zatímco [while] (primary, single; count: 207)
connective usages (100%; intra 100%)
confrontation (kdežto [while], 89%; intra 99%; subordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: any; integration: first]
complex_forms (1%): zatímco ~ naopak [while ~ in contrast] (corr)
examples: V našem zájmu je rychle vyřešit otázku hranic, zatímco zájem Slovenska je opačný. [It is in our interest to quickly resolve the issue of borders, while Slovakia's interest is the opposite.] Problémem však zůstává pirátský trh, odčerpávající legálnímu miliardové sumy. Zatímco poctivá kina při ceně vstupenky 1000 rublů (jízdenka do metra stojí dnes 100 rublů) a rozbujelé kriminalitě zejí prázdnotou. [However, the problem remains the pirate market, which drains billions from the legal market. While honest cinemas at a ticket price of 1000 rubles (a metro ticket costs 100 rubles today) and rampant crime rate are empty.] Zatímco průměrná výška členů ODS činí 196 cm, průměrná výška členů KSČM činí pouze 151 cm. [While the average height of ODS members is 196 cm, the average height of KSČM members is only 151 cm.] Zatímco v Chorvatsku a Slovinsku je benzín dostupný ( 15.90 Kč), v Bosně se sehnat nedá. [While petrol is affordable in Croatia and Slovenia (CZK 15.90), it is not available in Bosnia.]
synchrony (během toho, co [while], 10%; intra 100%; subordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: any; integration: first]
examples: Matka joggovala v buši, zatímco lvi lovili buvoly a kolem přecházelo třísethlavé stádo slonů. [The mother was jogging in the bush, while lions were hunting buffalos and a three hundred-headed herd of elephants was passing by.] Zatímco Jelcin jedná v Tokiu, Ruská federace se atomizuje [While Yeltsin is negotiating in Tokyo, the Russian Federation is atomizing] Prostě jen vyčká následujícího rána, a zatímco Sára ještě spí, zapřáhne osla. [He just waits for the next morning, and while Sarah is still asleep, he harnesses the donkey.]
conjunction (a zároveň [and at the same time], 0%; intra 100%; subordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: any; integration: first]
examples: Atlantická aliance- a Spojené státy jako její vůdce- by měla být politicky a vojensky připravena na odpor vůči expanzionistickému Rusku a na jeho odstrašování, pokud by vývoj dospěl k této nutnosti, zatímco by se měla vyhýbat akcím, které by zvyšovaly pravděpodobnost takového vývoje. [The Atlantic Alliance - and the United States as its leader - should be politically and militarily prepared to resist and deter expansionist Russia, if the situation develops to this necessity, while avoiding actions that would increase the likelihood of such a development.]
non-connective usages (N/A)