SIS code: 
Semester: 
summer
E-credits: 
3
Examination: 
KZ
Instructor: 
Instructor: 
Marie Mikulová

Odborné vyjadřování a styl

Kurz se věnuje odbornému vyjadřování a výstavbě odborných textů. Ústředním tématem je sestavování vlastního odborného textu a jeho prezentace v písemné i ústní podobě. V této souvislosti budou vyloženy zásady výstavby odborného textu a probrána jeho struktura, zvláštní pozornost je věnována abstraktu a náležitostem odborného textu (zvl. citování literatury). Důležitou součástí kurzu je identifikace problémů a chyb v prezentovaných textech a diskuze, jak tyto problémy a chyby odstranit. V kurzu bude probráno také vyznačování korektur pomocí korektorských značek. V souvislosti s výstavbou vlastního odborného textu bude probrána řada lingvistických témat, ta budou ilustrována autentickými doklady.

Proces přípravy odborného textu a jeho prezentace bude koncipován jako studentská odborná konference, bude zahrnovat tyto kroky:

- sestavení výzvy k zasílání příspěvků

- napsaní abstraktu jako podkladu k přijetí příspěvku na konferenci

- ústní prezentace příspěvku se slajdy

- zpracování plné verze odborného textu

- sestavení recenzního formuláře

- vzájemné posouzení odborných textů na základě recenzního formuláře

- zapracování připomínek recenzentů do textu

- odevzdání finální podoby textu jako podkladu pro atestaci

 

Požadavky k udělení zápočtu ((1)+(2))

(1) Práce na odborném textu - téma textu podle volby studenta

 • abstrakt příspěvku
  • rozsah 300 až 500 slov
  • termín odevzdání: 15. 3. 2020 (zašlete prosím na {mikulova|sevcikova} at ufal.mff.cuni.cz)
 • ústní prezentace příspěvku
  • rozsah 15-20 minut, následně 5minutová diskuze k prezentovanému tématu i samotné prezentaci
  • doprovázená slajdy
  • přednesena bude v rámci studentské konference plánované na 6. 4. 2020 v rámci přednášky+semináře (15:40-17:10)
 • plný text příspěvku
  • rozsah 6 až 8 stran odpovídajících této šabloně
  • termín odevzdání: 26. 4. 2020 (zašlete na {mikulova|sevcikova} at ufal.mff.cuni.cz)
 • vzájemné posouzení příspěvků a vypracování recenzního posudku
  • odevzdání vyplněného recenzního formuláře: 7. 5. 2020 (zašlete na {mikulova|sevcikova} at ufal.mff.cuni.cz)
 • zapracování připomínek recenzentů do textu příspěvku, odevzdání finální verze
  • termín odevzdání: 15. 5. 2020 (zašlete na {mikulova|sevcikova} at ufal.mff.cuni.cz)
    
(2) Aktivní účast:
 • při hodnocení abstraktu ostatních kolegů
 • při ústní prezentaci příspěvků ostatních kolegů
 • při recenzování textu kolegů (vyplnění recenzního formuláře)

Materiály k probíraným tématům