zatím [meantime] (primary, single; count: 453)

Note: Instances ambiguous between a connective and non-connective reading are included in the entry. This entry significantly differs from the data due to mistakes in annotation.

connective usages (2%; intra 18%)
confrontation (naopak, ale [on the contrary, but], 45%; intra 0%; adverb)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: any]
examples: Podle předního ukrajinského ekonoma Oleha Soskina však v září zemi postihne růst inflace do 50 až 60 %. Kurz karbovance by měl klesnout na 60000. Situace německé ekonomiky se zatím zlepšuje rychleji, než se očekávalo. [However, according to the leading Ukrainian economist Oleh Soskin, inflation will hit the country by 50 to 60% in September. The exchange rate of the Karbovance should fall to 60,000. On the contrary, the situation of the German economy is improving faster than expected.] Toto zvýšení umožnila skutečnost, že se obchodní klima v Evropě postupně zlepšuje a stoupá poptávka, zvláště po standardních výrobcích ABB. Poptávka po investičním zboží zatím stagnuje. [This increase was made possible by the fact that the business climate in Europe is gradually improving and demand is rising, especially for standard ABB products. So far/On the contrary, demand for capital goods is stagnant.]
synchrony (během toho [in the meantime], 55%; intra 33%; adverb)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: any]
examples: Ale v období dešťů (od poloviny března do konce května a od půlky srpna do půlky listopadu) mohou zůstávat vysoko v horách, nemusejí sestupovat dolů k napajedlům, kde zatím turisté tlačí auta v bahně. [But during the rainy season (from mid-March to the end of May and from mid-August to mid-November) they can stay high in the mountains, they don't have to descend to the watering holes, where in the meantime tourists are pushing cars in the mud.] O vstup do Evropské rady obcí a regionů usiluje Město Albrechtice na Krnovsku spolu s italským městem Precenicco. Na základě smlouvy uzavřené mezi radnicemi obou měst se zatím rozvíjí vzájemná spolupráce především v oblasti turistického ruchuvyužít. [The City of Albrechtice in the Krnov region, together with the Italian city of Precenicco, is seeking to join the European Council of Municipalities and Regions. On the basis of an agreement concluded between the town halls of both cities, mutual cooperation is developing so far/in the meantime, especially in the field of tourism.]
non-connective usages (98%)
adverb (dosud [up to now, so far, currently, yet (not)], 100%)
examples: Hasek byl těžce zraněn před třemi týdny v západní Bosně. Okolnosti zranění zatím nejsou známy. [Hasek was seriously injured three weeks ago in western Bosnia. The circumstances of the injury are not yet known.] Poslech je zatím možný jen na severu Moravy, ale brzy se rozšíří i na další místa v ČR. [Listening is currently only possible in the north of Moravia, but will soon be extended to other places in the Czech Republic.]