Libuška Kaprálová

email
kapralova@ufal.mff.cuni.cz
phone
951554273

Projects

Project Manager for:

  • OP LINDAT/CLARIN - Research infrastructure for language technologies - extension of the repository and its computational power
  • Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy
  • Turning Text into Gold - Comprehensive enterprise knowledge management with emphasis on the high level of elimination of the associated risks at work with the protection of intellectual property in R & D and innovation.
  • NEUREM3 - Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování (Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling)
  • LINDAT/CLARIAH-CZ - Extension of the repository, services and computing cluster of the Research Infrastructure

Her interests include ethic in the research - procedures for the processing of personal data of controllers or processors of personal data from a legal and ethical point of view in science and research.

  • She  is currently working in this area for project ELITR European Live Translator, H2020 and she is collaborating on the preparation of Horizon Europe projects.

Other: 

  • Evaluator - projects proposals for Technology Agency of the Czech Republic, fields, e.g.: sociology, demographics, education
  • Evaluator the European Language Grid (ELG) H2020
  • Členka "Pracovní skupiny pro debyrokratizaci vědy a výzkumu"
  • Členka rektorátní pracovní skupiny "Research Data Management"

Teaching

Předmět NPFL135

Název: Analýza etických dopadů ve výzkumu/projektu

Druh studia: magisterské, doktorandské

Hlavní garant: Libuše Kaprálová, jako hosté Valentýna Drtinová, Dagmar Hanzlíková, Milan Janíček

Kredity: 2 kredity

Etika se stala nedílnou součástí výzkumu i projektového managementu a etické chování jde ruku v ruce s profesionalitou a prestižní. Orientace v pojmech jako je GDPR (práce s osobními daty), DMP, open access a etický projektový management se stává nedílnou součástí vzdělání téměř v jakémkoliv oboru. Uplatnitelnost znalostí získaných v kurzu: ve vědě a v projektovém managementu.

 

 

 

 

 

"Ač nemáme tu sílu ze starých časů,
jenž pohnula by nebem i zemí,
stále jsme tím, čím jsme.
Srdce nám buší touhou hrdinskou,
zlomeni časem, osudem,
však vůle máme dosti,
bojovat, hledat, nacházet
a nikdy se nevzdávat.“

Alfred Tennyson, 1st Baron Tennyson – Ulysses