických sil.APP


* svázaný
    PAT(s-1[.7]) v-w6644f1 Used: 0x
        (související) svázaný s Českým rájem.PAT


* svázat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6645f1 Used: 1x
        sliby nás svazují
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) v-w6645f2 Used: 0x
        svázat osobní zájmy se zájmy společnosti


* svazek
    ?PAT(o-1[.6]) v-w6646f1 Used: 0x
        (spis) tajný osobní svazek o spolupráci.PAT s bezpečností
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6646f2 Used: 0x
        (spojení) svazek protestanských obyvatel.ACT s Británií.PAT
        soukromý svazek s Italem Massimem Valerim.PAT


* svazovat
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) v-w6647f1 Used: 1x
        prostředí hochy svazuje s vlastní rodinou


* svazující
    PAT(.4) v-w6648f1 Used: 0x
        (svazovat - spojovat) svazující šestnáct států.PAT unie
    PAT(.4) v-w6648f2 Used: 0x
        (svazovat - omezovat) pouta svazující Německo.PAT


* svážet
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6649f1 Used: 2x
        sváží odpad na skládku


* svažovat se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6650f1 Used: 1x
        pláž se svažuje do moře


* svědčící
    PAT(o-1[.6],jak[.v]) v-w6651f1 Used: 0x
        (svědčit - nasvědčovat) svědčící o dobrodušnosti.PAT
        svědčící,jak přežívají.PAT legendy
        svědčící o dávném původu.PAT

    PAT(.3) v-w6651f2 Used: 0x
        (svědčit - prospívat) svědčící dětem.PAT / půdě.PAT


* svědčit
    ACT(.1) PAT(o-1[.6]) v-w6652f1 Used: 46x
        příznaky svědčí o vážné nemoci
    ACT(.1,když[.v]) PAT(.3) v-w6652f2 Used: 5x
        sluníčko mu svědčí
        s. jim, když dlouho spí

    ACT(.1) PAT(pro-1[.4],proti-1[.3],{prospěch,neprospěch}.S4/AuxP[v-1,.2],v-1[{prospěch,neprospěch}.S4[.u#]]) v-w6652f3 Used: 1x
        křivě svědčila proti obžalovanému
        s. u soudu


* svědectví
    ACT(.2,.u) PAT(o-1[.6],že[.v]) v-w6653f1 Used: 1x
        (věrohodné tvrzení) osobní svědectví některých zúčastněných.ACT
        svědectví přímých svědků.ACT, že S. útok provedl.PAT

    PAT(.2,.u) v-w6653f2 Used: 0x
        (doklad, projev) příklad je svědectvím toho,jaké jsou.PAT znalosti
        svědectví úpadku.PAT


* svědek
    ?PAT(.2,.u) v-w6654f1 Used: 0x
        svědek toho, že kritéria morálky jsou přizpůsobovány.PAT životopisu
        korunní svědek
        ženichův.BEN / ADDR svědek na svatbě


* svedení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(*) v-w6655f1 Used: 1x
        (svést něco dohromady) svedení pruhů.PAT na mostě (do jednoho.EFF)


* svědět
    ACT(.4) PAT(.1) v-w6656f1 Used: 0x
        svědí ji ruka
    ACT(.4) LOC(*) v-w6656f2 Used: 0x
        svědí ji na ruce


* svěření
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) DIR3(*) v-w6657f1 Used: 1x
        (svěřit - dát do péče) svěření dítěte.PAT do ústavní péče
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ADDR(.3) v-w6657f2 Used: 0x
        (svěřit - dát do péče) svěření dítěte.PAT bezdětným párům.ADDR


* svěřit
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) ADDR(.3) v-w6658f1 Used: 15x
        svěřit mu správu
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w6658f2 Used: 1x
        svěřil babičče děti
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) ADDR(.3) v-w6658f3 Used: 0x
        svěřil nám tajemství


* svěřit se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7],že[.v],.s,.c) ADDR(.3) v-w6659f1 Used: 4x
        svěřit se jim s problémem


* svěřování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?ADDR(.3) v-w6660f1 Used: 1x
        (svěřovat - sdělovat) atmosféra pro svěřování dětských bolestí.PAT


* svěřovat
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v],.c) ADDR(.3) v-w6661f1 Used: 2x
        svěřovat jim tajemství
    ACT(.1) PAT(.4,že[.v]) ADDR(.3) v-w6661f2 Used: 0x
        svěřovat nám úkoly
        s. jim správu

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w6661f3 Used: 0x
        svěřovat děti babičce


* svěřovat se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7],že[.v],.s,.c) ADDR(.3) v-w6662f1 Used: 6x
        svěřovala se nám s problémem


* svést
    ACT(.1) PAT(.f,.4) v-w6663f1 Used: 4x
        svede najít pravdu
        s. stojku

    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(na-1[.4]) v-w6663f2 Used: 4x
        svést vinu na Pavla
    ACT(.1) ?PAT(k-1[.3],aby[.v],[.v]) ADDR(.4) v-w6663f3 Used: 1x
        svede nás ke hříchu
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(s-1[.7]) v-w6663f4 Used: 0x
        svést souboj s nepřítele


* svezení
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6664f1 Used: 2x
        (svézt se )
        svezení s nejslabší verzí.PAT


* svézt
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6665f1 Used: 3x
        svézt ostatky vojáků sem


* svézt se
    ACT(.1) v-w6666f1 Used: 3x
        svezl se
        do lepší budoucnosti.DIR3

    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6666f2 Used: 1x
        ČR se svezla s takzvanými emerging markets
        s. se s nimi při řešení.TPAR úlohy


* svírat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6667f1 Used: 1x
        svírat syna v náručí
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6667f2 Used: 1x
        přímky svírají úhel


* svištět
    ACT(.1) v-w6668f1 Used: 3x
        potrubní poštou svištěly patrony


* svítat
    EMPTY v-w6669f1 Used: 1x
        svítalo
    ACT(.1) v-w6669f2 Used: 1x
        svítá naděje


* svítit
    ACT(.1) v-w6670f1 Used: 7x
        lampa ještě svítila


* svitnout
    ACT(.1) v-w6671f1 Used: 2x
        nová naděje svitla, když...
        s. nám.BEN lepší zítřky

    ACT(.3) PAT(.1,že[.v],zda[.v],jestli[.v],jak-2[.v]) v-w6671f2 Used: 0x
        svitlo mi, že nepřijde


* svlékat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6672f1 Used: 1x
        svlékat pacienta


* svléknout
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6673f1 Used: 2x
        svléknout sako


* svoboda
    ACT(.2,.u) ?PAT(.2,.u,.f) v-w6674f1 Used: 0x
        svoboda křičet.PAT
        svoboda jiného jednotlivce.ACT
        svoboda rozhodování.PAT


* svod
    ACT(.2,.u) v-w6675f1 Used: 0x
        podlehnout svodům formální hry.ACT,
        svodům nabídek.ACT firem


* svolání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6676f1 Used: 3x
        (svolat) svolání vrcholné schůzky.PAT


* svolat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6677f1 Used: 11x
        svolat konferenci


* svolávat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6678f1 Used: 1x
        svolávat konferenci
        s. schůzi

    ACT(.1) PAT(.4) v-w6678f2 Used: 0x
        svolávat obyvatelstvo
        na náměstí.DIR3
        s. hosty k jídlu.INTT
        s. studenty pracovat.INTT na...


* svolit
    ACT(.1) PAT(k-1[.3],.f,aby[.v]) v-w6679f1 Used: 3x
        svolí k vybudování vodovodu
        s. prodat dům
        s., aby prodala dům


* svrbět
    ACT(.4) PAT(.1) v-w6680f1 Used: 0x
        svrbí ho dlaň
    ACT(.4) LOC(*) v-w6680f2 Used: 0x
        svrbí ho na dlani


* svrbit
    ACT(.4) PAT(.1) v-w6681f1 Used: 1x
        svrbí ho ruka
    ACT(.4) LOC(*) v-w6681f2 Used: 0x
        svrbí ho na ruce


* svrhnout
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6682f1 Used: 5x
        svrhnout vládu
        s. krále z trůnu


* svrchovanost
    ACT(.2,.u) ?PAT(nad-1[.7]) v-w6683f1 Used: 0x
        svrchovanost Slovenské republiky.ACT
        svrchovanost Velké Británie.ACT nad Severním Irskem.PAT


* svržení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6684f1 Used: 4x
        (svrhnout) svržení silného muže.PAT


* syčet
    ACT(.1) v-w6685f1 Used: 1x
        had syčel


* sýčkovat
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) EFF(.4,že[.v],aby[.v],[.v],zda[.v],jak-2[.v],.s) v-w6686f1 Used: 1x
        sýčkovali o politických aktivitách, že klesnou


* symbol
    ?PAT(.2,.u) v-w6687f1 Used: 1x
        symbol vítězství.PAT
        symbol husitů.APP(patří husitům)
        státní symboly


* symbolizovat
    ACT(.1,.f,že[.v]) PAT(.4,že[.v]) v-w6688f1 Used: 10x
        výročí symbolizovalo vývoj
        spojené ruce s. přátelství


* symbolizující
    PAT(.4) v-w6689f1 Used: 0x
        (symbolizovat) symbolizující střed.PAT Evropy


* symfonie
    ?PAT(o-1[.6]) v-w6690f1 Used: 0x
        rozměrná symfonie o smrti.PAT
        z Beethovenových.AUTH symfonií
        nahrávky Mahlerových.AUTH symfonií


* sympatický
    ?PAT(.3) v-w6691f1 Used: 0x
        Moskvě.PAT nesympatická nabídka
        jim.PAT sympatický program
        sympatický hlas, projev


* sympatie
    ACT(.2,.u) PAT(k-1[.3]) v-w6692f1 Used: 2x
        jeho.ACT sympatie ke konzervativní vládě.PAT Thatcherové
        sympatie mezi partnery.ACT Rcp.PAT


* sympatizovat
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6693f1 Used: 2x
        kolega sympatizuje s antiglobalisty


* sympatizující
    PAT(s-1[.7]) v-w6694f1 Used: 0x
        (sympatizovat) sympatizující s antikomunistickým Svazem.PAT demokratických sil


* sympózium
    ?ACT(:2,:u) ?PAT(o-1[.6]) v-w6695f1 Used: 0x
        třídenní mezinárodní sympozium o lesnické politice.PAT


* syntéza
    ACT(.2,.u) PAT(s-1[.7]) v-w6696f1 Used: 0x
        (spojení) syntéza šamanského náboženství.ACT s tantrovým budhismem.PAT
    PAT(.2,.u) v-w6696f2 Used: 0x
        (shrnutí) syntéza poznatků.PAT


* sypající
    PAT(.4) v-w6697f1 Used: 0x
        (sypat) sypající neidentifikovanou látku.PAT do popelníku.DIR3


* sypat
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6698f1 Used: 2x
        sypat lék do potrubí
    ACT(.1) DPHR(z-1[rukáv:S2]) PAT(.4) v-w6698f2 Used: 1x
        sypat informace z rukávu
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6698f3 Used: 1x
        branky tam sypaly jedna báseň
    ACT(.1) PAT(.4) ADDR(.3) v-w6698f4 Used: 0x
        sypat zrní drůbeži
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6698f5 Used: 0x
        sypat chodník
        popelem.MEANS


* sypat se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6699f1 Used: 1x
        kameny se sypou do údolí


* systém
    ?PAT(.2,.u) v-w6700f1 Used: 0x
        systém mezipodnikové výměny.PAT informací
        zavlažovací systém, mzdový systém


* sžít se
    ACT(.1) PAT(s-1[.7]) v-w6701f1 Used: 3x
        sžít se s prostředím


* šance
    ACT(.2,.u) PAT(k-1[.3],na-1[.4],.f,že[.v]) v-w6702f1 Used: 67x
        šance k ukousnutí.PAT kusu
        šance Pospíšilové.ACT na divokou kartu.PAT
        šance na postup.PAT
        šance firmy.ACT rychle zboží prodat.PAT
        šance Majora.ACT, že parlament schválí.PAT smlouvu


* Šárka
    EMPTY v-w6703f1 Used: 0x
        Janáčkova.AUTH Šárka


* šéf
    ?PAT(.2,.u) v-w6704f1 Used: 0x
        šéf konsorcia.PAT farmářů
        bývalý šéf CKP.PAT


* šelestit
    ACT(.1) v-w6705f1 Used: 1x
        palmy šelestí


* šeptat
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ADDR(.3) EFF(.4,že[.v],[.v],aby[.v],jestli[.v],zda[.v],.c,.s) v-w6706f1 Used: 3x
        šeptala mi o Janě, že se stěhuje
        š. mi, ať se nebojím

    ACT(.1) PAT(o-1[.6]) ADDR(.3) v-w6706f2 Used: 0x
        šeptal mu o své milence
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w6706f3 Used: 0x
        šeptal jí gde, gdo, gdyž


* šermovat
    ACT(.1) PAT(.7) v-w6707f1 Used: 1x
        šermovat rukama
        š. mečem


* šetrný
    PAT(k-1[.3],vůči[.3]) v-w6708f1 Used: 0x
        (ohleduplný) co nejšetrnější k životnímu prostředí.PAT, vůči životnímu prostředí
        šetrná hospodyně (neutrácející zbytečně)

    EMPTY v-w6708f2 Used: 0x
        šetrná hospodyně (neutrácející zbytečně)


* šetření
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u,věc.S6/AuxP[v-1,.2],v-1[věc.S6]) v-w6709f1 Used: 26x
        (šetřit - zkoumat, vyšetřovat) šetření celého případu.PAT
        únorové šetření mezi respondenty.LOC
        únorové šetření Střediska.ACT empirických výzkumů
        dokončil šetření v této věci.PAT


* šetřící
    PAT(.4) v-w6710f1 Used: 0x
        (šetřit - chránit) šetřící přírodu.PAT


* šetřit
    ACT(.1) PAT(.4,.7) v-w6711f1 Used: 19x
        šetři vodou
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(před-1[.7],proti-1[.3]) v-w6711f2 Used: 4x
        šetřit naše lesy před zničením
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6711f3 Used: 3x
        prokuratura šetří porušení pečeti
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6711f4 Used: 1x
        šetřit peníze


* šidit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6712f1 Used: 2x
        šidit sousedy


* šikanování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6713f1 Used: 7x
        (šikanovat) šikanování slabších.PAT


* šikanovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6714f1 Used: 2x
        šikanovat ostatní


* šikovnost
    ACT(.2,.u) v-w6715f1 Used: 0x
        šikovnost rodiny.ACT


* šilhat
    ACT(.1) v-w6716f1 Used: 1x
        od narození šilhá
    ACT(.1) PAT(po-1[.6]) v-w6716f2 Used: 0x
        šilhat po majetku
        š. po děvčatech


* šíření
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6717f1 Used: 16x
        (šířit) šíření barevných kopírovacích přístrojů.PAT
    ACT(.2,.u) v-w6717f2 Used: 3x
        (šířit se) šíření přenosných nemocí.ACT


* šířit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6718f1 Used: 2x
        lidé šíří údaje
        na disketách, tiskem.MEANS
        š. nemoc

    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) EFF(.4,že[.v],.s,.c) v-w6718f2 Used: 0x
        šířil o něm, že je zloděj


* šířit se
    ACT(.1) v-w6719f1 Used: 8x
        vlny se šíří prostorem
        zpráva se rychle š.
        infekce se š. velmi rychle


* šít
    ACT(.1) PAT(.4) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6720f1 Used: 2x
        šít šaty z hedvábí
        š. rukavice


* šizení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6722f1 Used: 1x
        (šidit) šizení křesťanů.PAT


* škoda
    PAT(.2,.u) v-w6723f1 Used: 2x
        škoda šance.PAT na konci druhého setu
    EMPTY v-w6723f2 Used: 1x
        nepřijít tam je škoda
    PAT(na-1[.6]) v-w6723f3 Used: 0x
        (újma) škoda na věcech.PAT, na zdraví.PAT, na majetku.PAT


* škodící
    PAT(.3) v-w6724f1 Used: 0x
        (škodit) škodící fotbalu.PAT


* škodit
    ACT(.1,kdyby[.v],.f,.c) PAT(.3) v-w6725f1 Used: 5x
        škodit dobré věci
        zkontrolovat rámce by rozhodně neškodilo


* škodlivý
    ?PAT(.3) v-w6726f1 Used: 0x
        škodlivý zdraví.PAT
        škodlivé záření, škodlivý zvyk


* škola
    PAT(.2) v-w6727f1 Used: 0x
        (učební metoda) škola hry.PAT na kytaru
    EMPTY v-w6727f2 Used: 0x
        soukromá škola, mateřská škola


* školení
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6728f1 Used: 19x
        (školit - vzdělávat) školení manažerů.PAT


* školit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6729f1 Used: 4x
        školit děti
    ACT(.1) PAT(o-1[.6],že[.v],aby[.v],[.v],.s,.c) ADDR(.4) v-w6729f2 Used: 1x
        školit národ o demokracii


* školné
    EMPTY v-w6730f1 Used: 0x
        školné za večerní studium.CAUS


* škrábat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6731f1 Used: 1x
        škrábat hráče


* škrt
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.2,.u) v-w6732f1 Used: 1x
        udělat někomu škrt přes rozpočet
        škrt paragrafu.PAT o podporách


* škrtit
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6733f1 Used: 1x
        škrtit svou kořist
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6733f2 Used: 0x
        vysoké nájmy škrtí drobné podnikatele


* škrtnout
    ACT(.1) PAT(o-1[.4]) v-w6734f1 Used: 1x
        škrtl o skálu
        š. rukávem.MEANS o hranu stolu


* škůdce
    ?PAT(.2,.u) v-w6735f1 Used: 0x
        škůdce českého jazyka.PAT


* šlapat
    ACT(.1) v-w6736f1 Used: 3x
        šlape tu každá součástka
        moje auto š. jak hodinky

    ACT(.1) DPHR(na-1[pata.P4]) PAT(.3) v-w6736f2 Used: 1x
        konkurence šlapala favoritovi na paty


* šněrovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6737f1 Used: 1x
        šněrovat prezidenta


* šňupání
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6738f1 Used: 1x
        (šńupat) šňupání drogy.PAT


* šňupat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6739f1 Used: 1x
        šňupat jen tento tabák


* šokovat
    ACT(.1,že[.v],jak-2[.v],.c) PAT(.4) v-w6740f1 Used: 4x
        šokoval pokojné občany
        svým chováním.MEANS


* šoupnout
    ACT(.1) PAT(.4) DIR3(*) v-w6741f1 Used: 1x
        šoupnout studenta do lágru


* šoustnout si
    ACT(:1) DPHR(ten.NS4) DIR2(*) v-w6742f1 Used: 1x
        šoustla si to mezi zahradami


* špehovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6743f1 Used: 1x
        špehovat lidi


* špitat
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ADDR(.3) EFF(.4,že[.v],[.v],aby[.v],jestli[.v],zda[.v],.s,.c) v-w6744f1 Used: 1x
        špitala mi o něm, že je staromódní
        mezi hráči.LOC se špitalo.Gen ACT, že...


* špitnout
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6745f1 Used: 1x
        špitnout jen několik slov
        proti radnici.BEN nikdy ani nešpitl

    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ADDR(.3) EFF(.4,že[.v],[.v],aby[.v],jestli[.v],zda[.v],.s,.c) v-w6745f2 Used: 0x
        špitla jim o něm, že lhal


* šplhat
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4]) ?ORIG(z-1[.2]) v-w6746f1 Used: 2x
        akcie šplhají z 500 na 590
        š. vzhůru


* šplhat se
    ACT(.1) DIR3(*) v-w6747f1 Used: 1x
        ceny se šplhaly do závratné výše
    ACT(.1) v-w6747f2 Used: 0x
        šplhal se po stromě


* šplhnout si
    ACT(.1) v-w6748f1 Used: 1x
        Pavel si šplhl
        š. si u něho.LOC
        na radnici.LOC


* šponovat
    ACT(.1) PAT(.4) ?EFF(na-1[.4]) v-w6749f1 Used: 1x
        šponovat ceny hráčů na maximum


* štěkající
    ?PAT(na-1[.4]) v-w6750f1 Used: 0x
        (štěkat) štěkající na všechny.PAT


* štěkat
    ACT(.1) ?PAT(na-1[.4]) v-w6751f1 Used: 2x
        pes štěká na příchozího


* štěpení
    ACT(.2,.u) ?PAT(na-1[.4],do-1[.2],v-1[.4]) v-w6752f1 Used: 1x
        (štěpit se) štěpení akcií.ACT na nižší nominální hodnotu.PAT
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) ?EFF(na-1[.4],do-1[.2]) v-w6752f2 Used: 0x
        štěpení podníku.PAT na jednotlivé závody.EFF


* štěpit se
    ACT(.1) PAT(na-1[.4],do-1[.2],v-1[.4]) v-w6753f1 Used: 1x
        strana se štěpila na odnože


* štěstí
    ?ACT(.2,.u) ?PAT(.f,že[.v]) v-w6754f1 Used: 59x
        měl to štěstí, že mohl navštívit.PAT většinu koncernů


* štítící se
    PAT(.2) v-w6755f1 Used: 0x
        (štítit se) štítící se práce.PAT


* štítit se
    ACT(.1) ?PAT(.2,.f) v-w6756f1 Used: 1x
        štítit se práce


* štupovačka
    ?ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6757f1 Used: 0x
        (látání) štupovačka ústavních zákonů.PAT


* štupování
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6758f1 Used: 1x
        (štupovat) komunistické štupování


* štvaní
    ACT(.2,.7,.u) PAT(.2,.u) v-w6759f1 Used: 2x
        (štvat - pronásledovat) nesvědomité štvaní obyvatelstva.PAT
    ACT(.2,.7,.u) PAT(proti-1[.3]) ADDR(.2,.u) v-w6759f2 Used: 0x
        (štvát - popuzovat) štvaní obyvatelstva.ADDR proti cizincům.PAT ( ? )


* štvát
    ACT(.4) PAT(.1,že[.v]) v-w6760f1 Used: 3x
        štvalo mě, že prohráváme
        jeho chování nás š.

    ACT(.1) PAT(proti-1[.3]) ADDR(.4) v-w6760f2 Used: 1x
        štvát obyvatele proti cizincům


* šumění
    ACT(.2,.u) v-w6761f1 Used: 2x
        (šumět) romantické šumění Vydry.ACT


* šumět
    ACT(.1) v-w6762f1 Used: 1x
        horská bystřina šumí


* šůrovat
    ACT(.1) PAT(.4) v-w6763f1 Used: 1x
        šůrovat pokoje
        š. kolegům.BEN hvězdy


* šustit
    ACT(.1) v-w6764f1 Used: 1x
        šustí tu krajkoví


* šuškat
    ACT(.1) ?PAT(o-1[.6]) ?ADDR(.3) EFF(.4,že[.v],[.v],aby[.v],jestli[.v],zda[.v],.s,.c) v-w6765f1 Used: 1x
        šuškala mi o ní, ať jí nevěřím
        š. se o něm, že ke svým miliónům přišel bůhvíjak

    ACT(.1) PAT(o-1[.6]) ADDR(.3) v-w6765f2 Used: 0x
        šuškal jí o svých pocitech
    ACT(.1) PAT(.4) ?ADDR(.3) v-w6765f3 Used: 0x
        šuškal jí ano, ano, ano