zudemDL
conjunction
navíc (adverb)CL, také (adverb)CL, kromě toho (prepositional phrase)CL, rovněž (adverb)CL, dále (adverb)CL, nadto (adverb)CL, též (adverb)CL