[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2010
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Raab, Jan
Title Compost English 2.0
Czech title Compost English 2.0
Institution Univerzita Karlova v Praze
Month December
URL http://ufal.mff.cuni.cz/compost/en
Supported by 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky)
Czech abstract Compost English je nástroj pro morfologické značkování angličtiny založený na taggeru Morče. Je trénován na korpusu WSJ. Výsledný tagger svojí úspěšností dosáhl výsledků doposud publikovaných taggerů. Verze 2.0 přináší navíc integrovanou morfologickou analýzu, což usnadňuje použití. Aplikace je spustitelná pod Linuxem a Windows.
English abstract Compost English is a tool for POS tagging of English based on Morče tagger. It is trained on WSJ corpus. The resulting tagger obtained results similar to other previously published taggers. Version 2.0 brings integrated morphological analysis, which makes use of the software easier. Application is executable under Windows and Linux.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category program
Economic parameters 25000
Open access no
License approval required never
Fee required never
Identifier 2010-02
Creator: Common Account
Created: 11/5/10 7:40 PM
Modifier: Common Account
Modified: 2/20/11 2:03 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Mon Mar 25 12:07:10 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant