naproti [opposite] (secondary, single; count: 26)
connective usages (92%; intra 21%)
confrontation (naopak [on the contrary], 96%; intra 22%; preposition)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
schema: naproti (anaph.ten.3)
realizations: naproti tomu [on the contrary (lit. opposite that)]
complex_forms (4%): a naproti tomu [and on the contrary (lit. and opposite that)] (disc)
examples: Z těchto útoků obvinil bosenský rozhlas chorvatské jednotky. Chorvatské zdroje naproti tomu hovořily o muslimských útocích ve střední Bosně. [Bosnian radio accused Croatian troops of these attacks. Croatian sources, on the other hand, spoke of Muslim attacks in central Bosnia.] V první polovině letošního roku velmi výrazně poklesl vývoz českého zemědělského a potravinářského zboží na Slovensko. Naproti tomu import slovenského zboží do České republiky zůstal prakticky na stejné úrovni jako v roce minulém. [In the first half of this year, exports of Czech agricultural and food goods to Slovakia fell very sharply. In contrast, imports of Slovak goods to the Czech Republic remained virtually at the same level as last year.] Chválí také Karla Kalaše jako Kecala i Rudolfa Vonáska coby Vaška, za nedostatek nahrávky naproti tomu považuje příliš zralou Mařenku Ludmily Červinkové. [He also praises Karel Kalaš as Kecal and Rudolf Vonásek as Vašek, on the other hand, he considers Ludmila Červinková, who is too mature, to be a shortcoming of the recording.] Bytové prostředí vede u alergických dětí k celoročním alergiím, naproti tomu alergie vyvolané například pylem jsou alergiemi dočasnými, říká Hana Drahoňovská. [The housing environment leads to year-round allergies in allergic children, while allergies caused by pollen, for example, are temporary allergies, says Hana Drahoňovská.]
opposition (ale [but], 4%; intra 0%; preposition)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first or second]
schema: naproti (anaph.ten.3)
realizations: naproti tomu [on the contrary (lit. opposite that)]
examples: I letos však v této divizi předpokládá neuspokojivé finanční výsledky. Podle provozního ředitele automobilky Helmuta Wernera by měl být naproti tomu letos splněn plán odbytu ve výši 280 tisíc nákladních vozů. [Also this year, however, he expects unsatisfactory financial results in this division. According to the car's operations director Helmut Werner, on the other hand, a sales plan of 280,000 trucks should be met this year.]
non-connective usages (8%)
preposition (na protější části [opposite to], 50%)
examples: V podvečer jsme v pořádku dojeli do Plzně a tam jsme se stavěli na večeři v dobré pohostinné restauraci naproti městskému muzeu a výtečně se tam najedli... [In the early evening we arrived safely in Pilsen and there we stopped for dinner in a good hospitable restaurant opposite the city museum and had a great meal there ... ]
adverb (odnaproti [opposite], 50%)
examples: Jako kluk jsem věřil, že duše je. Že je někde ve mně, i v Tondovi Pšeničkovi naproti z průchodu, i když už od první třídy vypadal, že z něho bude vzpěrač, kterým se také stal, i v Aleně Kůstkové ze 6. C., přestože propíchala špendlíkem každou mou foto podobiznu, kterou jsem jí poslal. [As a boy, I believed that the soul is. That it is somewhere in me, and in Tonda Pšeniček from opposite the passage, even though from the first class he looked like he would be a weightlifter, which he also became, and in Alena Kůstková from the 6th C., even though she pinned every photo of mine which I sent her.]