[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2013
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Nedoluzhko, Anna Mírovský, Jiří
Title Annotators’ Certainty and Disagreements in Coreference and Bridging Annotation in Prague Dependency Treebank
Czech title Anotátorská jistota a neshoda v anotaci koreference a asociační anafory v Pražském závislostním korpusu
Proceedings 2013: Praha, Czechia: Depling 2013: Proceedings of the Second International Conference on Dependency Linguistics, Depling 2013
Pages range 236-243
How published print
URL http://aclweb.org/anthology-new/W/W13/#3700
Supported by 2012-2015 GAP406/12/0658 (Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu) 2010-2013 GAP406/10/0875 (Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Představujeme výsledky anotace koreference a asociační anafory v Pražském závislostním korpusu 2.0. Anotace byla provedena na závislostních stromech tektogramatické roviny. Popisujeme měření mezianotátorksé shody a klasifikujeme a analyzujeme nejčastější typy anotátorské neshody. Na dvou vybraných delších textech jsme požádali anotátory o značení jistoty jejich rozhodnutí; tuto jistotu porovnáváme s výsledky měření mezianotátorské shody.
English abstract We present the results of the coreference and bridging annotation in the Prague Dependency Treebank 2.0. The annotation is carried out on dependency trees (on the tectogrammatical layer). We describe the inter-annotator agreement measurement, classify and analyse the most common types of annotators’ disagreement. On two selected long texts, we asked the annotators to mark the degree of certainty they have in some most problematic points; we compare the results to the inter-annotator agreement measurement.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Eva Hajičová; Kim Gerdes; Leo Wanner
ISBN* 978-80-7378-240-5
Address* Praha, Czechia
Month* August
Venue* Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Publisher* Matfyzpress
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 9/9/13 11:26 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/26/14 12:23 PM
***

Annotators’ Certainty and Disagreements in Corefer...publicW13-3726.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:54:32 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant