jenže [but] (primary, single; count: 88)
variants: jenomže (reg. informal)
connective usages (95%; intra 27%)
opposition (však [however], 77%; intra 26%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (6%): jenže přece jenom [but after all] (disc) / jenže také [but also] (disc) / sice ~ jenže také [granted ~ but also] (corr) / sice ~ jenže [granted ~ but] (corr)
examples: Chtěl jsem dělat něco nového. Jenže, jak už jsem řekl, dnes musíme uvažovat jinak. [I wanted to do something new. But, as I said, today we must think differently.] Brazilec Senna jel sice na McLarenu s vylepšeným motorem Ford, jenže v posledním kole mu došel benzín. [Granted, Brazilian Senna drove on McLaren with an improved Ford engine, but he ran out of gas in the last lap.] Hofmanova satirická próza představuje inteligentní čtení na léto - jenomže vyšla v nákladu nižším než bibliofilském, určeném pouze pro přátele a recenzenty. [Hofman's satirical prose represents smart reading for the summer - only it was published in numbers lower than a bibliophilic edition would have, intended just for friends and reviewers.]
restrictive opposition (ale s výjimkou [but with an exception], 12%; intra 20%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: restrictive opposition:exception; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (10%): jenže i potom [but also after that] (disc)
examples: Otevřít obchod se zdá být jednoduché. Jenže ten, kdo dobře prodával ve městě, nemusí mít úspěch na vesnici. [Opening a store seems easy. But he who sells well in the city may not succeed in the village.] Pokud by mělo být v souladu s existujícím polským právem, pak by se měla polská delegace postavit proti návrhům na umělé přerušení těhotenství. Jenže do pondělí se může příslušný zákon v Polsku změnit. [If it is to be in line with the existing Polish law, then the Polish delegation should oppose proposals for abortion. But until Monday, the relevant law in Poland may change.] Loni vzdal hned v úvodu Australanu Borwickovi, letos ho v odvetě porazil, jenže 2. kolo opět pro zranění zad nedokončil. [Last year he gave up to Australian Borwick right at the beginning, this year he beat him in a rematch, but he did not finish the 2nd round again due to a back injury.]
confrontation (naopak [on the contrary], 7%; intra 0%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (17%): na jedné straně ~ jenže na druhé straně [on the one hand ~ but on the other hand] (corr)
examples: Investor má dnes teoreticky několik možností: uložit peníze do banky za třeba pětiprocentní úrok, koupit si nějakou obligaci nebo investovat na kapitálovém trhu. Jenže prakticky dnes tyto alternativy vlastně neexistují. [Today, the investor theoretically has several options: to deposit money in a bank for, say, 5% interest, to buy a bond or to invest in the capital market. But practically these alternatives actually do not exist today.] "Brno má nejlepší stadión s nejlepší atmosférou. Jenže my už máme zkušené mužstvo a prostředí nám tak nevadilo," řekl po utkání v Brně útočník Slavie Šmicer. ["Brno has the best stadium with the best atmosphere. But we already have an experienced team and we didn't mind the environment," said Slavia forward Šmicer after the match in Brno.]
concession (přesto [nevertheless], 5%; intra 75%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: concession:contra-expectation; ordering: 2; integration: first]
complex_forms (50%): jenže stejně [but still] (disc) / jenže i potom [but even then] (disc)
examples: Lékaři mi to udělali jakousi zrychlenou metodou, trénoval jsem už po dvou týdnech místo šesti, jenže stejně jsem přišel o část letní přípravy. [The doctors did it for me in a kind of accelerated method, I trained already after two weeks instead of six, but still I lost a part of my summer training.] Benešov měl mírnou územní převahu, jenže ji gólově nevyužil. [Benešov had a slight territorial advantage, but did not use it for a goal.] A což teprve, přihlásí-li se potom nějaké jiné já, rovněž samo a nevyzváno, že jste mu něco řekli jakoby z duše. Jenže i potom dám přednost jen pocitu volného spříznění mezi já a ty. [And what if some other self comes forward, also alone and uninvited, that you said something to him as if from your soul. But even then I prefer only the feeling of free affinity between myself and you.]
pragmatic contrast (však [however], 1%; intra 100%; coordinating conjunction)
[arg_semantics: symmetric; ordering: 2; integration: first]
examples: Je schválena nominace s vrcholem na únorovém MS v bulharském Borovci, jenže: v hnutí to po zasedání prezídia svazu 15. 9. vře. [The nomination is approved, culminating in the February World Championship in Borovets, Bulgaria, but: there is unrest in the movement after the meeting of the presidium of the union on 15 September.]
non-connective usages (5%)
conjunction (ale [but], 100%)
examples: Zde vám dají smlouvu kudrnatým písmem tištěnou, dokument tak důležitě se tvářící, že vám bezmála dá pocítit, jak asi bylo Mojžíšovi - jenže bezcenný. [Here they will give you a contract printed in curly scripture, a document seemingly so important that it will almost make you feel like Moses probably felt - but worthless.] Vysvětlení vlády je jednoduché: Turci vyhráli konkurz, kterého se účastnily i ruské firmy, jenže... [The government's explanation is simple: the Turks won the tender, in which Russian companies also took part, but...]