[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2013
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Novák, Michal Žabokrtský, Zdeněk Nedoluzhko, Anna
Title Two Case Studies on Translating Pronouns in a Deep Syntax Framework
Czech title Dvě připadové studie překladu zájmen přes tektogramatickou rovinu
Proceedings 2013: Nagoya, Japan: IJCNLP 2013: Proceedings of the 6th International Joint Conference on Natural Language Processing
Pages range 1037-1041
How published online
URL http://aclweb.org/anthology//I/I13/I13-1142.pdf
Supported by 2011-2013 GAUK 4226/2011 (Využití koreference ve strojovém překladu) 2010-2014 FP7-ICT-2010-6-257528 (Khresmoi) 2012-2015 GAP406/12/0658 (Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu) 2010-2013 GAP406/10/0875 (Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Příspěvek se zaměřuje na zlepšování překladu anglického zájmena "it" a anglických reflexivních zájmen v systému strojového překladu z angličtiny do češtiny přes tektogramatickkou rovinu.
English abstract We focus on improving the translation of the English pronoun it and English reflexive pronouns in an English-Czech syntax-based machine translation framework. Our evaluation both from intrinsic and extrinsic perspective shows that adding specialized syntactic and coreference-related features leads to an improvement in trans- lation quality.
Specialization computer hardware and software ("počítačový hardware a software")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-4-9907348-0-0
Address* Nagoya, Japan
Month* October
Venue* Nagoya Congress Center
Institution* Asian Federation of Natural Language Processing
Creator: Common Account
Created: 9/8/13 8:58 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/26/14 12:23 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:40:44 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant